Pomiń nawigację

Azure Spring Cloud — cennik

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud wspólnie opracowana i obsługiwana za pomocą programu VMware

Usługa Azure Spring Cloud umożliwia szybkie, bezpieczne i łatwe wdrażanie oraz obsługę aplikacji Spring Boot w chmurze.

W przypadku każdego wystąpienia aplikacji w warstwie Podstawowa w usłudze Azure Spring Cloud jest naliczana opłata za „Podstawowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, który obejmuje pamięć (4 GB) i procesory wirtualne (2). Jeśli przekroczysz co najmniej jedną wartość składającą się na „Podstawowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, opłata zostanie naliczona za faktyczne dodatkowe użycie na podstawie łącznego „Podstawowego czasu trwania nadwyżkowego użycia pamięci” oraz „Podstawowego czasu trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego”.

W przypadku każdego wystąpienia aplikacji w warstwie Standardowa w usłudze Azure Spring Cloud jest naliczana opłata za „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, który obejmuje pamięć (16 GB) i procesory wirtualne (8). Jeśli przekroczysz co najmniej jedną wartość składającą się na „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, opłata zostanie naliczona za faktyczne dodatkowe użycie na podstawie łącznego „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia pamięci” oraz „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego”.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Basic - Na potrzeby wypróbowania możliwości oraz indywidualnego programowania/testowania Standard - Dla obciążeń produkcyjnych ogólnego przeznaczenia
Cena podstawowa $-/godz. $-/godz.
Uwzględnione procesory wirtualne i pamięć Procesory wirtualne: 2, 4 GB Procesory wirtualne: 8, 16 GB
Cena za nadwyżkę procesorów wirtualnych $-/procesor wirtualny na godzinę $-/procesor wirtualny na godzinę
Cena za nadwyżkę pamięci $-/GB na godzinę $-/GB na godzinę
Maksymalny rozmiar wystąpienia aplikacji Liczba procesorów wirtualnych: 1, 2 GB Liczba procesorów wirtualnych: 4, 8 GB
Maksymalna liczba wystąpień aplikacji 25 500
Umowa SLA - Dostępna
Środowisko uruchomieniowe usługi Spring Cloud o wysokiej dostępności - Dostępna
Domeny niestandardowe/protokół SSL - Dostępna
Integracja sieci wirtualnej - Dostępna
Wdrażanie niebieskie/zielone - Dostępna

Porównanie warstw

Basic - Na potrzeby wypróbowania możliwości oraz indywidualnego programowania/testowania Standard - Dla obciążeń produkcyjnych ogólnego przeznaczenia
Limity
Maksymalny rozmiar wystąpienia aplikacji Liczba procesorów wirtualnych: 1, 2 GB Liczba procesorów wirtualnych: 4, 8 GB
Maksymalna liczba wystąpień aplikacji 25 500
Środowisko uruchomieniowe usługi Spring Cloud o wysokiej dostępności - Dostępna
Umowa SLA - Dostępna
Magazyn trwały 1 GB na aplikację, do 10 aplikacji 50 GB na aplikację, do 10 aplikacji
Zarządzanie aplikacjami
Wdrażanie ze źródła - Dostępna
Wdrażanie z *pliku JAR Dostępna Dostępna
Ręczne skalowanie w pionie/poziomie lub w górę/dół Dostępna Dostępna
Uruchamianie/zatrzymywanie/ponowne uruchamianie/usuwanie aplikacji Dostępna Dostępna
Aktualizacja stopniowa - Dostępna
Środowisko uruchomieniowe usługi Spring Cloud
Konfiguracja zewnętrzna w usłudze Git Dostępna Dostępna
Rejestracja i odnajdywanie usług Dostępna Dostępna
Wdrażanie niebieskie/zielone - Dostępna
Monitorowanie i diagnostyka
Strumień dziennika Dostępna Dostępna
Diagnostyka usługi Azure Spring Cloud Dostępna Dostępna
Metryki i dzienniki w usłudze Azure Monitor Dostępna Dostępna
Śledzenie rozproszone Dostępna Dostępna
Sieć
Integracja sieci wirtualnej - Dostępna
Kończenie żądań protokołu SSL Dostępna Dostępna
Domeny niestandardowe - Dostępna
Zabezpieczenia
Tożsamości zarządzane dla zasobów platformy Azure Dostępna Dostępna
Szyfrowanie w spoczynku Dostępna Dostępna
Narzędzia programistyczne
Wtyczka dla programu Maven Dostępna Dostępna
Wtyczka dla programu IntelliJ Dostępna Dostępna
Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie Dostępna Dostępna
Wiązanie usług z usługami platformy Azure Dostępna Dostępna
Języki programowania i struktury
.NET Core/Steeltoe Dostępna Dostępna
Java/Spring Dostępna Dostępna

*Nadrzędny plik JAR usługi Spring Boot

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Spring Cloud

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Spring Cloud.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Spring Cloud.

  • Usługa Azure Spring Cloud jest rozliczana sekundowo i mierzona godzinowo w ułamkach godzin obliczanych na podstawie liczby sekund faktycznego użycia.
  • Zasoby usługi Azure Spring Cloud i użycie nadwyżkowe są śledzone na poziomie wystąpienia usługi.
  • „Podstawowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” obejmuje pamięć (4 GB) i procesory wirtualne (2). „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” obejmuje pamięć (16 GB) oraz procesory wirtualne (8).
  • Tak. Zostanie naliczona opłata za jedną jednostkę „Czasu korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” na wystąpienie usługi zgodnie z używaną warstwą cenową (Podstawowa lub Standardowa). Wszelkie dodatkowe użycie pamięci i procesorów wirtualnych będzie rozliczane na podstawie łącznych liczb „Czas nadwyżkowego użycia pamięci” i „Czas trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego” w subskrypcji zgodnie z używaną warstwą cenową usługi Azure Spring Cloud.
  • Tak, stawki na liście „Czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” dotyczą aplikacji w stanie Zatrzymano. Usuń wystąpienia usługi, które nie są używane.
  • Warstwa Podstawowa jest przeznaczona do indywidualnych zastosowań programistycznych/testowych i nie jest objęta umową SLA. Jest ona odpowiednia dla osób chcących poznać usługę Azure Spring Cloud.

    Warstwa Standardowa jest przeznaczona dla obciążeń produkcyjnych ogólnego przeznaczenia i jest objęta umową SLA.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze