Stan usługi Funkcje Azure

To więcej niż tylko bezserwerowa usługa obliczeniowa sterowana zdarzeniami

Szybsze i prostsze tworzenie aplikacji dzięki bezserwerowym usługom obliczeniowym

Programuj wydajniej dzięki usłudze Functions — bezserwerowej platformie obliczeniowej sterowanej zdarzeniami, która umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów z orkiestracją. Twórz i debuguj lokalnie dzięki dodatkowym opcjom konfiguracji, wdrażaj i uruchamiaj rozwiązania ze skalowaniem w chmurze oraz integruj usługi przy użyciu wyzwalaczy i powiązań.

Dzięki zautomatyzowanemu i elastycznemu skalowaniu opartym na wielkości obciążenia możesz skupić się na rozwijaniu rozwiązań, zamiast zajmować się zarządzaniem infrastrukturą.

Model programowania zintegrowanego oparty na wyzwalaczach i powiązaniach, który umożliwia reagowanie na zdarzenia i bezproblemowo łączy się z innymi usługami.

Kompleksowe środowisko deweloperskie (obejmujące tworzenie, debugowanie, wdrażanie oraz monitorowanie) ze zintegrowanymi narzędziami i wbudowanymi funkcjami środowiska DevOps.

Szeroki wybór języków programowania i opcji hostingu — możesz wybrać najlepszą opcję dla danego scenariusza oraz szybko dostosowywać się do potrzeb swojej firmy.

Ulepszone kompleksowe środowisko deweloperskie

Usługa Functions umożliwia skorzystanie z gotowego, kompleksowego środowiska deweloperskiego — od tworzenia i debugowania lokalnie na najważniejszych platformach, takich jak Windows, macOS oraz Linux, po wdrażanie i monitorowanie rozwiązań w chmurze. W celu szybszego i bardziej wydajnego programowania na komputerze lokalnym korzystaj z rozszerzeń i szablonów usługi Functions w programie Visual Studio oraz Visual Studio Code — są one w pełni zintegrowane z całą platformą Azure. Programuj przy użyciu swojego ulubionego edytora kodu i narzędzi Azure Functions Core Tools. Skonfiguruj ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie w usłudze Azure Pipelines oraz uzyskuj inteligentne i proaktywne wnioski na temat wydajności aplikacji w produkcji w usłudze Azure Monitor.

Konfigurowanie lokalnego środowiska programistycznego Dowiedz się, jak zautomatyzować dostarczanie dzięki potokom ciągłej integracji/ciągłego dostarczania w usłudze Functions Skorzystaj z nowoczesnego tworzenia aplikacji, aby przyspieszyć czas wprowadzenia na rynek

Szybsze rozwiązywanie skomplikowanych problemów z orkiestracją

Funkcje bezserwerowe powinny być krótkotrwałe i bezstanowe — chyba że są potrzebne do rozwiązywania problemów stanowych. Usuń to ograniczenie w sposób w pełni zarządzany bez aprowizowania większej ilości zasobów, po prostu kodując definicję przepływu pracy. Programistycznie uprość skomplikowane, stanowe wymagania koordynacji w aplikacjach sterowanych zdarzeniami dzięki rozszerzeniu Durable Functions. Używaj funkcji również w deklaratywnych przepływach pracy wykorzystujących ponad 250 łączników w usłudze Azure Logic Apps.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzenia Durable Functions

Szybsze tworzenie rozwiązań dzięki łączeniu z innymi usługami bez konieczności trwałego kodowania integracji

Pisz tylko kod naprawdę ważny dla firmy. Oszczędzaj czas kodowania dzięki modelowi programowania opartemu na wyzwalaczach i powiązaniach, który umożliwia aplikacjom bezserwerowym odpowiadanie na zdarzenia i bezproblemowe łączenie się z innymi usługami. Twórz bardziej skalowalne i stabilne aplikacje sterowane zdarzeniami dzięki podejściu przyjaznemu dla mikrousług w usłudze Functions.

Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas dzięki wyzwalaczom i powiązaniom

Utwórz raz, wdrażaj wszędzie

Ponieważ nie wszystkie aplikacje są takie same, jeden plan hostingu nie wystarczy. Wybierz plan usługi Functions dopasowany do potrzeb Twojej firmy i wdrażaj ten sam kod w wielu miejscach docelowych — od płacenia za każde wykonanie w chmurze po własny klaster Kubernetes lub przetwarzanie na urządzeniach brzegowych IoT.

Tworzenie na swój sposób

Zacznij kodować w stosie technologii, który znasz i lubisz, nie musząc uczyć się żadnych nowych języków ani struktur. Wybierz język programowania, który najlepiej odpowiada potrzebom danego scenariusza, od aplikacji internetowych oraz interfejsów API utworzonych za pomocą platform .NET, Node.js lub Java po przepływy pracy uczenia maszynowego z zastosowaniem języka Python i automatyzację w chmurze z użyciem programu PowerShell.

Wyświetl obsługiwane języki

Tworzenie niezawodnych aplikacji bezserwerowych dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa i monitorowania

 • Monitoruj i analizuj wydajność kodu dzięki usłudze Azure Application Insights. Wykrywaj wąskie gardła i obszary aktywności błędów we wszystkich składnikach aplikacji przy użyciu map aplikacji z rozproszonym śledzeniem w usłudze Azure Monitor.
 • Pobieraj ustawienia aplikacji z pełną kontrolą nad zasadami dostępu i historią inspekcji (bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie), korzystając z usługi Azure Key Vault.
 • Izoluj sieci za pośrednictwem połączeń sieci wirtualnej w planie Premium usługi Functions, które umożliwiają ruch wychodzący do zabezpieczonej sieci wirtualnej, kontrolę ruchu przychodzącego oraz definiowanie ograniczeń aplikacji.
 • Konfiguruj tożsamości zarządzane na poziomie usługi, aby umożliwić aplikacjom łatwy dostęp do innych zasobów chronionych przez usługę Azure Active Directory.
 • Korzystając z wbudowanych funkcji uwierzytelniania, udzielaj dostępu do swojej aplikacji usługom Azure Active Directory, kontom Microsoft oraz zewnętrznym dostawcom, takim jak Twitter, Facebook i Google.

Wybierz plan hostingu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym

Plan Zużycie

Skaluj automatycznie i płać za zasoby obliczeniowe wyłącznie wtedy, gdy funkcje są uruchomione. W planie Zużycie wystąpienia hosta usługi Functions są dynamicznie dodawane i usuwane w zależności od liczby zdarzeń przychodzących.

Plan w warstwie Premium

Automatycznie skaluj według potrzeb, używaj wstępnie zapełnionych procesów roboczych w celu uruchamiania aplikacji bez opóźnień po okresie bezczynności, uruchamiaj bardziej zaawansowane wystąpienia i łącz się z sieciami wirtualnymi.

Plan usługi Azure App Service

Uruchom usługę Functions w ramach planu usługi App Service według zwykłych stawek dla planu usługi App Service. Doskonale sprawdza się to nie tylko w przypadku długotrwałych operacji, ale również wtedy, gdy wymagane jest bardziej przewidywalne skalowanie i określanie kosztów.

Wprowadzenie do usługi Functions

Dokumentacja

Skorzystaj z przewodników Szybki start, samouczków i przykładów kodu, aby dowiedzieć się, jak używać usługi Functions.

Zobacz dokumentację

Microsoft Learn

Dzięki tej szczegółowej ścieżce szkoleniowej możesz udoskonalić podstawowe umiejętności w zakresie usługi Functions.

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje bezserwerowe

Serverless Computing Cookbook (Podręcznik przetwarzania bezserwerowego)

Twórz i monitoruj aplikacje sterowane zdarzeniami dzięki temu przewodnikowi krok po kroku.

Pobierz książkę elektroniczną

Repozytorium GitHub

Uzyskaj dostęp do środowiska uruchomieniowego open source i rozszerzeń usługi Functions.

