Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Twórz reaktywne aplikacje oparte na zdarzeniach, korzystając z w pełni zarządzanej usługi routingu zdarzeń. Twórz bogatsze scenariusze aplikacji, łącząc logikę bezserwerową ze zdarzeniami z różnych źródeł.

Użyj usługi Event Grid, aby napędzać swoje oparte na zdarzeniach, bezserwerowe aplikacje

Uprość aplikacje oparte na zdarzeniach dzięki usłudze Event Grid — jednej usłudze do zarządzania routingiem wszystkich zdarzeń z dowolnego źródła do dowolnego miejsca docelowego. Zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności, spójnej wydajności i dynamicznym skalowaniu usługa Event Grid umożliwia skupienie wysiłków na logice aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Uprość wykorzystanie zdarzeń

Wyeliminuj sondowanie — wraz z powiązanymi kosztami i opóźnieniami. Dzięki usłudze Event Grid Twoje aplikacje mogą nasłuchiwać zdarzeń i reagować na zdarzenia w praktycznie wszystkich usługach platformy Azure, a także źródłach niestandardowych. Prosta, reaktywna obsługa zdarzeń oparta na protokole HTTP pomaga w tworzeniu wydajnych rozwiązań za pośrednictwem inteligentnego filtrowania i routingu zdarzeń.

Tworzenie niezawodnych aplikacji w chmurze

Zyskaj dynamiczną, wysoką skalowalność, jednocześnie korzystając z dostarczania zdarzeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego przy użyciu modelu publikowania/subskrybowania. Twórz lepsze, bardziej niezawodne aplikacje przy użyciu programowania reaktywnego, wykorzystując gwarantowane dostarczanie zdarzeń i wysoką dostępność chmury.

Skup się na innowacjach związanych z produktami

Rozwijaj bogatsze scenariusze aplikacji, umożliwiając wyzwalanie logiki bezserwerowej przez wiele usług i zdarzeń. Model płatności opartych na operacjach usługi Event Grid uzupełnia współczesne architektury bezserwerowe, umożliwiając skupienie się na innowacjach i rozwiązywaniu problemów biznesowych — bez martwienia się o infrastrukturę.

Przykłady użycia usługi Event Grid

Architektury aplikacji bez użycia serwera

Usługa Event Grid łączy źródła danych i programy obsługi zdarzeń. Przykładowo możesz użyć usługi Event Grid, aby natychmiast wyzwalać funkcję bezserwerową i uruchamiać analizę obrazu za każdym razem, gdy do kontenera magazynu obiektów blob zostanie dodane nowe zdjęcie.

Automatyzacja operacji

Usługa Event Grid umożliwia przyspieszenie automatyzacji i uproszczenie wymuszania zasad. Przykładowo usługa Event Grid może powiadamiać usługę Azure Automation, gdy maszyna wirtualna zostanie utworzona lub usługa SQL Database zostanie rozszerzona. Te zdarzenia mogą być wykorzystane do automatycznego sprawdzania, czy konfiguracje usługi są zgodne, umieszczania metadanych w narzędziach do obsługi operacji, tagowania maszyn wirtualnych lub zachowywania elementów roboczych.

Integracja aplikacji

Usługa Event Grid łączy aplikację z innymi usługami. Przykładowo możesz utworzyć temat aplikacji, aby wysłać dane zdarzeń aplikacji do usługi Event Grid i wykorzystać niezawodne dostarczanie, zaawansowany routing i bezpośrednią integrację z platformą Azure. Ewentualnie możesz użyć usługi Event Grid oraz usługi Logic Apps, aby przetwarzać dane w dowolnym miejscu, bez pisania kodu.

Seminarium internetowe

Twórz aplikacje oparte na zdarzeniach przy użyciu architektury bezserwerowej

Zarejestruj teraz

Wideo

Tworzenie rozwiązań opartych na zdarzeniach za pomocą usługi Azure Event Grid

Obejrzyj teraz

Wideo

Azure Friday: Azure Event Grid

Obejrzyj teraz

Raport analityka

Ekonomika operacji obliczeniowych bez użycia serwera w chmurze

Przeczytaj raport

Powiązane produkty i usługi

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Szybko rozpocznij korzystanie z operacji obliczeniowych bez użycia serwera z w pełni zarządzanym routingiem zdarzeń