Azure IoT Hub

Usługa zarządzana umożliwiająca dwukierunkową komunikację między urządzeniami IoT i platformą Azure

Tworzenie aplikacji IoT z dwukierunkową komunikacją

Włącz bezpieczną i niezawodną komunikację między aplikacją IoT i zarządzanymi przez nią urządzeniami. Usługa Azure IoT Hub zapewnia zaplecze dla hostowanego w chmurze rozwiązania do nawiązywania połączeń z praktycznie dowolnym urządzeniem. Dzięki uwierzytelnianiu każdego urządzenia, wbudowanemu zarządzaniu urządzeniami i skalowanej aprowizacji możesz rozszerzyć swoje rozwiązanie z chmury na urządzenie brzegowe.

Kanał komunikacyjny z rozszerzonymi zabezpieczeniami umożliwiający wysyłanie i odbieranie danych z urządzeń IoT

Wbudowane funkcje zarządzania urządzeniami i aprowizacji umożliwiające nawiązywanie połączeń z urządzeniami IoT i zarządzanie nimi w dużej skali

Pełna integracja z usługą Event Grid i bezserwerowe środowisko obliczeniowe upraszczające tworzenie aplikacji IoT

Zgodność z usługą Azure IoT Edge na potrzeby tworzenia hybrydowych aplikacji IoT

Nawiązywanie komunikacji dwukierunkowej z miliardami urządzeń IoT

Korzystaj z danych telemetrycznych urządzenie-chmura, aby rozumieć stan urządzeń i definiować trasy komunikatów do innych usług platformy Azure bez konieczności pisania kodu. W ramach komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń możesz niezawodnie przesyłać polecenia i powiadomienia do połączonych urządzeń, a także śledzić dostarczanie komunikatów za pomocą potwierdzeń dostarczenia. W razie potrzeby możesz automatycznie wysyłać ponownie komunikaty urządzenia, aby korzystać ze sporadycznej łączności.

Przeczytaj dokumentację

Uwierzytelnij każde urządzenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Konfigurowanie indywidualnych tożsamości i poświadczeń dla każdego z połączonych urządzeń ułatwia zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w zależności od potrzeb.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach platformy Azure dla Internetu rzeczy

Zautomatyzuj aprowizację urządzeń, aby przyspieszyć wdrażanie Internetu rzeczy

Bezobsługowo rejestruj i aprowizuj urządzenia w bardzo bezpieczny i skalowalny sposób. Usługa IoT Hub Device Provisioning obsługuje wszystkie typy urządzeń IoT zgodnych z usługą IoT Hub.

Więcej informacji na temat usługi IoT Hub Device Provisioning

Rozszerz możliwości chmury na urządzenia brzegowe

Z łatwością twórz i wdrażaj moduły usługi IoT Edge, aby przesyłać kod i usługi między chmurą i urządzeniem brzegowym. Rozpowszechniaj na różnych urządzeniach rozwiązania inteligentne, takie jak sztuczna inteligencja i inne zaawansowane analizy. Obniżaj przy tym koszty aplikacji IoT, upraszczaj procesy programowania i korzystaj z urządzeń w trybie offline lub ze sporadyczną łącznością.

Poznaj usługę IoT Edge

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane Największa oferta rozwiązań do zapewniania zgodności w branży

 • Ogranicz ryzyko, korzystając z funkcji zarządzania stanem zabezpieczeń oraz monitorowania zagrożeń i zapobiegania im dostępnych w usłudze Azure Security Center dla IoT.
 • Zwiększ bezpieczeństwo połączeń, łącząc urządzenia IoT z usługą IoT Hub za pośrednictwem sieci wirtualnych.
 • Dołącz do start-upów, instytucji rządowych i 95 procent firm z listy Fortune 500, które zaufały platformie Microsoft Cloud.
 • Pomóż chronić swoje zasoby biznesowe, korzystając z naszych rygorystycznych standardów zabezpieczeń i największemu w branży portfolio certyfikatów zgodności.

Cennik usługi Azure IoT Hub

Nawiązuj połączenia z miliardami zasobów IoT, monitoruj je i kontroluj bez żadnych kosztów ponoszonych z góry czy opłat za rezygnację, płacąc wyłącznie za to, czego potrzebujesz.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure IoT Hub

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Dowiedz się więcej o tworzeniu rozwiązań IoT, oglądając samouczki, śledząc wydarzenia, biorąc udział w kursach i zdobywając certyfikaty dla deweloperów.