Wyświetl kod

Rozwiązania, jakie można utworzyć za pomocą usługi Functions

Bezserwerowe interfejsy API w środowisku Node.js lub Microsoft.NET

Bezserwerowe aplikacje internetowe dla statycznych witryn internetowych i aplikacji jednostronicowych

Bezserwerowe mikrousługi w scenariuszach sterowanych zdarzeniami

Przepływy pracy uczenia maszynowego z użyciem architektury bezserwerowej

Bezserwerowe potoki przetwarzania danych dla plików oraz danych w czasie rzeczywistym

Bezserwerowa automatyzacja w chmurze i zarządzanie zasobami hybrydowymi

Bezserwerowe błyskawiczne wytwarzanie aplikacji dla aplikacji biznesowych

Rozpocznij tworzenie aplikacji za pomocą usługi Functions w trzech krokach

Utwórz darmowe konto na platformie Azure i korzystaj bezpłatne z usług przez 12 miesięcy, uzyskaj środki w wysokości $200 na 30 dni, aby zapoznać się z usługami, i otrzymaj ponad 25 zawsze bezpłatnych usług.

Utwórz swoją pierwszą funkcję w środowisku .NET, JavaScript, Java lub Python, korzystając z 5-minutowego przewodnika Szybki start.

Zainspiruj się i poznaj szczegółowe zagadnienia dotyczące usługi Functions dzięki dokumentacji, galerii kodów przykładowych oraz bibliotece wstępnie utworzonych składników.

Zobacz, co robią klienci dzięki usłudze Azure Functions

Krótszy czas tworzenia oprogramowania

W firmie Relativity udało się skrócić czas programowania na platformie odnajdywania materiałów elektronicznych w chmurze z czterech miesięcy (przy korzystaniu z metod tradycyjnych) do jednego tygodnia dzięki usłudze Functions.

Relativity

Krótszy czas przetwarzania w przypadku złożonych problemów biznesowych

Dzięki usłudze Azure Durable Functions w oprogramowaniu FUJIFILM Software skrócono czas przetwarzania i umożliwiono tagowanie w tym samym dniu średnio 3 000 zdjęć z jednego meczu baseballowego.

Fuji Film

Większa efektywność kosztowa i wyższy zwrot z inwestycji

Dzięki usłudze Functions firma Direct.One wygenerowała pięć razy więcej transakcji za mniej niż 25% ceny korzystania z maszyn wirtualnych.

DirectOne

Skracanie czasu integracji usługi

Dzięki usłudze Functions firma Hotailors może zintegrować trzy razy tyle dostawców w tym samym czasie.

Hotailors

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Functions

Często zadawane pytania dotyczące usługi Functions

 • Usługa Functions zapewnia zróżnicowane poziomy obsługi języków takich jak C#, JavaScript, F#, Java i Python.

  Zobacz wszystkie obsługiwane języki
 • Aplikacje usługi Functions objęte planem Zużycie i planami usługi App Service będą uruchomione lub dostępne przez 99,95% czasu.

  Wyświetl pełną umowę SLA dla usługi Functions
 • Usługa Functions może działać w kilku trybach: plan Zużycie, plan usługi Azure App Service oraz plan Premium.

  Porównaj hosting i skalowanie w różnych planach
 • Unikaj trwałego kodowania dostępu do innych usług, takich jak Azure Blob Storage oraz Azure Cosmos DB, dzięki użyciu wyzwalaczy i powiązań. Wyzwalacze wywołują uruchomienie funkcji, a powiązania to deklaracje, które łączą funkcję z innym zasobem.

  Wyświetl wszystkie wyzwalacze i powiązania obsługiwane przez usługę Functions
 • Twórz i testuj funkcje na komputerze lokalnym przy użyciu ulubionego edytora kodu i narzędzi deweloperskich. Łącz funkcje lokalne z aktywnymi usługami platformy Azure i debuguj je na komputerze lokalnym przy użyciu pełnego środowiska uruchomieniowego usługi Functions. Wymagania dotyczące opracowywania funkcji na komputerze lokalnym zależą od preferowanych języków programowania i narzędzi.

  Wyświetl lokalne środowiska programistyczne

Korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure, otrzymujesz milion bezpłatnych operacji wykonywania w usłudze Functions miesięcznie.