Wyszukiwanie wizualne Bing

Dostarczaj nowe środowiska pracy, które umożliwiają użytkownikom wyszukiwanie przy użyciu obrazów i uzyskiwanie szczegółowych informacji za pomocą nowych atrakcyjnych metod.

Interpretowanie obrazów w celu tworzenie dostosowanych wizualnych środowisk pracy

Twórz atrakcyjne wizualnie środowiska dzięki interpretacji obrazów w wybranym urządzeniu. Wzbogacaj środowisko wyszukiwania przy użyciu wizualnie podobnych obrazów i produktów swojej firmy i używaj wyszukiwania wizualnego Bing do rozpoznawania osobistości, pomników, dzieł sztuki i innych powiązanych obiektów. Identyfikuj kody kreskowe lub wyodrębniaj z obrazów tekstowe informacje w celu uzyskania bogatych szczegółowych danych — a wszystko to za pośrednictwem pojedynczego interfejsu API.

Zobacz, jak to działa

Chcesz to skompilować?

Odkrywanie inteligentnej identyfikacji kontekstu

Korzystaj z inteligentnej identyfikacji zawartości obrazów, aby rozpoznawać osobistości, wyszukiwać produkty lub wyszukiwać powiązaną zawartość. Wyszukiwanie wizualne Bing automatycznie identyfikuje typ zdjęcia, rozpoznając kontekst obrazu: kod kreskowy, wizytówkę lub produkt.

Rozszerzanie rekomendacji produktów dla swojej firmy

Twórz atrakcyjne rekomendacje produktów dla swojej domeny dzięki użyciu podobnych wizualnie obrazów i produktów. Możesz na przykład skompilować dla użytkowników środowisko wybierania produktów bez przycinania zawartości, które umożliwia automatyczne wykrywanie i określanie produktów związanych z modą.

Dodawanie inteligencji do aplikacji i urządzeń

Dodaj inteligentne wyszukiwanie do aplikacji i urządzeń. Przeprowadzaj integrację z dowolnym źródłem obrazu w celu uzyskania adnotacji i informacji przy użyciu bota, urządzenia przenośnego lub danych wyjściowych z innej usługi Cognitive Service.

Rozszerzanie możliwości interpretacji obrazów dzięki funkcji OCR

Wyodrębniaj ustrukturyzowane informacje tekstowe, aby tworzyć lepsze wyniki wyszukiwania przez odczytywanie tekstu w obrazach za pomocą funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Zaawansowane statystyki dla Twoich zapytań

Podejmuj uzasadnione decyzje strategiczne dzięki dodatkowi Bing do obsługi statystyki. Szybko uzyskuj statystyki, takie jak najczęściej używane zapytania, liczba wywołań, dystrybucja rynkowa, podsumowanie kodów odpowiedzi i wiele innych — i pobieraj zaawansowane szczegółowe informacje umożliwiające rozwój działalności. Odwiedź portal, aby zapoznać się z tymi statystykami. Dodatek Statystyka Bing możesz zasubskrybować w witrynie Azure Portal.

Zapoznaj się ze scenariuszami wyszukiwania wizualnego Bing

Retail Assistant or Vacation Planner with Visual CapabilitiesThe retail assistant or vacation planner can help your customers have interactions with your business bot and provide suggestions based on the visual information.4231
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Asystent ds. handlu detalicznego lub terminarz urlopów z możliwościami wizualnymi

Przegląd

Asystent ds. handlu detalicznego lub terminarz urlopów może pomóc klientom podczas interakcji z botem biznesowym i oferować podpowiedzi w oparciu o informacje wizualne.

Przepływ

 1. 1 Użytkownicy wchodzą w interakcję z asystentem biznesowym
 2. 2 Asystent interpretuje kontekst usługi LUIS
 3. 3 Asystent przekazuje kontekst wizualny do interfejsu API wyszukiwania wizualnego Bing
 4. 4 Opcjonalnie bot uzyskuje dodatkowe informacje dotyczące zapytań użytkownika wyłącznie z Twojej domeny za pośrednictwem interfejsu API wyszukiwania niestandardowego Bing
Visual AssistantVisual assistant provides rich information based on content of the image with capabilities such as reading business card, identifying barcode, and recognizing popular people, places, objects, artworks, and monuments.123546
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Asystent wizualny

Przegląd

Asystent wizualny oferuje kompleksowe informacje w oparciu o zawartość obrazu dzięki możliwościom, takim jak odczytywanie wizytówki, identyfikowanie kodu kreskowego oraz rozpoznawanie popularnych osób, miejsc, obiektów, dzieł sztuki i pomników.

Przepływ

 1. 1 Użytkownicy wchodzą w interakcję z botem
 2. 2 Bot rozumie kontekst usługi LUIS
 3. 3 Bot przekazuje kontekst wizualny do interfejsu API wyszukiwania wizualnego Bing
 4. 4 Bot uzyskuje dodatkowe informacje z interfejsu wyszukiwania jednostek Bing w celu zidentyfikowania kompleksowego kontekstu osób, miejsc, dzieł sztuki, pomników i obiektów.
 5. 5 Bot otrzymuje dodatkowe informacje dotyczące kodów kreskowych.
 6. 6 Opcjonalnie bot uzyskuje dodatkowe informacje dotyczące kodów kreskowych/zapytań wyłącznie z Twojej domeny za pośrednictwem interfejsu API wyszukiwania niestandardowego Bing.
 7. 7 Asystent renderuje podobne produkty/miejsca docelowe z domeny lub dostarcza dodatkowe informacje dotyczące osobistości/miejsc/pomników/dzieł sztuki.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Rozpoznawanie formularzy

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Czytnik immersyjny

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Funkcja usługi Mowa, która weryfikuje i identyfikuje osoby mówiące

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Funkcja usługi Mowa, która dokładnie konwertuje dźwięk na tekst

Zamiana tekstu na mowę

Funkcja usługi Mowa, która konwertuje tekst na realistycznie brzmiącą mowę

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Metrics Advisor

Usługa AI, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy

Poznaj interfejs API wyszukiwania wizualnego Bing