Centrum IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Nawiązywanie komunikacji dwukierunkowej z miliardami urządzeń IoT

Możesz polegać na usłudze Azure IoT Hub, gdy chodzi o łatwe i bezpieczne łączenie zasobów Internetu rzeczy (IoT). Użyj danych telemetrycznych przesyłanych z urządzeń do chmury, aby poznać stan urządzeń i zasobów i zachować gotowość do podjęcia działania, gdy urządzenie IoT wymaga uwagi. W ramach komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń możesz niezawodnie przesyłać polecenia i powiadomienia do połączonych urządzeń, a także śledzić dostarczanie komunikatów za pomocą potwierdzeń dostarczenia. Mechanizm przesyłania komunikatów do urządzeń zapewnia ich trwałość, aby umożliwić obsługę urządzeń, które są połączone tymczasowo.

Usługa IoT Hub współpracuje z platformami takimi jak Windows, Linux, Java czy Microsoft .NET

Pracuj z platformami i protokołami, które znasz

Dodawaj nowe urządzenia IoT — i łącz istniejące — za pomocą zestawów SDK urządzeń typu „open source” dla wielu platform, w tym systemów Linux i Windows oraz systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Możesz używać standardowych i niestandardowych protokołów, w tym HTTP, AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) i MQTT (MQ Telemetry Transport).

Uwierzytelnianie na poziomie urządzenia na potrzeby rozwiązań IoT z zaawansowanymi zabezpieczeniami

Konfigurowanie indywidualnych tożsamości i poświadczeń dla każdego z połączonych urządzeń ułatwia zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Zarządzanie urządzeniami IoT w odpowiedniej skali za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami

Dzięki nowym funkcjom zarządzania urządzeniami w usłudze IoT Hub administratorzy mogą zdalnie konserwować i aktualizować wiele urządzeń IoT oraz zarządzać nimi z poziomu chmury. Oszczędź czas i pieniądze, rezygnując z tworzenia i konserwowania niestandardowego rozwiązania do zarządzania urządzeniami oraz wysyłania zasobów w podróż w celu konserwowania elementów zawartości na całym świecie.

Korzystaj z zalet inteligencji krawędziowej dzięki zestawowi SDK bramy usługi Azure IoT

Zestaw SDK bramy usługi IoT to rozbudowana platforma do tworzenia, konfigurowania i wdrażania logiki krawędziowej, która pozwala lepiej wykorzystać usługę Azure IoT. Bez względu na to, czy podłączasz starsze urządzenia, obniżasz koszty przepustowości, wymuszasz zasady zabezpieczeń i ochrony prywatności czy implementujesz dowolne inne procesy przetwarzania danych, zestaw SDK Bramy IoT ułatwia proces programowania, dzięki czemu możesz skupić się na rozwiązywaniu naprawdę istotnych problemów. Dowiedz się więcej na temat zestawu SDK bramy usługi Azure IoT.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Machine Learning

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Analiza strumienia

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Wprowadzenie do usługi IoT Hub