Pomiń nawigację

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Przyspiesz i uprość tworzenie aplikacji bezserwerowych

Twórz wydajniej dzięki bezserwerowej platformie obliczeniowej opartej na zdarzeniach, która pomaga rozwiązywać złożone problemy z orkiestracją. Kompiluj i debuguj lokalnie bez dodatkowej konfiguracji, wdrażaj i działaj na dużą skalę w chmurze oraz integruj usługi przy użyciu wyzwalaczy i powiązań.

Zautomatyzowane i elastyczne skalowanie

Skoncentruj się na dodawaniu wartości zamiast na zarządzaniu infrastrukturą.

Zintegrowany model programowania

Odpowiadaj na zdarzenia i bezproblemowo łącz się z innymi usługami.

Kompleksowe środowisko programistyczne

Twórz, debuguj, wdrażaj i monitoruj za pomocą zintegrowanych narzędzi i wbudowanych możliwości serwera DevOps.

Wiele języków programowania i opcji hostingu

Wybierz, co jest odpowiednie dla każdego scenariusza i szybko dostosuj się do potrzeb biznesowych.

Ulepszone kompleksowe środowisko deweloperskie

Uzyskaj pełne środowisko programowania aplikacji bezserwerowych — od lokalnego kompilowania i debugowania po wdrażanie i monitorowanie w chmurze. Korzystaj z rozszerzeń usługi Functions w programach Visual Studio i Visual Studio Code, aby szybciej i wydajniej korzystać z programowania na maszynie lokalnej, w pełni zintegrowanej z całą platformą Azure. Skonfiguruj ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie za pomocą usługi Azure Pipelines oraz korzystaj z inteligentnych i proaktywnych szczegółowych informacji o wydajności aplikacji bezserwerowych w środowisku produkcyjnym z Azure Monitor.

Szybsze rozwiązywanie skomplikowanych problemów z orkiestracją

Funkcje bezserwerowe mają być krótkotrwałe i bezstanowe — dopóki nie będą potrzebne do rozwiązywania problemów stanowych. Usuń to ograniczenie przy użyciu w pełni zarządzanej usługi bez aprowizowania większej liczby zasobów, po prostu kodując definicję przepływu pracy. Programowo uprość złożone, stanowe wymagania koordynacji w aplikacjach opartych na zdarzeniach za pomocą rozszerzenia Durable Functions. Ponadto używaj funkcji w deklaracyjnych przepływach pracy, które działają z ponad 250 łącznikami w Azure Logic Apps.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzenia Durable Functions

Szybsze tworzenie rozwiązań dzięki łączeniu z innymi usługami bez konieczności trwałego kodowania integracji

Pisz tylko kod naprawdę ważny dla firmy. Oszczędzaj czas kodowania dzięki modelowi programowania opartemu na wyzwalaczach i powiązaniach, który umożliwia aplikacjom bezserwerowym odpowiadanie na zdarzenia i bezproblemowe łączenie się z innymi usługami. Twórz bardziej skalowalne i stabilne aplikacje sterowane zdarzeniami dzięki podejściu przyjaznemu dla mikrousług w usłudze Functions.

Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas dzięki wyzwalaczom i powiązaniom

Utwórz raz, wdrażaj wszędzie

Ponieważ nie wszystkie aplikacje są takie same, jeden plan hostingu nie wystarczy. Wybierz plan usługi Functions dopasowany do potrzeb Twojej firmy i wdrażaj ten sam kod w wielu miejscach docelowych — od płacenia za każde wykonanie w chmurze po własny klaster Kubernetes lub przetwarzanie na urządzeniach brzegowych IoT.

Tworzenie na swój sposób

Zacznij kodować w stosie technologii, który znasz i lubisz, nie musząc uczyć się żadnych nowych języków ani struktur. Wybierz język programowania, który najlepiej odpowiada potrzebom danego scenariusza, od aplikacji internetowych oraz interfejsów API utworzonych za pomocą platform .NET, Node.js lub Java po przepływy pracy uczenia maszynowego z zastosowaniem języka Python i automatyzację w chmurze z użyciem programu PowerShell.

Wyświetl obsługiwane języki

Tworzenie niezawodnych aplikacji bezserwerowych dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa i monitorowania

 • Monitoruj i analizuj wydajność kodu dzięki usłudze Azure Application Insights. Wykrywaj wąskie gardła i obszary aktywności błędów we wszystkich składnikach aplikacji przy użyciu map aplikacji z rozproszonym śledzeniem w usłudze Azure Monitor.
 • Pobieraj ustawienia aplikacji z pełną kontrolą nad zasadami dostępu i historią inspekcji (bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie), korzystając z usługi Azure Key Vault.
 • Izoluj sieci za pośrednictwem połączeń sieci wirtualnej w planie Premium usługi Functions, które umożliwiają ruch wychodzący do zabezpieczonej sieci wirtualnej, kontrolę ruchu przychodzącego oraz definiowanie ograniczeń aplikacji.
 • Konfiguruj tożsamości zarządzane na poziomie usługi, aby umożliwić aplikacjom łatwy dostęp do innych zasobów chronionych przez usługę Azure Active Directory.
 • Korzystając z wbudowanych funkcji uwierzytelniania, udzielaj dostępu do swojej aplikacji usługom Azure Active Directory, kontom Microsoft oraz zewnętrznym dostawcom, takim jak Twitter, Facebook i Google.

Wybierz plan hostingu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym

Plan Zużycie

Skaluj automatycznie i płać za zasoby obliczeniowe wyłącznie wtedy, gdy funkcje są uruchomione. W planie Zużycie wystąpienia hosta usługi Functions są dynamicznie dodawane i usuwane w zależności od liczby zdarzeń przychodzących.

Plan w warstwie Premium

Automatycznie skaluj według potrzeb, używaj wstępnie zapełnionych procesów roboczych w celu uruchamiania aplikacji bez opóźnień po okresie bezczynności, uruchamiaj bardziej zaawansowane wystąpienia i łącz się z sieciami wirtualnymi.

Plan usługi Azure App Service

Uruchom usługę Functions w ramach planu usługi App Service według zwykłych stawek dla planu usługi App Service. Doskonale sprawdza się to nie tylko w przypadku długotrwałych operacji, ale również wtedy, gdy wymagane jest bardziej przewidywalne skalowanie i określanie kosztów.

Dokumentacja dla deweloperów, przykładowy kod i zasoby dotyczące tworzenia aplikacji

Pięciominutowe przewodniki Szybki start

Tworzenie pierwszej funkcji w systemie Windows lub Linux przy użyciu:

Azure Serverless Computing Cookbook (Podręcznik przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure)

Twórz i monitoruj aplikacje sterowane zdarzeniami dzięki temu przewodnikowi krok po kroku

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Obserwuj Azure Functions na Twitterze. Zadawaj pytania i uzyskaj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft i ekspertów społeczności platformy Azure w zakresie Stack Overflow. Znajdź przykłady i repozytoria w witrynie GitHub.

Rozwiązania, jakie można utworzyć za pomocą usługi Functions

Bezserwerowe interfejsy API z Node.js lub Microsoft .NET

Bezserwerowa aplikacja sieci Web dla statycznych witryn internetowych i aplikacji jednostronicowych

Bezserwerowe mikrousługi dla scenariuszy opartych na zdarzeniach

Uczenie maszynowe przepływy pracy z bezserwerową architekturą

Bezserwerowe przetwarzanie danych potoków dla plików i danych w czasie rzeczywistym

Bezserwerowa automatyzacja chmury i zarządzanie zasobami hybrydowych

Bezserwerowebłyskawiczne wytwarzanie aplikacji dla aplikacji biznesowych

Rozpocznij tworzenie aplikacji bezserwerowych za pomocą usługi Functions w trzech krokach

Uzyskaj 1 milion żądań bezpłatnie miesięcznie, rejestrując się nabezpłatnym koncie platformy Azure.

Utwórz pierwszą funkcję bezserwerową w usłudze .NET, JavaScript, Java lub Python, korzystając z 5-minutowego przewodnika Szybki start.

Zainspiruj się i poznaj szczegółowe zagadnienia dotyczące usługi Functions dzięki dokumentacji, galerii kodów przykładowych oraz bibliotece wstępnie utworzonych składników.

Zobacz, co robią klienci dzięki usłudze Azure Functions

Zwiększ szybkość programowania

Zeiss wybrał Functions ze względu na jej prosty model programowania z powiązaniami deklaratywnymi, co umożliwiło im zapisywanie mniejszej liczby wierszy kodu.

Zeiss

Krótszy czas przetwarzania w przypadku złożonych problemów biznesowych

Dzięki usłudze Azure Durable Functions w oprogramowaniu FUJIFILM Software skrócono czas przetwarzania i umożliwiono tagowanie w tym samym dniu średnio 3 000 zdjęć z jednego meczu baseballowego.

Fuji Film

Osiągnij skalę bez zarządzania infrastrukturą

Firma PWC użyła usługi Functions do utworzenia skalowalnego interfejsu API dla swojego rozwiązania do wydobywania wiedzy na potrzeby zobowiązań prawnych.

PWC

Skracanie czasu integracji usługi

Dzięki usłudze Functions firma Hotailors może zintegrować trzy razy tyle dostawców w tym samym czasie.

Hotailors

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Functions

Często zadawane pytania dotyczące usługi Functions

 • Usługa Functions zapewnia zróżnicowane poziomy obsługi języków takich jak C#, JavaScript, F#, Java i Python.

  Zobacz wszystkie obsługiwane języki
 • Aplikacje usługi Functions objęte planem Zużycie i planami usługi App Service będą uruchomione lub dostępne przez 99,95% czasu.

  Wyświetl pełną umowę SLA dla usługi Functions
 • Usługa Functions może działać w kilku trybach: plan Zużycie, plan usługi Azure App Service oraz plan Premium.

  Porównaj hosting i skalowanie w różnych planach
 • Unikaj trwałego kodowania dostępu do innych usług, takich jak Azure Blob Storage oraz Azure Cosmos DB, dzięki użyciu wyzwalaczy i powiązań. Wyzwalacze wywołują uruchomienie funkcji, a powiązania to deklaracje, które łączą funkcję z innym zasobem.

  Wyświetl wszystkie wyzwalacze i powiązania obsługiwane przez usługę Functions
 • Twórz i testuj funkcje na komputerze lokalnym przy użyciu ulubionego edytora kodu i narzędzi deweloperskich. Łącz funkcje lokalne z aktywnymi usługami platformy Azure i debuguj je na komputerze lokalnym przy użyciu pełnego środowiska uruchomieniowego usługi Functions. Wymagania dotyczące opracowywania funkcji na komputerze lokalnym zależą od preferowanych języków programowania i narzędzi.

  Wyświetl lokalne środowiska programistyczne

Korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure, otrzymujesz milion bezpłatnych operacji wykonywania w usłudze Functions miesięcznie.