Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Kompilowanie aplikacji IoT za pomocą usługi Azure IoT Hub

Dowiedz się, jak funkcje usługi IoT Hub, takie jak zarządzanie urządzeniami i aprowizacja umożliwiają skalowanie do miliardów urządzeń przy użyciu znanych narzędzi.

Nawiązywanie komunikacji dwukierunkowej z miliardami urządzeń IoT

Korzystaj z danych telemetrycznych urządzenie-chmura, aby rozumieć stan urządzeń i definiować trasy komunikatów do innych usług platformy Azure bez konieczności pisania kodu. W ramach komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń możesz niezawodnie przesyłać polecenia i powiadomienia do połączonych urządzeń, a także śledzić dostarczanie komunikatów za pomocą potwierdzeń dostarczenia. Mechanizm przesyłania komunikatów do urządzeń zapewnia ich trwałość, aby umożliwić obsługę urządzeń, które są połączone tymczasowo.

Uwierzytelnianie na poziomie urządzenia na potrzeby rozwiązań IoT z zaawansowanymi zabezpieczeniami

Konfigurowanie indywidualnych tożsamości i poświadczeń dla każdego z połączonych urządzeń ułatwia zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Automatyzacja aprowizacji i rejestracji urządzeń IoT w celu przyspieszenia wdrożenia IoT

Przyspiesz wdrożenie IoT dzięki bezdotykowemu rejestrowaniu i aprowizacji urządzeń w bezpieczny i skalowalny sposób. Usługa IoT Hub Device Provisioning obsługuje wszystkie typy urządzeń IoT zgodnych z usługą IoT Hub.

Przeczytaj dokumentację

Rozszerz możliwości chmury na urządzenia brzegowe

Skorzystaj z usługi IoT Edge, aby urzeczywistniać hybrydowe rozwiązania IoT łączące chmurę i urządzenia brzegowe. Usługa IoT Edge umożliwia łatwe organizowanie kodu i usług, dzięki czemu przepływ danych jest zabezpieczony na trasie od chmury do urządzeń brzegowych w celu rozpowszechniania możliwości analitycznych dla szerokiego zakresu urządzeń. Wprowadź sztuczną inteligencję i inne zaawansowane funkcje analityczne na urządzenia brzegowe, zmniejsz koszty rozwiązania IoT, uprość opracowywanie i obsługuj urządzenia w trybie offline lub połączone sporadycznie.

Poznaj usługę IoT Edge

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z akceleratorów rozwiązań Azure IoT

Powiązane rozwiązania

Omówienie usługi Azure IoT

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Uzyskaj więcej informacji

Znajdź partnera do pomocy

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure IoT Hub