Azure Purview

Ujednolicone zapewnianie ładu danych w celu zmaksymalizowania ich wartości biznesowej

Nowe podejście do zapewniania ładu danych

Azure Purview to usługa ujednoliconego zapewniania ładu danych, która ułatwia zarządzanie danymi lokalnymi, wielochmurowymi i SaaS. Z łatwością utwórz całościową, aktualną mapę swojego krajobrazu danych za pomocą zautomatyzowanego odnajdowania danych, klasyfikacji danych poufnych i kompleksowych informacji o pochodzeniu danych. Umożliw konsumentom danych znajdowanie wartościowych, godnych zaufania danych.

Automatyczne odnajdowanie danych, identyfikacja pochodzenia danych i klasyfikacja danych w źródłach lokalnych, wielochmurowych i SaaS

Ujednolicona mapa zasobów danych i ich relacji w celu bardziej efektywnego zapewniania ładu

Wyszukiwanie semantyczne umożliwia odnajdowanie danych przy użyciu terminów biznesowych lub technicznych

Wgląd w lokalizację i przenoszenie poufnych danych w krajobrazie danych hybrydowych

Utwórz ujednoliconą mapę danych ze źródeł hybrydowych

Ustanów podstawę efektywnego używania danych i zarządzania nimi za pomocą mapy danych usługi Purview.

 • Automatyzuj i zarządzaj metadanymi ze źródeł hybrydowych.
 • Klasyfikuj dane przy użyciu wbudowanych i niestandardowych klasyfikatorów oraz etykiet poufności usługi Microsoft Information Protection.
 • Spójne etykietowanie poufnych danych w programie SQL Server, na platformie Azure, w rozwiązaniu Microsoft 365 i w usłudze Power BI.
 • Łatwo zintegruj wszystkie systemy danych przy użyciu interfejsów API usługi Apache Atlas.

Dowiedz się więcej

Umożliw łatwe odnajdowanie zaufanych danych

Zmaksymalizuj wartość biznesową danych dla swoich konsumentów za pomocą wykazu danych usługi Purview.

 • Wyszukuj dane przy użyciu terminów technicznych lub biznesowych.
 • Łatwo interpretuj dane, przeglądając powiązane metadane techniczne, biznesowe, semantyczne i operacyjne.
 • Szybko identyfikuj poziom poufności danych.
 • Dowiedz się, skąd pochodzą dane za pomocą interaktywnej wizualizacji pochodzenia danych.
 • Zapewniaj analitykom i inżynierom danych kontekst biznesowy, aby mogli prowadzić analizy biznesowe oraz korzystać ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Dowiedz się więcej

Odkryj dane, które leżą u podstaw szczegółowych informacji biznesowych

Poznaj łańcuch dostaw swoich danych od danych pierwotnych po szczegółowe informacje biznesowe.

 • Skanuj środowisko usługi Power BI i obszary robocze usługi Azure Synapse Analytics za pomocą kilku kliknięć i automatycznie publikuj wszystkie odnalezione zasoby i informacje o pochodzeniu danych na mapie danych usługi Purview.
 • Połącz usługę Azure Purview z wystąpieniami usługi Azure Data Factory, aby automatycznie zbierać informacje o pochodzeniu integracji danych.
 • Szybko ustal, które analizy i raporty już istnieją, bez ponownego odkrywania koła.

Skanuj dzierżawę usługi Power BI bez żadnych dodatkowych kosztów

Maksymalizuj wartość biznesową danych programu SQL Server

Łatwo odnajduj wszystkie dane programu SQL Server i zarządzaj nimi za pomocą ujednoliconej usługi zapewniania ładu danych.

 • Połącz program SQL Server z mapą danych usługi Purview i włącz automatyczne skanowanie oraz klasyfikowanie danych.

Skanuj swoje serwery SQL bez dodatkowych kosztów

Zapewnij kontekst biznesowy dzięki słownikowi terminów

Nadzoruj terminy biznesowe, aby zapewnić spójną interpretację, za pomocą wykazu danych usługi Purview.

 • Wyeliminuj potrzebę stosowania słowników danych programu Excel za pomocą słownika biznesowego klasy korporacyjnej.
 • Importuj istniejące słowniki danych za pomocą kilku kliknięć.
 • Umożliw odnajdowanie danych przy użyciu znanego języka biznesowego.

Dowiedz się więcej

Zyskaj wgląd w dane poufne w całej organizacji

Łatwo identyfikuj i rozpoznawaj dane poufne.

 • Wizualnie oceniaj lokalizacje poufnych danych według etykiety lub klasyfikacji i przechodź do szczegółów poszczególnych zasobów danych.
 • Stosuj etykiety poufności usługi Microsoft Information Protection do zasobów danych zarządzanych przez usługę Azure Purview.

Dowiedz się więcej

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności danych

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Usługa Azure Purview zmniejsza koszty w wielu obszarach, na przykład redukuje ręczne i niestandardowe wysiłki związane z odnajdowaniem i klasyfikowaniem danych oraz eliminuje ukryte i jawne koszty utrzymywania własnych systemów i rozwiązań opartych na programie Excel. Skanowanie serwerów SQL i dzierżaw usługi Power BI nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Purview

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Purview

 • Usługa Azure Purview, obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej, jest w pełni zarządzaną, ujednoliconą usługą zapewniania ładu danych, która maksymalizuje ich wartość biznesową. Mapa danych usługi Purview umożliwia skanowanie i klasyfikowanie danych z lokalnych i wielochmurowych źródeł danych. Te hybrydowe dane można następnie łatwo odnaleźć przy użyciu wykazu danych usługi Purview.
 • Umowa SLA dla usługi Azure Purview będzie dostępna tylko wraz z ogólną dostępnością.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure