Pomiń nawigację

Functions

Szybsze tworzenie aplikacji dzięki architekturze bezserwerowej

Przyspiesz opracowywanie zawartości dzięki opartemu na zdarzeniach bezserwerowemu środowisku obliczeniowemu. Skaluj na żądanie i płać za zasoby zgodnie z ich użyciem.

Użyj usługi Functions, aby skorzystać z zalet operacji obliczeniowych bez użycia serwera

Proste tworzenie potrzebnych aplikacji przy użyciu nieskomplikowanych funkcji bezserwerowych, które można skalować stosowanie do potrzeb. Używaj wybranego języka programowania i nie martw się o serwery ani o infrastrukturę.

Zarządzanie aplikacjami, a nie infrastrukturą

Skup się na tworzeniu wspaniałych aplikacji. Nie przejmuj się aprowizowaniem i konserwowaniem serwerów. Usługa Azure Functions zapewnia w pełni zarządzaną platformę obliczeniową o wysokiej niezawodności i skutecznych zabezpieczeniach. Dzięki skalowaniu na żądanie kod uzyskuje zasoby obliczeniowe, których potrzebuje, wtedy, kiedy ich potrzebuje, więc nie musisz się martwić o planowanie pojemności.

Optymalizowanie pod kątem logiki biznesowej

Pisz kod tylko na potrzeby rozwiązań naprawdę ważnych dla firmy. We wszystkich innych przypadkach, np. komunikowanie się z innymi usługami, tworzenie interfejsów API opartych na protokole HTTP lub organizowanie złożonych przepływów pracy, korzystaj z innowacyjnego modelu programowania. Usługa Azure Functions naturalnie prowadzi do podejścia przyjaznego dla mikrousług umożliwiającego tworzenie bardziej skalowalnych i stabilnych aplikacji.

Twórz na swój sposób

Twórz funkcje w wybranym języku programowania. Pisz kod w łatwym w użyciu interfejsie internetowym lub kompiluj i debuguj lokalnie na swojej maszynie w ulubionym narzędziu programistycznym. Stosuj wbudowane możliwości ciągłego wdrażania oraz rozwiązuj problemy przy użyciu zintegrowanych narzędzi do monitorowania. Wykorzystuj ten sam kod funkcji na potrzeby wielu celów — usługa w chmurze, Azure Stack lub IoT Edge.

Klienci tworzący aplikacje bezserwerowe za pomocą usługi Functions

Co możesz robić dzięki usłudze Functions

Zaplecza aplikacji internetowych

Zamówienia online są pobierane z kolejki i przetwarzane, a wynikowe dane są zapisywane w bazie danych. Utwórz bezserwerową aplikację internetową teraz.

Zaplecza aplikacji mobilnych

Współpracownicy korzystają z bankowości mobilnej w celu rozliczenia kosztów lunchu: osoba, która zapłaciła za lunch, żąda zapłaty w aplikacji mobilnej, co wyzwala powiadomienia na telefonach współpracowników.

Przetwarzanie plików w czasie rzeczywistym

Kartoteki pacjentów są bezpiecznie przekazywane jako pliki PDF. Te dane są następnie rozdzielane, przetwarzane przy użyciu wykrywania OCR i dodawane do bazy danych, aby umożliwić ich łatwe przeszukiwanie.

Przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym

Bardzo duże ilości danych telemetrycznych są zbierane z ogromnej aplikacji w chmurze. Te dane są przetwarzane niemal w czasie rzeczywistym i zapisywane w bazie danych na potrzeby użycia na pulpicie nawigacyjnym analizy.

Automatyzacja zaplanowanych zadań

Baza danych klientów jest analizowana pod kątem zduplikowanych pozycji co 15 minut, aby uniknąć wielokrotnego wysyłania wiadomości do tych samych klientów.

Rozszerzanie aplikacji SaaS

Rozwiązanie SaaS zapewnia rozszerzalność przez użycie elementów webhook, które mogą być implementowane za pomocą usługi Functions w celu automatyzowania niektórych przepływów pracy.

Raport analityka

Ekonomika operacji obliczeniowych bez użycia serwera w chmurze

Przeczytaj raport

Seminarium internetowe

Przejdź na architekturę bezserwerową

Obejrzyj seminarium internetowe

Wideo

Szybsze tworzenie aplikacji dzięki architekturze bezserwerowej platformy Azure

Obejrzyj teraz

E-book

Zapoznaj się ze szczegółowymi wskazówkami w podręczniku dotyczącym operacji obliczeniowych bez użycia serwera na platformie Azure

Przeczytaj e-booka

Powiązane produkty i usługi

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Wykonywanie kodu staje się znacznie łatwiejsze

Uzyskaj do swojego konta bezpłatne żądania usługi Functions w liczbie 1 000 000 na miesiąc