Stan usługi Funkcje Azure

To więcej niż tylko bezserwerowa usługa obliczeniowa sterowana zdarzeniami

Szybsze i prostsze tworzenie aplikacji dzięki bezserwerowym usługom obliczeniowym

Programuj wydajniej dzięki usłudze Functions — bezserwerowej platformie obliczeniowej sterowanej zdarzeniami, która umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów z orkiestracją. Twórz i debuguj lokalnie dzięki dodatkowym opcjom konfiguracji, wdrażaj i uruchamiaj rozwiązania ze skalowaniem w chmurze oraz integruj usługi przy użyciu wyzwalaczy i powiązań.

Dzięki zautomatyzowanemu i elastycznemu skalowaniu opartym na wielkości obciążenia możesz skupić się na rozwijaniu rozwiązań, zamiast zajmować się zarządzaniem infrastrukturą.

Model programowania zintegrowanego oparty na wyzwalaczach i powiązaniach, który umożliwia reagowanie na zdarzenia i bezproblemowo łączy się z innymi usługami.

Kompleksowe środowisko deweloperskie (obejmujące tworzenie, debugowanie, wdrażanie oraz monitorowanie) ze zintegrowanymi narzędziami i wbudowanymi funkcjami środowiska DevOps.

Szeroki wybór języków programowania i opcji hostingu — możesz wybrać najlepszą opcję dla danego scenariusza oraz szybko dostosowywać się do potrzeb swojej firmy.

Ulepszone kompleksowe środowisko deweloperskie

Usługa Functions umożliwia skorzystanie z gotowego, kompleksowego środowiska deweloperskiego — od tworzenia i debugowania lokalnie na najważniejszych platformach, takich jak Windows, macOS oraz Linux, po wdrażanie i monitorowanie rozwiązań w chmurze. W celu szybszego i bardziej wydajnego programowania na komputerze lokalnym korzystaj z rozszerzeń i szablonów usługi Functions w programie Visual Studio oraz Visual Studio Code — są one w pełni zintegrowane z całą platformą Azure. Programuj przy użyciu swojego ulubionego edytora kodu i narzędzi Azure Functions Core Tools. Skonfiguruj ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie w usłudze Azure Pipelines oraz uzyskuj inteligentne i proaktywne wnioski na temat wydajności aplikacji w produkcji w usłudze Azure Monitor.

Konfigurowanie lokalnego środowiska programistycznego Dowiedz się, jak zautomatyzować dostarczanie dzięki potokom ciągłej integracji/ciągłego dostarczania w usłudze Functions

Szybsze rozwiązywanie skomplikowanych problemów z orkiestracją

Funkcje bezserwerowe powinny być krótkotrwałe i bezstanowe — chyba że są potrzebne do rozwiązywania problemów stanowych. Usuń to ograniczenie w sposób w pełni zarządzany bez aprowizowania większej ilości zasobów, po prostu kodując definicję przepływu pracy. Programistycznie uprość skomplikowane, stanowe wymagania koordynacji w aplikacjach sterowanych zdarzeniami dzięki rozszerzeniu Durable Functions. Używaj funkcji również w deklaratywnych przepływach pracy wykorzystujących ponad 250 łączników w usłudze Azure Logic Apps.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzenia Durable Functions

Szybsze tworzenie rozwiązań dzięki łączeniu z innymi usługami bez konieczności trwałego kodowania integracji

Pisz tylko kod naprawdę ważny dla firmy. Oszczędzaj czas kodowania dzięki modelowi programowania opartemu na wyzwalaczach i powiązaniach, który umożliwia aplikacjom bezserwerowym odpowiadanie na zdarzenia i bezproblemowe łączenie się z innymi usługami. Twórz bardziej skalowalne i stabilne aplikacje sterowane zdarzeniami dzięki podejściu przyjaznemu dla mikrousług w usłudze Functions.

Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas dzięki wyzwalaczom i powiązaniom

Możliwość wyboru najlepszej opcji hostingu dla Twojej aplikacji

Ponieważ nie wszystkie aplikacje są takie same, jeden plan hostingu nie wystarczy. Wybierz plan usługi Functions dopasowany do potrzeb Twojej firmy — od płacenia za każde wykonanie w chmurze po przetwarzanie na urządzeniach brzegowych IoT. Wdrażaj ten sam kod w wielu miejscach docelowych: w usłudze w chmurze, we własnej infrastrukturze, w usłudze Azure Stack lub Azure IoT Edge.

Dowiedz się więcej na temat planów hostingu Uruchom kod w dowolnym miejscu dzięki zestawowi narzędzi Azure Functions Core Tools

Tworzenie na swój sposób

Zacznij kodować w stosie technologii, który znasz i lubisz — nie musisz uczyć się żadnych nowych języków ani struktur. Wybierz język programowania, który najlepiej odpowiada na potrzeby danego scenariusza, od usług internetowych oraz interfejsów API po przepływy pracy w usłudze Machine Learning i skrypty automatyzacji.

Wyświetl obsługiwane języki

Tworzenie niezawodnych aplikacji bezserwerowych dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa i monitorowania

 • Monitoruj i analizuj wydajność kodu dzięki usłudze Azure Application Insights. Wykrywaj wąskie gardła i obszary aktywności błędów we wszystkich składnikach aplikacji przy użyciu map aplikacji z rozproszonym śledzeniem w usłudze Azure Monitor.
 • Pobieraj ustawienia aplikacji z pełną kontrolą nad zasadami dostępu i historią inspekcji (bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie), korzystając z usługi Azure Key Vault.
 • Izoluj sieci za pośrednictwem połączeń sieci wirtualnej w planie Premium usługi Functions, które umożliwiają ruch wychodzący do zabezpieczonej sieci wirtualnej, kontrolę ruchu przychodzącego oraz definiowanie ograniczeń aplikacji.
 • Konfiguruj tożsamości zarządzane na poziomie usługi, aby umożliwić aplikacjom łatwy dostęp do innych zasobów chronionych przez usługę Azure Active Directory.
 • Korzystając z wbudowanych funkcji uwierzytelniania, udzielaj dostępu do swojej aplikacji usługom Azure Active Directory, kontom Microsoft oraz zewnętrznym dostawcom, takim jak Twitter, Facebook i Google.

Wybierz plan hostingu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym

Plan Zużycie

Skaluj automatycznie i płać za zasoby obliczeniowe wyłącznie wtedy, gdy funkcje są uruchomione. W planie Zużycie wystąpienia hosta usługi Functions są dynamicznie dodawane i usuwane w zależności od liczby zdarzeń przychodzących.

Plan w warstwie Premium

Automatycznie skaluj według potrzeb, używaj wstępnie zapełnionych procesów roboczych w celu uruchamiania aplikacji bez opóźnień po okresie bezczynności, uruchamiaj bardziej zaawansowane wystąpienia i łącz się z sieciami wirtualnymi.

Plan usługi Azure App Service

Uruchom usługę Functions w ramach planu usługi App Service według zwykłych stawek dla planu usługi App Service. Doskonale sprawdza się to nie tylko w przypadku długotrwałych operacji, ale również wtedy, gdy wymagane jest bardziej przewidywalne skalowanie i określanie kosztów.

Wprowadzenie do usługi Functions

Dokumentacja

Skorzystaj z przewodników Szybki start, samouczków i przykładów kodu, aby dowiedzieć się, jak używać usługi Functions.

Zobacz dokumentację

Microsoft Learn

Dzięki tej szczegółowej ścieżce szkoleniowej możesz udoskonalić podstawowe umiejętności w zakresie usługi Functions.

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje bezserwerowe

Serverless Computing Cookbook (Podręcznik przetwarzania bezserwerowego)

Twórz i monitoruj aplikacje sterowane zdarzeniami dzięki temu przewodnikowi krok po kroku.

Pobierz książkę elektroniczną

Repozytorium GitHub

Uzyskaj dostęp do środowiska uruchomieniowego open source i rozszerzeń usługi Functions.

Wyświetl kod

Rozwiązania, jakie można utworzyć za pomocą usługi Functions

Bezserwerowe interfejsy API w środowisku Node.js lub Microsoft.NET

Bezserwerowe aplikacje internetowe z wbudowaną sztuczną inteligencją

Bezserwerowe mikrousługi w scenariuszach sterowanych zdarzeniami

Przepływy pracy uczenia maszynowego z użyciem architektury bezserwerowej

Bezserwerowe potoki przetwarzania danych dla plików oraz danych w czasie rzeczywistym

Bezserwerowa aplikacja z funkcjami działającymi w czasie rzeczywistym

Rozpocznij tworzenie aplikacji za pomocą usługi Functions w trzech krokach

Utwórz darmowe konto na platformie Azure i korzystaj bezpłatne z usług przez 12 miesięcy, uzyskaj środki w wysokości $200 na 30 dni, aby zapoznać się z usługami, i otrzymaj ponad 25 zawsze bezpłatnych usług.
Utwórz swoją pierwszą funkcję w środowisku .NET, JavaScript, Java lub Python, korzystając z 5-minutowego przewodnika Szybki start.
Zainspiruj się i poznaj szczegółowe zagadnienia dotyczące usługi Functions dzięki dokumentacji, galerii kodów przykładowych oraz bibliotece wstępnie utworzonych składników.

Zobacz, co robią klienci dzięki usłudze Azure Functions

Krótszy czas tworzenia oprogramowania

W firmie Relativity udało się skrócić czas programowania na platformie odnajdywania materiałów elektronicznych w chmurze z czterech miesięcy (przy korzystaniu z metod tradycyjnych) do jednego tygodnia dzięki usłudze Functions.

Przeczytaj historię

Relativity

Krótszy czas przetwarzania w przypadku złożonych problemów biznesowych

Dzięki usłudze Azure Durable Functions w oprogramowaniu FUJIFILM Software skrócono czas przetwarzania i umożliwiono tagowanie w tym samym dniu średnio 3 000 zdjęć z jednego meczu baseballowego.

Przeczytaj historię

Fuji Film

Większa efektywność kosztowa i wyższy zwrot z inwestycji

Dzięki usłudze Functions firma Direct.One wygenerowała pięć razy więcej transakcji za mniej niż 25% ceny korzystania z maszyn wirtualnych.

Przeczytaj historię

DirectOne

Skracanie czasu integracji usługi

Dzięki usłudze Functions firma Hotailors może zintegrować trzy razy tyle dostawców w tym samym czasie.

Przeczytaj historię

Hotailors

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Functions

Często zadawane pytania dotyczące usługi Functions

 • Usługa Functions zapewnia zróżnicowane poziomy obsługi języków takich jak C#, JavaScript, F#, Java i Python.

  Zobacz wszystkie obsługiwane języki

 • Aplikacje usługi Functions objęte planem Zużycie i planami usługi App Service będą uruchomione lub dostępne przez 99,95% czasu.

  Wyświetl pełną umowę SLA dla usługi Functions

 • Usługa Functions może działać w kilku trybach: plan Zużycie, plan usługi Azure App Service oraz plan Premium.

  Porównaj hosting i skalowanie w różnych planach

 • Unikaj trwałego kodowania dostępu do innych usług, takich jak Azure Blob Storage oraz Azure Cosmos DB, dzięki użyciu wyzwalaczy i powiązań. Wyzwalacze wywołują uruchomienie funkcji, a powiązania to deklaracje, które łączą funkcję z innym zasobem.

  Wyświetl wszystkie wyzwalacze i powiązania obsługiwane przez usługę Functions

 • Twórz i testuj funkcje na komputerze lokalnym przy użyciu ulubionego edytora kodu i narzędzi deweloperskich. Łącz funkcje lokalne z aktywnymi usługami platformy Azure i debuguj je na komputerze lokalnym przy użyciu pełnego środowiska uruchomieniowego usługi Functions. Wymagania dotyczące opracowywania funkcji na komputerze lokalnym zależą od preferowanych języków programowania i narzędzi.

  Wyświetl lokalne środowiska programistyczne

Korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure, otrzymujesz milion bezpłatnych operacji wykonywania w usłudze Functions miesięcznie.