BizTalk Services — cennik

Usługa Azure BizTalk Services to prosta, wydajna i rozszerzalna chmurowa usługa integracji, która oferuje funkcje integracji między firmami (Business-to-Business, B2B) oraz integracji aplikacji przedsiębiorstwa (Enterprise Application Integration, EAI), dzięki czemu umożliwia tworzenie rozwiązań integracji chmurowej i hybrydowej. Usługa BizTalk Services jest oferowana w modelu „platforma integracji jako usługa”, dzięki czemu dostarcza niezawodne i skalowalne możliwości w zakresie integracji, którymi zarządza firma Microsoft, co pozwala klientowi wyeliminować konieczność instalacji, konfiguracji i utrzymania infrastruktury.

Usługa BizTalk Services staje się funkcją Integracja BizTalk w usłudze Azure App Service. Zobacz ceny usługi App Service tutaj. Dowiedz się więcej na temat usługi App Service tutaj. Dotychczasowi klienci usługi BizTalk Services będą nadal płacić zgodnie ze stawkami usługi BizTalk Services poniżej, dopóki nie przełączą się na nową funkcję Integracja BizTalk w usłudze Azure App Service.

Usługa BizTalk Services jest oferowana w pięciu warstwach: Bezpłatna (wersja zapoznawcza), Deweloper, Podstawowa, Standardowa i Premium. Dowiedz się więcej o każdej warstwie.

Bezpłatna (wersja zapoznawcza) Deweloper Basic Standardowa Premium
Cena Bezpłatnie $- $- na jednostkę $- na jednostkę $- na jednostkę
Skalowanie w poziomie Tak, z przyrostem równym jednostce Basic: 1 Tak, z przyrostem równym jednostce Standardowa: 1 Tak, z przyrostem równym jednostce Premium: 1
Limit skalowania Do 8 jednostek Do 8 jednostek Do 8 jednostek
Mostki integracji EAI na jednostkę 25 25 125 500
Umowy integracji EDI na jednostkę 10 50 250 1 000
Połączenia hybrydowe1 na jednostkę 5 5 10 50 100
Transfer danych poprzez połączenie hybrydowe (GB) na jednostkę 5 5 50 250 500
Liczba połączeń z użyciem usługi BizTalk Adapter2 na jednostkę 1 2 5 25
Archiwizowanie
Wysoka dostępność3
* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.
1 Każde połączenie hybrydowe jest pojedynczym punktem końcowym.
2 Usługa BizTalk Adapter jest dostępna do pobrania na stronie pobierania zestawu SDK.
3 Wysoka dostępność to funkcja oferowana domyślnie w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium. Jej działanie polega na używaniu wielu maszyn wirtualnych w jednej jednostce BizTalk, co gwarantuje odporność na awarie sprzętowe.

Standardowe transfery danych są uwzględnione w cenach usługi BizTalk Services i nie są rozliczane osobno. Jednak opłaty za transfery danych za pomocą połączeń hybrydowych są naliczane osobno, jeśli zostanie przekroczony limit. Nadwyżki są obciążane opłatami według stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem wynoszącej $- za GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług systemu Azure, w tym usługi BizTalk Services, poprzez Pomoc techniczną systemu Azure, począwszy od stawki $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między swoimi środowiskami usługi BizTalk w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium a bramą internetową firmy Microsoft. Firma Microsoft nie oferuje umowy SLA dla warstw bezpłatnej i Deweloper usługi BizTalk Services. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o BizTalk Services

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś