Pokaz rozwiązania IoT Central

Azure IoT Central to w pełni zarządzane globalne rozwiązanie SaaS (oprogramowanie jako usługa) w środowisku IoT, które ułatwia łączenie i monitorowanie zasobów IoT oraz zarządzanie nimi w odpowiedniej skali.

Firma Contoso Inc produkuje automaty sprzedające z komorą chłodzącą na potrzeby swoich klientów, w tym automaty sprzedające napoje, jedzenie i przekąski, a także urządzenia niestandardowe, np. lekomaty z komorą chłodzącą. Firma Contoso wiedziała, że połączenie ich automatów z chmurą zwiększyłoby dostępność i niezawodność, dzięki czemu klienci zyskaliby poczucie spokoju i podniósłby się poziom ich satysfakcji, a jednocześnie zapewniłoby to nowe możliwości uzyskiwania przychodów dzięki umowom na konserwację i serwis.

Firma Contoso zdała sobie sprawę, że dodanie możliwości IoT do automatów nie zawsze jest proste oraz że nie dysponowała odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, więc zamiast zatrudniać dedykowane zasoby w celu utworzenia własnego rozwiązania zainteresowała się rozwiązaniem IoT Central firmy Microsoft. Azure IoT Central to w pełni zarządzane rozwiązanie SaaS (oprogramowanie jako usługa), które eliminuje konieczność dysponowania specjalistyczną wiedzą dotyczącą rozwiązań w chmurze oraz ułatwia łączenie i monitorowanie zasobów IoT oraz zarządzanie nimi w odpowiedniej skali. Rozwiązanie Azure IoT Central upraszcza początkową konfigurację rozwiązania IoT, a także zmniejsza obciążenie związane z zarządzaniem, koszty operacyjne i ogólny nakład pracy w typowym projekcie IoT.

Przejrzyj ten pokaz, aby dowiedzieć się, jak twórcy mogą łatwo tworzyć i konfigurować rozwiązanie IoT oraz zapewniać operatorom możliwości łatwego korzystania z aplikacji Azure IoT Central oraz zarządzania nią.

Tworzenie

Konfiguracja

Eksploatacja

Krok 1 z 3

Tworzenie aplikacji

Rhonda to twórca w firmie Contoso dysponująca umiejętnościami w zakresie inżynierii po stronie urządzenia, ale nie po stronie chmury. Menedżerowie produktów w firmie Contoso planują dodanie nowych funkcji monitorowania do automatów sprzedających, a Rhonda otrzymała zadanie zapewnienia obsługi Internetu rzeczy przez produkty firmy Contoso. Rhonda może rozpocząć od istniejącego szablonu aplikacji. Po dokonaniu oceny bezpłatnej wersji próbnej może łatwo aprowizować aplikację produkcyjną.

Krok 2 z 3

Tworzenie urządzenia

Rhonda może od razu wybrać szablon i utworzyć urządzenie.

Krok 3 z 3

Dostosowywanie urządzenia

Rhonda może dodać nazwę i obraz produktu w celu reprezentowania urządzenia, aby można go było łatwo zidentyfikować w aplikacji.

Krok 1 z 4

Definiowanie i symulowanie miar urządzeń

Rhonda może zdefiniować możliwości automatu sprzedającego i przetestować je, symulując dane telemetryczne, nawet przed nawiązaniem połączenia z urządzeniem fizycznym.

Krok 2 z 4

Konfigurowanie reguł

Rhonda może na podstawie atrybutów urządzeń i danych przesyłania strumieniowego definiować reguły, które wyzwalają szeroki zakres akcji mapujących na procesy biznesowe (np. wysłanie wiadomości e-mail po osiągnięciu progu).

Krok 3 z 4

Konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego

Metodą przeciągania i upuszczania Rhonda może wypełnić pulpit nawigacyjny istotnymi kafelkami reprezentującymi możliwości urządzeń, konfigurując widok dla operatorów.

Krok 4 z 4

Konfigurowanie właściwości

Z urządzeniem można skojarzyć właściwości, aby umożliwić dowolnemu operatorowi dostęp do wszelkich istotnych informacji dotyczących urządzenia, np. numeru seryjnego lub lokalizacji.

Krok 1 z 5

Strona główna operatora

Karl to menedżer ds. operacyjnych, który zajmuje się różnymi typami automatów sprzedających w imieniu kilku klientów. Karl wraz z zespołem pracują nad tym, aby nie występowały problemy z żadnym z zasobów zarządzanych przez firmę Contoso, a jeśli problem wystąpi — aby został natychmiast rozwiązany. Za pomocą strony głównej operatora zaprojektowanej przez Rhondę Karl może szybko uzyskać dostęp do wszystkich aspektów rozwiązania.

Krok 2 z 5

Otrzymywanie powiadomień

Reguła została wyzwolona i Karl otrzymał alert o problemie z temperaturą w jednym z automatów. Może kliknąć link, aby otworzyć aplikację IoT i przejść bezpośrednio do odpowiedniego automatu.

Krok 3 z 5

Pulpit nawigacyjny urządzenia

Korzystając z pulpitu nawigacyjnego urządzenia, Karl może wyświetlić przydatne podsumowanie warunków urządzenia i podjąć działanie, aby rozwiązać problem z niedawnym wzrostem temperatury.

Krok 4 z 5

Podejmowanie działania

Karl może zmienić ustawienie w aplikacji, aby zastosować je na urządzeniu zdalnym, i zostanie poinformowany o wprowadzeniu zmiany.

Krok 5 z 5

Analiza szeregów czasowych

Za pomocą osadzonych wykresów analizy szeregów czasowych Karl może monitorować wszystkie połączone urządzenia i upewnić się, że parametry działania wszystkich automatów są w normie.