Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Twórz reaktywne aplikacje oparte na zdarzeniach, korzystając z w pełni zarządzanej usługi routingu zdarzeń. Twórz bogatsze scenariusze aplikacji, łącząc logikę bezserwerową ze zdarzeniami z różnych źródeł.

Użyj usługi Event Grid, aby napędzać swoje oparte na zdarzeniach, bezserwerowe aplikacje

Uprość aplikacje oparte na zdarzeniach dzięki usłudze Event Grid — jednej usłudze do zarządzania routingiem wszystkich zdarzeń z dowolnego źródła do dowolnego miejsca docelowego. Zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności, spójnej wydajności i dynamicznym skalowaniu usługa Event Grid umożliwia skupienie wysiłków na logice aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Upraszczanie dostarczania zdarzeń

Wyeliminuj sondowanie — wraz z powiązanymi kosztami i opóźnieniami. Podczas korzystania z usługi Event Grid wydawcy zdarzeń są odłączeni od subskrybentów zdarzeń przez zastosowanie modelu wydawca/subskrybent i prostego dostarczania zdarzeń bazującego na protokole HTTP. Pozwala to tworzyć skalowalne aplikacje bezserwerowe, mikrousługi i systemy rozproszone.

Tworzenie niezawodnych aplikacji w chmurze

Dynamicznie korzystaj z ogromnej skali, jednocześnie uzyskując powiadomienia o zmianach, które Cię interesują, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Twórz lepsze, bardziej niezawodne aplikacje przy użyciu programowania reaktywnego, wykorzystując gwarantowane dostarczanie zdarzeń i wysoką dostępność chmury.

Skup się na innowacjach związanych z produktami

Opracowuj bardziej zaawansowane scenariusze aplikacji, łącząc wiele możliwych źródeł i miejsc docelowych zdarzeń. Twoja logika biznesowa może być wyzwalana przez praktycznie wszystkie usługi platformy Azure oraz źródła niestandardowe. W pełni zarządzane dostarczanie zdarzeń, inteligentne filtrowanie i możliwość wysyłania zdarzeń do wielu odbiorców jednocześnie pozwalają koncentrować się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie na infrastrukturze.

Przykłady użycia usługi Event Grid

Architektury aplikacji bez użycia serwera

Usługa Event Grid łączy źródła danych i programy obsługi zdarzeń. Przykładowo możesz użyć usługi Event Grid, aby natychmiast wyzwalać funkcję bezserwerową i uruchamiać analizę obrazu za każdym razem, gdy do kontenera magazynu obiektów blob zostanie dodane nowe zdjęcie.

Automatyzacja operacji

Usługa Event Grid umożliwia przyspieszenie automatyzacji i uproszczenie wymuszania zasad. Przykładowo usługa Event Grid może powiadamiać usługę Azure Automation, gdy maszyna wirtualna zostanie utworzona lub usługa SQL Database zostanie rozszerzona. Te zdarzenia mogą być wykorzystane do automatycznego sprawdzania, czy konfiguracje usługi są zgodne, umieszczania metadanych w narzędziach do obsługi operacji, tagowania maszyn wirtualnych lub zachowywania elementów roboczych.

Integracja aplikacji

Usługa Event Grid łączy aplikację z innymi usługami. Przykładowo możesz utworzyć temat aplikacji, aby wysłać dane zdarzeń aplikacji do usługi Event Grid i wykorzystać niezawodne dostarczanie, zaawansowany routing i bezpośrednią integrację z platformą Azure. Ewentualnie możesz użyć usługi Event Grid oraz usługi Logic Apps, aby przetwarzać dane w dowolnym miejscu, bez pisania kodu.

Seminarium internetowe

Twórz aplikacje oparte na zdarzeniach przy użyciu architektury bezserwerowej

Zarejestruj się teraz

Wideo

Tworzenie rozwiązań opartych na zdarzeniach za pomocą usługi Azure Event Grid

Obejrzyj teraz

Seminarium internetowe

Bezproblemowa integracja aplikacji za pomocą interfejsów API, przepływów pracy, komunikatów i zdarzeń

Zarejestruj się teraz

Powiązane produkty i usługi

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Szybko rozpocznij korzystanie z operacji obliczeniowych bez użycia serwera z w pełni zarządzanym routingiem zdarzeń