Azure Spring Cloud — cennik

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud, opracowana i obsługiwana wspólnie z firmą Pivotal

Usługa Azure Spring Cloud umożliwia szybkie, bezpieczne i łatwe wdrażanie oraz obsługę aplikacji Spring Boot w chmurze.

W przypadku każdego wystąpienia usługi w usłudze Azure Spring Cloud jest naliczana opłata za „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, który obejmuje pamięć (32 GB) i procesory wirtualne (16). Jeśli przekroczysz co najmniej jedną wartość składającą się na „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, opłata zostanie naliczona za faktyczne dodatkowe użycie na podstawie łącznego „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia pamięci” oraz „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego”.

Szczegóły cennika

Cena
Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego $-/godz.
Standardowy czas trwania nadwyżkowego użycia pamięci $-/godz.
Standardowy czas trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego $-/godz.

Często zadawane pytania

  • Usługa Azure Spring Cloud jest naliczana godzinowo w ułamkach godzin obliczonych na podstawie liczby sekund. Jest to więc w praktyce naliczanie sekundowe.
  • Zasoby usługi Azure Spring Cloud i użycie nadwyżkowe są śledzone na poziomie wystąpienia usługi.
  • „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” obejmuje pamięć (32 GB) oraz procesory wirtualne vCPU (16).
  • Tak, opłaty są naliczane za jedną jednostkę „Standardowego czasu korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” na każde wystąpienie usługi. Wszelkie dodatkowe użycie pamięci i procesora wirtualnego będzie rozliczane na podstawie łącznej liczby jednostek „Standardowy czas trwania nadwyżkowego użycia pamięci” oraz „Standardowy czas trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego” w Twojej subskrypcji.
  • Tak, stawki na liście „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” dotyczą aplikacji w stanie Zatrzymano. Proszę usunąć wystąpienia usługi, które nie są używane.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Spring Cloud

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji