Pomiń nawigację

Azure Healthcare APIs

A unified solution that helps protect and combine health data in the cloud and generates healthcare insights with analytics

Ulepszanie wyników dzięki analizie i szczegółowym informacjom w opiece zdrowotnej

Usługa Azure Healthcare APIs udostępnia potoki, które ułatwiają zarządzanie chronionymi informacjami medycznymi na dużą skalę. Szybko wymieniaj dane i uruchamiaj nowe aplikacje za pomocą interfejsów API dla standardów danych medycznych, w tym standardu Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) i Digital Imaging Communications in Medicine (DICOM). Pozyskuj, standaryzuj i przekształcaj dane za pomocą łatwych do wdrożenia narzędzi i łączników dla urządzeń i danych bez struktury. Rozwiń możliwości odnajdywania szczegółowych informacji, łącząc się z narzędziami do wizualizacji, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Azure API for FHIR

Azure Healthcare APIs to rozwijana wersja usługi Azure API for FHIR i oferuje dodatkowe technologie oraz usługi. Dotychczasowi klienci mogą nadal korzystać z produktu bez przerw w działaniu usługi ani zmian w strukturze cen.

Szybkie wdrażanie zarządzanych usług FHIR i DICOM klasy korporacyjnej oraz usługi Azure IoT Connector for FHIR

Narzędzia do łączenia różnych zestawów danych o zdrowiu i standaryzacji danych w chmurze

Łączniki do usług Azure Synapse Analytics, Azure Machine Learning i Power BI do generowania szczegółowych informacji na podstawie rzeczywistych danych

Zaprojektowane pod kątem chronionych informacji medycznych, spełniają wszystkie regionalne wymagania dotyczące zgodności, w tym standardy HIPAA, RODO i CCPA

Usprawnianie obciążeń dotyczących informacji o zdrowiu

Zunifikuj dane wyników pacjentów w chmurze, aby ułatwić wymianę chronionych informacji medycznych. Usługa Azure Healthcare APIs ułatwia standaryzację różnych strumieni danych, takich jak dane kliniczne, dane z obrazowania, pochodzące z urządzeń i nieustrukturyzowane, przy użyciu usług FHIR i DICOM oraz usługi Azure IoT Connector for FHIR. W efekcie uzyskuje się lepsze wyniki dla pacjentów, poprawione scenariusze badań klinicznych, większą wydajność badań klinicznych i bardziej świadome decyzje dotyczące opieki zdrowotnej.

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat danych chronionych informacji medycznych w czasie rzeczywistym

Połącz się z usługami Power BI i Azure Synapse Analytics, aby uzyskać dostęp do wizualizacji i analiz, używaj aplikacji SMART on FHIR do tworzenia nowych aplikacji i stosuj uczenie maszynowe, aby tworzyć nowe algorytmy do pomocy przy diagnostyce i badaniach. Przenieś do chmury rzeczywiste dane z organizacji i systemów przechowywania danych oraz przekształć je i połącz z różnymi potokami uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, aby umożliwić zespołom działanie w świecie rzeczywistym.

Zbudowane na bazie zaufanej chmury

Bez obaw zarządzaj swoimi chronionymi informacjami medycznymi. Platforma Azure bezpiecznie izoluje dane i udostępnia warstwowy, dogłębny, zaawansowany system obrony przed zagrożeniami spełniający rygorystyczne branżowe standardy zgodności. Zarządzaj obciążeniami danych przedsiębiorstwa przy użyciu skalowania automatycznego, wysokiej dostępności i obsługi odzyskiwania po awarii. Zarządzaj danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, co ma potwierdzenie w certyfikatach ISO, HITRUST, FedRAMP i SOC, oraz będąc w zakresie umowy Azure BAA.

Umożliwianie zdecentralizowanych badań klinicznych i telemedycyny

Twórz skalowalne, kompleksowe potoki danych, które ułatwiają zabezpieczanie przepływów pracy danych z chronionymi informacjami medycznymi. Używaj usługi Azure IoT Connector for FHIR, aby pozyskiwać dane biometryczne z urządzeń i przekształcać je do standardu FHIR w celu wyświetlania ich w kontekście z innymi zestawami danych klinicznych. Używaj danych biometrycznych z urządzeń, aby pomóc w rozwoju zdecentralizowanych badań klinicznych i telemedycyny.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji z obrazowania

Zarządzanie plikami obrazowania w chmurze za pośrednictwem interfejsów API specjalnie zaprojektowanych dla standardu DICOM. Łatwo przechowuj, wykonuj zapytania, pobieraj i wymieniaj pliki DICOM oraz wyświetlaj razem dane kliniczne i obrazowania.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Planowanie naprzód dzięki prostemu, przejrzystemu cennikowi

  • Bez kosztów ponoszonych z góry i niespodzianek — płać wyłącznie za to, czego potrzebujesz.
  • Usługa Azure Healthcare APIs jest bezpłatna w wersji zapoznawczej.
  • Cennik usługi Azure API for FHIR bazuje na użyciu magazynu strukturalnego, zaaprowizowanej przepływności i środowiska uruchomieniowego usługi.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Healthcare APIs

  • Usługa Azure Healthcare APIs ewoluowała w celu obsługi wielu standardów danych medycznych na potrzeby wymiany danych strukturalnych. Pojedyncza kolekcja usługi Azure Healthcare APIs umożliwia wdrażanie wielu wystąpień usług danych dla różnych typów usług (FHIR Service, DICOM Service i IoT Connector), które bezproblemowo ze sobą współdziałają.
  • HL7 FHIR lub Fast Healthcare Interoperability Resources to model danych o otwartym standardzie, który umożliwia współdziałanie danych dla systemów korzystających z zasobów FHIR. Dowiedz się więcej.
  • Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) to standard komunikacji i zarządzania informacjami obrazowania medycznego i powiązanymi danymi. Standard DICOM jest najczęściej używany do przechowywania i przesyłania obrazów medycznych, umożliwiając integrację urządzeń do obrazowania medycznego, takich jak skanery, serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy oraz systemy archiwizacji obrazów i komunikacji (PACS) od wielu producentów.

FHIR® to zastrzeżony znak towarowy firmy HL7 i jest używany za jej pozwoleniem.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure