Centrum IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Nawiązywanie komunikacji dwukierunkowej z miliardami urządzeń IoT

Możesz polegać na usłudze Azure IoT Hub, gdy chodzi o łatwe i bezpieczne łączenie zasobów Internetu rzeczy (IoT). Użyj danych telemetrycznych przesyłanych z urządzeń do chmury, aby poznać stan urządzeń i zasobów i zachować gotowość do podjęcia działania, gdy urządzenie IoT wymaga uwagi. W ramach komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń możesz niezawodnie przesyłać polecenia i powiadomienia do połączonych urządzeń, a także śledzić dostarczanie komunikatów za pomocą potwierdzeń dostarczenia. Mechanizm przesyłania komunikatów do urządzeń zapewnia ich trwałość, aby umożliwić obsługę urządzeń, które są połączone tymczasowo.

Usługa IoT Hub współpracuje z platformami takimi jak Windows, Linux, Java czy Microsoft .NET

Pracuj z platformami i protokołami, które znasz

Dodawaj nowe urządzenia IoT — i łącz istniejące — za pomocą zestawów SDK urządzeń typu „open source” dla wielu platform, w tym systemów Linux i Windows oraz systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Możesz używać standardowych i niestandardowych protokołów, w tym HTTP, AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) i MQTT (MQ Telemetry Transport).

Uwierzytelnianie na poziomie urządzenia na potrzeby rozwiązań IoT z zaawansowanymi zabezpieczeniami

Konfigurowanie indywidualnych tożsamości i poświadczeń dla każdego z połączonych urządzeń ułatwia zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Zarządzanie urządzeniami IoT w odpowiedniej skali za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami

Dzięki nowym funkcjom zarządzania urządzeniami w usłudze IoT Hub administratorzy mogą zdalnie konserwować i aktualizować wiele urządzeń IoT oraz zarządzać nimi z poziomu chmury. Oszczędź czas i pieniądze, rezygnując z tworzenia i konserwowania niestandardowego rozwiązania do zarządzania urządzeniami oraz wysyłania zasobów w podróż w celu konserwowania elementów zawartości na całym świecie.

Rozszerz możliwości chmury na urządzenia brzegowe

Skorzystaj z usługi Azure IoT Edge, aby urzeczywistniać hybrydowe rozwiązania IoT łączące chmurę i urządzenia brzegowe. Usługa IoT Edge umożliwia łatwe organizowanie kodu i usług, dzięki czemu przepływ danych jest zabezpieczony na trasie od chmury do urządzeń brzegowych — w celu rozpowszechniania możliwości analitycznych dla szerokiego zakresu urządzeń. Wprowadź sztuczną inteligencję i inne zaawansowane funkcje analityczne na urządzenia brzegowe, zmniejsz koszty rozwiązania IoT, uprość opracowywanie i obsługuj urządzenia w trybie offline lub połączone sporadycznie. Dowiedz się więcej.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Machine Learning

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Wprowadzenie do usługi IoT Hub