Pomiń nawigację

Usługa Microsoft Power Virtual Agents na platformie Azure

Umożliwienie każdemu deweloperowi tworzenia botów — od prostych po złożone

Tworzenie bota na Twoich warunkach

Twórz agentów wirtualnych za pomocą interfejsu graficznego z przewodnikiem bez użycia kodu, a w przypadku zaawansowanych scenariuszy rozszerz ich za pomocą usług Microsoft Power Automate i Azure Bot Services.

Prosty interfejs graficzny umożliwiający deweloperom wszystkich poziomów kompilowanie czatbotów

Wbudowana integracja z usługą Power Automate zapewniająca dostęp do setek wstępnie utworzonych łączników

Rozszerzalność do usług Azure Bot Service na potrzeby tworzenia zaawansowanych i dostosowanych scenariuszy

Czytelny pulpit nawigacyjny ze szczegółowymi informacjami opartymi na sztucznej inteligencji do monitorowania wydajności czatbota

Umożliwienie wszystkim deweloperom kompilowania botów

Deweloperzy prywatni, którzy preferują środowisko bez użycia kodu, mogą zacząć korzystać z usługi Power Virtual Agents. Deweloperzy, którzy preferują wbudowane środowisko kodowania, mogą zacząć od programu Bot Framework Composer i narzędzi.

Utrzymywanie prostoty bota lub rozszerzanie jego możliwości

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz pracę z usługami Power Virtual Agents, czy Azure Bot Service, możesz rozszerzyć bota za pomocą programu Bot Framework Composer typu open source i współpracować z użytkownikami biznesowymi w celu wprowadzenia ich pomysłów w życie.

Dowiedz się więcej

Konfigurowanie i wdrażanie w wielu kanałach

Osadź czatbota wszędzie tam, gdzie organizacja komunikuje się z klientami, czyli w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych i dziesiątkach innych kanałów obsługiwanych przez usługę Azure Bot Services.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Power Virtual Agents z usługą Azure Bot Services

  • Organizacje z istniejącym botem platformy Bot Framework mogą wykonać te kroki, aby przekonwertować istniejącego bota na umiejętność platformy Bot Framework, którą może wywoływać usługa Power Virtual Agents.
  • Najpierw skonfiguruj umiejętności do używania w usłudze Power Virtual Agents. Następnie dodaj je do bota.
  • Wersje próbne środowisk usługi Microsoft Dataverse wygasają po upływie 30 dni. Po wygaśnięciu środowiska usługi Microsoft Dataverse wszystkie czatboty w środowisku oraz dane używane do tworzenia czatbotów są usuwane.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure