Azure Location Based Services — cennik

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Zwiększ możliwości rozwiązań z zakresu IoT, mobilności, śledzenia zasobów i logistyki dzięki danym geoprzestrzennym przy użyciu usług Microsoft Azure Location Based Services — interfejsów API usług geoprzestrzennych, które umożliwiają łatwe wdrażanie funkcji map, wyszukiwania, wyznaczania tras, informacji o ruchu drogowym i stref czasowych w dowolnym projekcie.

Szczegóły cennika

Uwaga: poniższe ceny zawierają rabat za wersję zapoznawczą. W okresie zapoznawczym obowiązuje ta sama cena dla publicznie dostępnych implementacji zewnętrznych i wewnętrznych implementacji przedsiębiorstw. W przyszłości mogą obowiązywać różne plany cenowe zależne od praw użycia, dostępności funkcji, przepływności, warunków usługi i innych czynników.

Standardowa S0
Oferowane usługi
 • Usługa Render Service dla map
 • Search Service
 • Route Service
 • Time Zone Service
 • Traffic Service
Dostępny bezpłatny limit

Łączna liczba transakcji dla map (w usłudze Render Service dla map): 250 000/miesiąc

Łączna liczba transakcji dla wszystkich innych usług: 25 000/miesiąc

Cena po przekroczeniu bezpłatnego limitu $- za 1000 transakcji

Aby uzyskać więcej informacji o oferowanych usługach, kliknij tutaj w celu otwarcia dokumentacji.


W przypadku żądań usług Traffic Service i Render Service dla map wektorowych jedna transakcja jest tworzona przy użyciu przyrostów 15 żądań kafelków.

W przypadku żądań usług Search Service, Route Service, Time Zone Service i Render Service dla map niebędących żądaniami wektorowych kafelków map każde wywołanie interfejsu API jest uznawane za transakcję.

Często zadawane pytania

 • Na przykład załóżmy, że w pewnym miesięcznym okresie rozliczeniowym użycie jest na następującym poziomie:

  • 300 000 transakcji wektorowych kafelków map
  • 100 000 transakcji mapy rastrowej
  • 50 000 transakcji usługi Traffic Service
  • 20 000 transakcji usługi Search Service

  W tym okresie rozliczeniowym uzyskano następującą liczbę bezpłatnych transakcji: 275 000 (250 000 dla map i 25 000 dla innych usług). Oto łączna liczba transakcji do rozliczenia:

  (400 000 wszystkich transakcji map – bezpłatne transakcje map w liczbie 250 000) + (70 000 wszystkich transakcji innych usług – bezpłatne transakcje innych usług w liczbie 25 000) = 195 000 transakcji

  Oto łączny rachunek za ten miesięczny okres rozliczeniowy:

  $-/1000 transakcji * liczba transakcji (195 000) = $-

 • Dostępny limit bezpłatnych transakcji może nie dotyczyć subskrypcji skojarzonych z ofertami środków na korzystanie z platformy Azure, a włączenie limitu wydatków może spowodować zawieszenie konta. Dowiedz się więcej na temat limitu wydatków platformy Azure oraz sposobu jego usunięcia.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Location Based Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto