Azure SQL Database — kolumny ciągów i danych binarnych w klastrowanych indeksach magazynu kolumn

W wersji zapoznawczej Ten element jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

Data aktualizacji: poniedziałek, 23 października 2017

Kolumny ciągów i danych binarnych o nieograniczonym rozmiarze będą obsługiwane w klastrowanych indeksach magazynu kolumn w usłudze Azure SQL Database (tylko węzły w warstwie Premium). Klastrowane indeksy magazynu kolumn mogą być tworzone w tabelach, które mają duże ciągi i typy binarne, takie jak NVARCHAR(MAX), VARCHAR(MAX) i VARBINARY(MAX).

Klastrowane indeksy magazynu kolumn zapewnią wysoką kompresję (do 10x) danych w kolumnach ciągów i danych binarnych.

Dowiedz się więcej o tej aktualizacji usługi platformy Azure. 

SQL Database

Powiązane opinie