Azure Service Fabric

Tworzenie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym

Play

Uproszczone tworzenie aplikacji opartych na mikrousługach i zarządzanie ich cyklem życia

  • Krótki czas wprowadzania na rynek: dzięki usłudze Azure Service Fabric możesz tworzyć funkcje dodające wartość do aplikacji bez konieczności projektowania i tworzenia dodatkowego kodu obsługującego problemy związane z niezawodnością, skalowalnością lub opóźnieniem bazowej infrastruktury.
  • Możliwość wyboru architektury: tworzenie bezstanowych lub stanowych mikrousług (podejście do architektury, w którym złożone aplikacje są składane z niewielkich, oddzielnie wersjonowanych usług) w celu obsługi bardzo złożonych scenariuszy zapewniających małe opóźnienia i intensywnie korzystających z danych oraz skalowania ich do wykorzystania w chmurze przy użyciu usługi Service Fabric.
  • Zwinność mikrousług: tworzenie szczegółowych aplikacji mikrousług zapewnia możliwość stosowania ciągłej integracji i ciągłego programowania, a także przyspiesza wprowadzanie nowych funkcji do aplikacji.
  • Integracja z programem Visual Studio: obejmuje narzędzia programu Visual Studio oraz obsługę wiersza polecenia, dzięki czemu można szybko i łatwo tworzyć, testować, debugować, wdrażać i aktualizować aplikacje usługi Service Fabric w ramach wdrożeń na pojedynczych komputerach, wdrożeń testowych i wdrożeń produkcyjnych.
Azure Service Fabric — proste tworzenie mikrousług
Usługa Service Fabric oferuje wydajność z małymi opóźnieniami

Zapewnienie wydajności i efektywności na ogromną skalę przy zachowaniu niskich opóźnień

Szybkie dostarczanie uaktualnień w miejscu bez przestojów, z automatycznym skalowaniem oraz zintegrowanym monitorowaniem kondycji i naprawianiem usług. Organizacja i automatyzacja tworzenia mikrousług zapewnia wgląd w aplikacje na nowym poziomie, umożliwiając przeprowadzanie automatycznych, dynamicznych uaktualnień z funkcją wycofywania i automatycznym skalowaniem w górę oraz w dół.

Rozwiązuj trudne problemy związane z systemami rozproszonymi, takie jak przechodzenie do trybu failover, wybór lidera oraz zarządzanie stanem, i udostępniaj możliwości zarządzania cyklem życia aplikacji, dzięki czemu deweloperzy nie muszą zmieniać architektury aplikacji, gdy wzrośnie liczba użytkowników. Obejmuje to wielodostępne aplikacje SaaS, gromadzenie i przetwarzanie danych z Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) oraz udostępnianie gier i multimediów.

Sprawdzona platforma używana przez Azure i inne usługi firmy Microsoft

Usługa Service Fabric powstała na bazie wielu lat doświadczeń firmy Microsoft w dostarczaniu usług w chmurze o znaczeniu strategicznym i sprawdza się w praktyce od 2010 r. Jest to podstawowa technologia, na bazie której działa najważniejsza infrastruktura platformy Azure. Obsługuje ona usługi takie jak Skype dla firm, Microsoft Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure SQL Database i Cortana.

To doświadczenie umożliwiło nam zaprojektowanie platformy, która wewnętrznie określa zasoby infrastruktury i potrzeby aplikacji, dzięki czemu udostępnia funkcje automatycznej aktualizacji i samodzielnej naprawy. Są one niezbędne przy dostarczaniu trwałych usług o wysokiej dostępności w hiperskali.

Tworzenie mikrousług na sprawdzonej platformie usługi Azure Service Fabric
Uruchamianie przy użyciu usługi Azure Service Fabric, lokalnie lub w chmurze

Uruchamianie na platformie Azure, lokalnie lub w innych chmurach

Spójne usługi platformy i ten sam model aplikacji na platformie Azure oraz w lokalnych i hostowanych centrach danych zapewniają elastyczność umożliwiającą wdrażanie tego samego kodu aplikacji w publicznych, hostowanych lub prywatnych chmurach. Dzięki zaangażowaniu firmy Microsoft w zapewnianie wyboru i elastyczności aplikacja usługi Service Fabric może działać na platformie Azure, lokalnie oraz w innych chmurach, a dodatkowo możesz wybrać system Windows Server lub Linux jako system operacyjny hosta.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi Service Fabric

Omówienie usługi Service Fabric w firmie OSIsoft

Gdy firma OSIsoft potrzebowała pomocy w zakresie przechwytywania danych i ich efektywnego wykorzystania, skierowała swoją uwagę na usługę Service Fabric.

Zapoznaj się z analizą przypadku

Dzięki usłudze Service Fabric firma Care Otter sprawia, że ochrona zdrowia staje się sprawą osobistą

Jak usługa Service Fabric pomaga firmie Care Otter skoncentrować się na ulepszaniu świata ochrony zdrowia zamiast na infrastrukturze.

Powiązane produkty i usługi

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Rozpocznij pracę z usługą Service Fabric