Azure Service Fabric

Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym

Zaufaj sprawdzonej platformie aplikacji o kluczowym znaczeniu

Skoncentruj się na kompilowaniu aplikacji oraz logiki biznesowej i pozwól platformie Azure rozwiązywać trudne problemy związane z systemami rozproszonymi w dziedzinach, takich jak niezawodność, skalowalność, zarządzanie i opóźnienie. Usługa Service Fabric to fundamentalna technologia wspierająca podstawową infrastrukturę platformy Azure oraz inne usługi firmy Microsoft, takie jak Skype dla firm, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Dynamics 365 i Cortana. Zaprojektowana z myślą o świadczeniu wysoko dostępnych i trwałych usług w skali chmury usługa Azure Service Fabric samoistnie rozumie potrzeby dotyczące dostępnej infrastruktury i zasobów aplikacji, umożliwiając automatyczne skalowanie, uaktualnienia stopniowe oraz samoczynne odzyskiwanie sprawności po wystąpieniu błędów.

Dokonaj wyboru spośród produktywnych modeli i języków programowania, takich jak na przykład C# i Java, w celu kompilowania aplikacji opartych na mikrousługach i kontenerach.

Age of Ascent

Zobacz, jak usługa Azure Service Fabric obsługuje grę typu ultra-MMO

Co mówią nasi klienci

Schneider Electric

„Dzięki usłudze Service Fabric mogliśmy skoncentrować się na kluczowych funkcjach rozwiązania EcoStruxure.io, zamiast na tworzeniu rozproszonej architektury mikrousług”

Stephen Berard, główny architekt – platforma Digital Services Platform

Dowiedz się więcej
BMW

„Dzięki usłudze Service Fabric możemy bez przestojów przeprowadzać uaktualnienie stopniowe naszego systemu. Dzięki temu w przypadku wystąpienia błędu następuje przywrócenie poprzedniej wersji”.

Sean Patterson, starszy architekt oprogramowania

Dowiedz się więcej
KPMG

„Platforma Microsoft Azure to więcej niż tylko rozwiązanie technologiczne. To nowy sposób myślenia i nowe możliwości rynkowe oraz szybka implementacja za każdym razem dzięki usługom PaaS”.

Christian Taltas, dyrektor zarządzający firmy KTS

Dowiedz się więcej

Upraszczanie kompilowania aplikacji opartych na mikrousługach i zarządzanie nimi

  • Krótki czas wprowadzenia na rynek: koncentracja na tworzeniu funkcji dodających wartość biznesową do aplikacji bez konieczności projektowania i tworzenia dodatkowego kodu obsługującego problemy związane z niezawodnością, skalowalnością, zarządzaniem lub opóźnieniem bazowej infrastruktury.
  • Organizacja kontenerów i usług w tym samym środowisku : przenoszenie kontenerów Docker do systemu Linux lub Windows i ich niezawodne uruchamianie w skali wraz z innymi obciążeniami i usługami. Skorzystaj z oferowanych przez usługę Azure Service Fabric możliwości hostowania kontenerów, zarządzania zasobami klastrów i organizowania obciążeń.
  • Możliwość wyboru architektury: tworzenie bezstanowych lub stanowych mikrousług (podejście do architektury, w którym złożone aplikacje są składane z niewielkich, oddzielnie wersjonowanych usług) w celu obsługi bardzo złożonych scenariuszy zapewniających małe opóźnienia i intensywnie korzystających z danych oraz skalowania ich do wykorzystania w chmurze lub między chmurami przy użyciu usługi Azure Service Fabric. Mieszaj i dobieraj modele programowania i języki — od kontenerów i plików wykonywalnych gości do mikrousług i aktorów.
  • Zwinność mikrousług: włączanie rozwiązań do ciągłej integracji i programowania oraz przyspieszanie wprowadzania nowych funkcji dzięki tworzeniu szczegółowych aplikacji mikrousług.
  • Integracja z programem Visual Studio: szybkie i łatwe tworzenie, testowanie, debugowanie, wdrażanie i uaktualnianie aplikacji usługi Service Fabric w ramach wdrożeń na pojedynczych komputerach, wdrożeń testowych i wdrożeń produkcyjnych przeprowadzanych przy użyciu narzędzi programu Visual Studio oraz wiersza polecenia.
  • Uruchamianie w dowolnym miejscu: elastyczne wdrażanie tego samego kodu aplikacji w chmurach publicznych, hostowanych lub prywatnych przy użyciu spójnych usług platformy i tych samych modeli programowania aplikacji z możliwością wyboru systemu operacyjnego hosta: Windows Server lub Linux.
Azure Service Fabric — proste kompilowanie mikrousług
Usługa Service Fabric oferuje wydajność z małymi opóźnieniami

Zapewnianie małych opóźnień i większej wydajności na ogromną skalę

Dostarczaj szybkie, ale bezpieczne uaktualnienia bez przestojów, automatyzuj operacje skalowania, integruj z usługą monitorowania kondycji i udostępniaj możliwość automatycznego odzyskiwania sprawności po awarii. Organizuj aplikacje oparte na mikrousługach i kontenerach, zyskuj wgląd w szczegółowe dane dotyczące wydajności kondycji aplikacji, a także umożliwiaj programowanie odpornych usług z małym opóźnieniem, które będzie można skalować.

Rozwiązuj trudne problemy z systemami rozproszonymi związane z niezawodnym wykrywaniem awarii i pracą w trybie failover, wybieraniem lidera, zarządzaniem stanami, odnajdowaniem usług, uaktualnieniami stopniowymi, przenośnością aplikacji, abstrakcją środowiska, zarządzaniem zasobami i ładem oraz zarządzaniem konfiguracjami, a także udostępniaj możliwości zarządzania cyklem życia aplikacji, aby deweloperzy nie musieli ponownie przebudowywać architektury aplikacji w miarę wzrostu użycia. Twórz i udostępniaj wiele rodzajów aplikacji i obciążeń, w tym wielodostępne aplikacje SaaS, biznesowe aplikacje o kluczowym znaczeniu, obciążenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych IoT oraz gry.

Powiązane produkty i usługi

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Centrum IoT

Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Rozpocznij pracę z usługą Service Fabric