Centrum IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Nawiązywanie komunikacji dwukierunkowej z miliardami urządzeń IoT

Możesz polegać na usłudze Azure IoT Hub, gdy chodzi o łatwe i bezpieczne łączenie zasobów Internetu rzeczy (IoT). Użyj danych telemetrycznych przesyłanych z urządzeń do chmury, aby poznać stan urządzeń i zasobów i zachować gotowość do podjęcia działania, gdy urządzenie IoT wymaga uwagi. W ramach komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń możesz niezawodnie przesyłać polecenia i powiadomienia do połączonych urządzeń, a także śledzić dostarczanie komunikatów za pomocą potwierdzeń dostarczenia. Mechanizm przesyłania komunikatów do urządzeń zapewnia ich trwałość, aby umożliwić obsługę urządzeń, które są połączone tymczasowo.

Uwierzytelnianie na poziomie urządzenia na potrzeby rozwiązań IoT z zaawansowanymi zabezpieczeniami

Konfigurowanie indywidualnych tożsamości i poświadczeń dla każdego z połączonych urządzeń ułatwia zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Rejestrowanie urządzeń na dużą skalę za pomocą usługi IoT Hub Device Provisioning

Przyspiesz wdrożenie IoT dzięki bezdotykowemu rejestrowaniu i aprowizacji urządzeń w bezpieczny i skalowalny sposób. Usługa IoT Hub Device Provisioning obsługuje wszystkie typy urządzeń IoT zgodnych z usługą IoT Hub. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie urządzeniami IoT w odpowiedniej skali za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami

Dzięki nowym funkcjom zarządzania urządzeniami w usłudze IoT Hub administratorzy mogą zdalnie konserwować i aktualizować wiele urządzeń IoT oraz zarządzać nimi z poziomu chmury. Oszczędź czas i pieniądze, rezygnując z tworzenia i konserwowania niestandardowego rozwiązania do zarządzania urządzeniami oraz wysyłania zasobów w podróż w celu konserwowania elementów zawartości na całym świecie.

Rozszerz możliwości chmury na urządzenia brzegowe

Skorzystaj z usługi Azure IoT Edge, aby urzeczywistniać hybrydowe rozwiązania IoT łączące chmurę i urządzenia brzegowe. Usługa IoT Edge umożliwia łatwe organizowanie kodu i usług, dzięki czemu przepływ danych jest zabezpieczony na trasie od chmury do urządzeń brzegowych — w celu rozpowszechniania możliwości analitycznych dla szerokiego zakresu urządzeń. Wprowadź sztuczną inteligencję i inne zaawansowane funkcje analityczne na urządzenia brzegowe, zmniejsz koszty rozwiązania IoT, uprość opracowywanie i obsługuj urządzenia w trybie offline lub połączone sporadycznie. Dowiedz się więcej.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Wprowadzenie do usługi IoT Hub