Cennik usług Cognitive Services — interfejs API wyszukiwania Bing

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania.

Od pisania przy użyciu kciuków do często mylonych wyrazów błędy pisowni to typowe zjawisko występujące w przypadku wprowadzania informacji przez użytkowników. Dodaj zaawansowane, oparte na chmurze algorytmy sprawdzania pisowni do swojej aplikacji przy użyciu interfejsu API sprawdzania pisowni (Bing). Dzięki temu użytkownicy będą pewni, że aplikacja zrozumie wprowadzane informacje.

Interfejs API sprawdzania pisowni Bing w wersji 7 jest dostępny jako usługa autonomiczna oraz jako część planów wyszukiwania Bing.

Szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje Cena
Bezpłatnie 5 transakcji/s (TPS) Sprawdzanie pisowni Bing Bezpłatne transakcje miesięcznie: 1 000
Standardowa 100 transakcji/s (TPS) Sprawdzanie pisowni Bing $5 za 10 000 transakcji
Interfejs API sprawdzania pisowni Bing jest również dostępny jako część planów wyszukiwania Bing, które zapewniają więcej możliwości i są bardziej elastyczne. Zobacz szczegóły cennika odpowiednich planów wyszukiwania Bing poniżej —
Wyszukiwanie Bing, wersja 7, S1 250 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
Wyszukiwanie jednostek Bing
Automatyczne sugerowanie Bing*
Sprawdzanie pisowni Bing*
$7 za 1 000 transakcji
$7 za 25 000 transakcji*
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
Wyszukiwanie Bing, wersja 7, S2 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Automatyczne sugerowanie Bing*
Sprawdzanie pisowni Bing*
$3 za 1 000 transakcji
$3 za 10 000 transakcji*
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji

Wyszukiwanie Bing, wersja 7, oferta S1

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu dla zapytania, obrazu, wiadomości, wideo, jednostki i odpowiednich odpowiedzi wyszukiwania. W odpowiedzi na zapytanie zostanie zawarte sprawdzanie pisowni.

Ten pakiet zawiera również dodatkowe odpowiedzi, takie jak strefę czasową, konwersję jednostek, tłumaczenie i kalkulator, o ile jest to odpowiednie.

Ta warstwa oferuje również wyższe ograniczenia liczby transakcji na sekundę (TPS) i możliwość wywołania interfejsów API automatycznego sugerowania * i sprawdzania pisowni *.

Wyszukiwanie Bing, wersja 7, oferta S2

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Ta warstwa oferuje też możliwość wywołania interfejsów API automatycznego sugerowania * i sprawdzania pisowni *.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Poniższa tabela zawiera listę dostępnych punktów końcowych dla każdego interfejsu API. Odpowiedź dla tego samego punktu końcowego interfejsu API wyszukiwania w Internecie jednostek Bing może się różnić w zależności od zakupionej warstwy. Więcej szczegółów zawiera odpowiedź na następne pytanie.

  Uwzględnione interfejsy API Punkty końcowe Dostępne w warstwach
  Wyszukiwanie w Internecie Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Wyszukiwanie obrazów Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Wyszukiwanie wiadomości Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Wyszukiwanie wideo Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatyczne sugerowanie Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Sprawdzanie pisowni Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Wyszukiwanie wizualne Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Nie, interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing jest ograniczony tak, aby spełniał warunki określonej oferty dla każdej warstwy. Na przykład warstwa S3 jest przeznaczona dla klientów chcących wykorzystywać w swoich aplikacjach tylko wyniki wyszukiwania w Internecie i obrazy. Klienci mają również możliwość wywołania tylko określonego punktu końcowego w ramach warstwy, a ich transakcje zostaną zaliczone do ogólnych transakcji pakietowych. Na przykład w warstwie S3 klient może wywołać tylko punkt końcowy interfejsu API obrazu i wykonać transakcje w liczbie 400, a ponadto może wywołać punkt końcowy interfejsu API wyszukiwania w Internecie dla kolejnych transakcji w liczbie 600; łączna liczba zaliczonych transakcji będzie wynosić 1 000.

 • Nie, oba interfejsy API mogą potencjalnie zwracać różne wyniki nawet wtedy, gdy szukasz tylko obrazów. Na przykład dla pewnego typu zapytania interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing może zwracać kombinację wyników z Internetu, wideo, wiadomości, ale może nie zwracać obrazów. Jednak dla tego samego zapytania interfejs API wyszukiwania obrazów Bing może zwrócić obrazy.

 • Warstwy są wyceniane na podstawie liczby transakcji. Na przykład dla warstwy S3 cena 1 000 transakcji wynosi $4. Na końcu okresu rozliczeniowego, jeśli transakcje w liczbie 12 000 są zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing i transakcje w liczbie 1 000 są zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania obrazów Bing, wówczas użytkownik zostanie obciążony kwotą $52 obliczoną jako $4*(13 000/1000).

 • Interfejs API sprawdzania pisowni Bing i interfejs API automatycznego sugerowania Bing są rozliczane z przyrostem transakcji o wielkości 25 000 w warstwie S1. Natomiast inne interfejsy API są rozliczane z przyrostem transakcji o wielkości 1 000 w warstwie S1.

  Na przykład subskrybujesz warstwę S1 i na końcu okresu rozliczeniowego transakcje w liczbie 15 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing, transakcje w liczbie 3 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania wideo Bing, a transakcje w liczbie 25 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API automatycznego sugerowania Bing. W tym przypadku przybliżony rachunek wyniesie $133 obliczone jako $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Uwaga: W przypadku rozliczeń uwzględniany jest tylko punkt końcowy, a nie żądana odpowiedź. Na przykład wywołanie interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing tylko dla odpowiedzi w postaci obrazu zostanie zaliczone dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing, a nie dla interfejsu API wyszukiwania obrazów Bing.

 • Statystyka Bing to dodatek, który można kupić w witrynie Azure Portal razem z jedną z warstw interfejsów API Bing (od S1 do S9). Dla tego dodatku naliczana jest opłata w wysokości $1 za 1 jednostkę zasubskrybowanej warstwy. Przykładowo jeśli zasubskrybujesz warstwę S1 z dodatkiem Statystyka Bing i 2 000 razy wywołasz interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing oraz 25 000 razy wywołasz sprawdzanie pisowni Bing, zostanie naliczona opłata w wysokości $24 za 3 jednostki — 2 dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing i 1 dla sprawdzania pisowni Bing — w tym dodatkowe $1 oprócz ceny $7 za pakiet Bing S1.

 • Dodatek Statystyka Bing jest dostępny wyłącznie z warstwami od S1 do S9 interfejsów API Bing. Nie jest dostępny dla ofert samodzielnych interfejsu API. Dodatek Statystyka Bing udostępnia jednak metryki dla wszystkich punktów końcowych zawartych w różnych warstwach. Nie jest również dostępny dla żadnych innych interfejsów API usług Cognitive Services poza interfejsami API Bing (warstwy od S1 do S9).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji