Pomiń nawigację

FastTrack for Azure

Teraz dostępne Ten element jest teraz ogólnie dostępny.

Data aktualizacji: poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Usługa FastTrack for Azure w wersji zapoznawczej jest teraz dostępna dla uprawnionych klientów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1. Lokalizacja w jednym z poniższych krajów (tylko język angielski):

 • Stany Zjednoczone
 • Kanada
 • Australia
 • Wielka Brytania
 • Europa Zachodnia

2. Projekt platformy Azure o wartości minimum 60 000 USD rocznie lub odpowiedniej wartości wyrażonej w walucie lokalnej

3. Brak obsługi przez architekta rozwiązań w chmurze Microsoft

4. Potrzeba zainstalowania, skonfigurowania, skompilowania i wdrożenia jednego z rozwiązań platformy Azure obsługiwanych przez usługę FastTrack (co zostało wskazane poniżej)

Usługa FastTrack for Azure zapewnia bezpośrednią pomoc od inżynierów ds. platformy Azure, którzy wraz z partnerami pomagają klientom szybko i pewnie kompilować odpowiednie rozwiązania. Skoncentrowana na sukcesie klienta usługa FastTrack przeprowadza klientów przez etapy działania rozwiązań platformy Azure — od ustawień, konfiguracji i wdrażania do produkcji — zaczynając od następujących rozwiązań platformy Azure:

Dostępne teraz

 • Opracowywanie i testowanie
 • Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie
 • Odzyskiwanie po awarii
 • Aplikacje biznesowe (LOB) (migracja bazy danych, modernizacja aplikacji, migrowanie metodą „lift-and-shift”)
 • Marketing cyfrowy
 • Handel elektroniczny
 • Magazyn danych
 • SAP na platformie Azure (*ograniczona wersja zapoznawcza tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Zjednoczonym Królestwie i Europie Zachodniej)

Dostępne w pierwszej połowie 2018 r.

 • RedHat na platformie Azure
 • Inteligentne aplikacje (analiza biznesowa, sztuczna inteligencja)
 • IoT (konserwacja predykcyjna, zdalne monitorowanie)
 • Obliczenia o wysokiej wydajności

Skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów, aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz uzyskać nominację do skorzystania z wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej o usłudze FastTrack for Azure.

 

 • FastTrack for Azure
 • Powiązane opinie