Zapoznaj się z popularnymi zasobami dla deweloperów

Zapoznaj się z przewodnikami, samouczkami, dokumentacją interfejsu API i przykładami kodu. Lub zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma Maersk bezpiecznie transportuje dobra po całym świecie z wykorzystaniem Internetu rzeczy

"The innovation and flexibility of the Azure platform gave us confidence that the IoT capabilities in Azure were the best choice for us."

Siddhartha Kulkarni, dyrektor ds. Internetu rzeczy dla sprzętu, Maersk

Przeczytaj historię

Maesrk

IoT pomaga rozwiązywać globalne problemy z wodą

"Azure and IoT services have helped us get much closer to our ambition to help customers operate at water-neutral."

Christophe Beck, wiceprezes wykonawczy i prezes, Nalco Water

Przeczytaj historię

Ecolab

Rewolucyjne rozwiązanie IoT dla właścicieli pojazdów pomaga oszczędzać czas, pieniądze i paliwo, a może nawet chronić życie

"By analyzing sensor data from a connected car in Azure, drivers can see alerts about engine issues and metrics about gas consumption and driving performance, such as idle time. They can also configure their own recipe for rating their driving style and then drill down for details."

Roberto Silvestri, dyrektor ds. platformy IoT i usług chmury hybrydowej, TEXA

Przeczytaj historię

TEXA S.p.A

Ulepszanie analiz w zakresie zielonej energii dzięki Internetowi rzeczy w Niemczech

"We used Azure because we knew E.ON had high standards for data security, and Azure is highly secure by design. We passed E.ON's security tests easily using Azure."

Frank Schmid, dyrektor ds. jednostek biznesowych i rozwiązań systemowych, M&M/WAGO

Przeczytaj historię

Avacon

Aktualności, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure IoT Hub

Często zadawane pytania na temat produktu Azure IoT Hub

 • Usługa IoT Hub w warstwie Podstawowa idealnie nadaje się do rozpoczęcia wdrażania Internetu rzeczy, jeśli nie potrzebujesz dwukierunkowej komunikacji, ponieważ nadal oferuje podstawowe zabezpieczenia IoT wraz z uwierzytelnianiem każdego urządzenia, wysoko skalowalną obsługą urządzeń i ścieżką płynnego uaktualnienia do usługi IoT Hub w warstwie Standardowa. Warstwa Standardowa umożliwia zarządzanie urządzeniami i zapewnia obsługę usługi Azure IoT Edge. Centrum zdarzeń jest przeznaczone dla scenariuszy danych big data, takich jak pozyskiwanie danych z witryn internetowych. Zobacz szczegółowe porównanie.
 • Każda subskrypcja platformy Azure ma domyślne limity przydziału zapobiegające nadużywaniu usług. Może to mieć wpływ na zakres Twojego rozwiązania IoT. Bieżący limit wynosi 50 centrów IoT na jedną subskrypcję platformy Azure. Aby poprosić o zwiększenie limitu przydziału, skontaktuj się z pomocą techniczną. Uzyskaj więcej szczegółowych informacji.
 • Usługa Azure IoT Hub i zestawy SDK urządzeń IoT Hub obsługują poniższe protokoły łączenia urządzeń.

  • HTTPS
  • AMQP
  • AMQP za pośrednictwem obiektów WebSocket
  • MQTT
  • MQTT za pośrednictwem obiektów WebSocket

  Jeśli w aplikacji nie można użyć jednego z obsługiwanych protokołów, rozszerz usługę IoT Hub pod kątem obsługi protokołów niestandardowych, wykonując poniższe czynności.

  • Za pomocą usługi Azure IoT Edge możesz utworzyć bramę działającą w terenie wykonującą translację protokołów na urządzeniach brzegowych.
  • Dostosuj bramę protokołu Azure IoT, aby wykonywać translację protokołu w chmurze.
 • Usługa Azure IoT Hub zapewnia dostępność na poziomie 99,9 procent w ramach umowy Azure SLA. Dowiedz się więcej.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure