Pomiń nawigację

Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę

Użyj usługi Event Grid, aby napędzać swoje oparte na zdarzeniach, bezserwerowe aplikacje

Uprość aplikacje oparte na zdarzeniach dzięki usłudze Event Grid — jednej usłudze do zarządzania routingiem wszystkich zdarzeń z dowolnego źródła do dowolnego miejsca docelowego. Zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności, spójnej wydajności i dynamicznym skalowaniu usługa Event Grid umożliwia skupienie wysiłków na logice aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Obsługa rozbudowanego zestawu przypadków użycia

Niezawodna obsługa i dostarczanie zdarzeń

Obsługa CloudEvents 1.0, specyfikacji stanowiącej otwarty standard

Dostępna na platformach Azure i Kubernetes

Upraszczanie dostarczania zdarzeń

Wyeliminuj sondowanie — wraz z powiązanymi kosztami i opóźnieniami. Podczas korzystania z usługi Event Grid wydawcy zdarzeń są odłączeni od subskrybentów zdarzeń przez zastosowanie modelu publikowania/subskrybowania i prostego dostarczania zdarzeń bazującego na protokole HTTP. Pozwala to tworzyć skalowalne i bezserwerowe aplikacje, mikrousługi oraz systemy rozproszone.

Tworzenie niezawodnych aplikacji w chmurze

Dynamicznie korzystaj z ogromnej skali, jednocześnie uzyskując powiadomienia o zmianach, które Cię interesują, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Twórz lepsze, bardziej niezawodne aplikacje przy użyciu programowania reaktywnego, wykorzystując gwarantowane dostarczanie zdarzeń i wysoką dostępność chmury.

Skup się na innowacjach związanych z produktami

Opracowuj bardziej zaawansowane scenariusze aplikacji, łącząc wiele możliwych źródeł i miejsc docelowych zdarzeń. Twoja logika biznesowa może być wyzwalana przez praktycznie wszystkie usługi platformy Azure oraz źródła niestandardowe. W pełni zarządzana obsługa zdarzeń obejmująca dostarczanie, inteligentne filtrowanie i możliwość wysyłania zdarzeń do wielu odbiorców jednocześnie pozwala koncentrować się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie na infrastrukturze.

Usprawnianie integracji sterowanej zdarzeniami

Integruj obciążenia hostowane w chmurze lub na platformie Kubernetes przy użyciu architektur opartych na zdarzeniach w usłudze Event Grid. Zarządzaj zasobami usługi Event Grid w chmurze lub na platformie Kubernetes przy użyciu jednej płaszczyzny sterowania na platformie Azure. Korzystaj z architektur hybrydowych, aby przekazywać zdarzenia z platformy Kubernetes do miejsc docelowych platformy Azure.

Przykłady użycia usługi Event Grid

Bezserwerowe architektury aplikacji w chmurze

Usługa Event Grid łączy źródła danych i programy obsługi zdarzeń. Przykładowo możesz użyć usługi Event Grid, aby natychmiast wyzwalać funkcję bezserwerową i uruchamiać analizę obrazu za każdym razem, gdy do kontenera magazynu obiektów blob zostanie dodane nowe zdjęcie.

Automatyzacja operacji

Usługa Event Grid umożliwia przyspieszenie automatyzacji i uproszczenie wymuszania zasad. Przykładowo usługa Event Grid może powiadamiać usługę Azure Automation, gdy maszyna wirtualna zostanie utworzona lub usługa SQL Database zostanie rozszerzona. Te zdarzenia mogą być wykorzystane do automatycznego sprawdzania, czy konfiguracje usługi są zgodne, umieszczania metadanych w narzędziach do obsługi operacji, tagowania maszyn wirtualnych lub zachowywania elementów roboczych.

Integracja aplikacji

Usługa Event Grid łączy aplikację z innymi usługami. Na przykład utwórz temat, aby wysyłać dane zdarzeń aplikacji do usługi Event Grid i uzyskaj niezawodne dostarczanie oraz zaawansowany routing na platformach Azure i Kubernetes. Usługi Event Grid możesz używać w połączeniu z usługą Azure Logic Apps do przetwarzania danych w dowolnym miejscu, bez pisania kodu.

SEMINARIUM INTERNETOWE

Dowiedz się więcej o tworzeniu aplikacji opartych na zdarzeniach przy użyciu architektury bezserwerowej na platformie Azure.

SEMINARIUM INTERNETOWE

Dowiedz się, jak bezproblemowo integrować aplikacje za pomocą interfejsów API, przepływów pracy, komunikatów i zdarzeń.

Cennik usługi Event Grid

Usługa Event Grid zapewnia niezawodne dostarczanie komunikatów na ogromną skalę i może być używana jako w pełni zarządzana usługa na platformie Azure lub na Twoich własnych klastrach Kubernetes. Za pomocą usługi Event Grid możesz tworzyć reaktywne aplikacje oparte na zdarzeniach w nowoczesnej, bezserwerowej lub lokalnej architekturze obliczeniowej — eliminując potrzebę sondowania oraz powiązane z nim koszty i opóźnienia.

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płać tylko za rzeczywiste użycie

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Event Grid, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Event Grid o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dlaczego warto zaufać usłudze Event Grid?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Event Grid

Szybko rozpocznij korzystanie z operacji obliczeniowych bez użycia serwera z w pełni zarządzanym routingiem zdarzeń