Pomiń nawigację

Azure Service Fabric

Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym

 • Upraszczanie programowania mikrousług i zarządzanie cyklem życia aplikacji
 • Niezawodne skalowanie i organizowanie kontenerów oraz mikrousług
 • Platforma obsługi danych, która współpracuje z obciążeniami o małych opóźnieniach i wysoką przepływnością za pośrednictwem stanowych kontenerów lub mikrousług
 • Uruchamianie dowolnych rozwiązań — przy użyciu wybranych języków i modeli programowania
 • Uruchamianie w dowolnym miejscu — obsługa systemów Windows/Linux na platformie Azure, lokalnie lub w innych chmurach
 • Skalowanie tysięcy maszyn w górę

Zaufaj sprawdzonej platformie aplikacji o kluczowym znaczeniu

Skoncentruj się na kompilowaniu aplikacji oraz logiki biznesowej i pozwól platformie Azure rozwiązywać trudne problemy związane z systemami rozproszonymi w dziedzinach, takich jak niezawodność, skalowalność, zarządzanie i opóźnienie. Usługa Service Fabric to projekt open source wspierający podstawową infrastrukturę platformy Azure oraz inne usługi firmy Microsoft, takie jak Skype dla firm, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Dynamics 365 i Cortana. Zaprojektowana z myślą o świadczeniu wysoko dostępnych i trwałych usług w skali chmury usługa Azure Service Fabric samoistnie rozumie potrzeby dotyczące dostępnej infrastruktury i zasobów aplikacji, umożliwiając automatyczne skalowanie, uaktualnienia stopniowe oraz samoczynne odzyskiwanie sprawności po wystąpieniu błędów.

Wybieraj spośród produktywnych modeli i języków programowania, takich jak .NET Core 2.0, C# i Java, w celu tworzenia aplikacji opartych na mikrousługach i kontenerach. Wdróż klaster usługi Service Fabric na platformie Azure lub skorzystaj z usługi Service Fabric mesh — w pełni zarządzanej platformy mikrousług, obecnie dostępnej w wersji zapoznawczej. Usługa Azure Service Fabric jest także dostępna jako bezpłatny program dla systemu Windows Server, umożliwiając tworzenie klastrów sieci szkieletowej usług lokalnie lub w innych chmurach.

Co mówią nasi klienci

Upraszczanie kompilowania aplikacji mikrousług i zarządzania nimi

 • Krótki czas wprowadzenia na rynek: Koncentracja na tworzeniu funkcji dodających wartość biznesową do aplikacji bez konieczności projektowania i tworzenia dodatkowego kodu obsługującego problemy związane z niezawodnością, skalowalnością, zarządzaniem lub opóźnieniem bazowej infrastruktury.
 • Organizacja kontenerów i usług w tym samym środowisku: Przenoszenie kontenerów Docker do systemu Linux lub Windows i ich niezawodne uruchamianie w dużej skali wraz z innymi obciążeniami i usługami. Skorzystaj z oferowanych przez usługę Azure Service Fabric możliwości hostowania kontenerów, zarządzania zasobami klastrów i organizowania obciążeń.
 • Możliwość wyboru architektury: Tworzenie bezstanowych lub stanowych mikrousług (podejście do architektury, w którym złożone aplikacje są składane z niewielkich, oddzielnie wersjonowanych usług) w celu obsługi bardzo złożonych scenariuszy zapewniających małe opóźnienia i intensywnie korzystających z danych oraz skalowania ich do wykorzystania w chmurze lub między chmurami przy użyciu usługi Azure Service Fabric. Mieszaj i dobieraj modele programowania i języki — od kontenerów i plików wykonywalnych gości do mikrousług i aktorów.
 • Zwinność mikrousług: Włączanie rozwiązań do ciągłej integracji i programowania oraz przyspieszanie wprowadzania nowych funkcji dzięki tworzeniu szczegółowych aplikacji mikrousług.
 • Integracja środowiska IDE: Szybkie i łatwe tworzenie, testowanie, debugowanie, wdrażanie i uaktualnianie aplikacji usługi Service Fabric w ramach wdrożeń na pojedynczych komputerach, wdrożeń testowych i wdrożeń produkcyjnych. To wszystko można zrobić przy użyciu wybranych narzędzi IDE, na przykład programu Visual Studio, środowiska Eclipse czy wiersza polecenia.
 • Uruchamianie w dowolnym miejscu: Elastyczne wdrażanie tego samego kodu aplikacji w chmurach publicznych, hostowanych lub prywatnych przy użyciu spójnych usług platformy i tych samych modeli programowania aplikacji z możliwością wyboru systemu operacyjnego hosta: Windows Server lub Linux.
Usługa Service Fabric oferuje wydajność z małymi opóźnieniami

Zapewnianie małych opóźnień i większej wydajności na ogromną skalę

Dostarczaj szybkie, ale bezpieczne uaktualnienia bez przestojów, automatyzuj operacje skalowania, integruj z usługą monitorowania kondycji i udostępniaj możliwość automatycznego odzyskiwania sprawności po awarii. Organizuj aplikacje oparte na mikrousługach i kontenerach, zyskuj wgląd w szczegółowe dane dotyczące wydajności kondycji aplikacji, a także umożliwiaj programowanie odpornych usług z małym opóźnieniem, które będzie można skalować.

Rozwiązuj trudne problemy z systemami rozproszonymi związane z niezawodnym wykrywaniem awarii i pracą w trybie failover, wybieraniem lidera, zarządzaniem stanami, odnajdowaniem usług, uaktualnieniami stopniowymi, przenośnością aplikacji, abstrakcją środowiska, zarządzaniem zasobami i ładem oraz zarządzaniem konfiguracjami, a także udostępniaj możliwości zarządzania cyklem życia aplikacji, aby deweloperzy nie musieli ponownie przebudowywać architektury aplikacji w miarę wzrostu użycia. Twórz i udostępniaj wiele rodzajów aplikacji i obciążeń, w tym wielodostępne aplikacje SaaS, biznesowe aplikacje o kluczowym znaczeniu, obciążenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych IoT oraz gry.

Powiązane produkty i usługi

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Rozpocznij pracę z usługą Service Fabric