Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Usługa BizTalk — cennik

Usługa BizTalk Azure to prosta, wydajna i rozszerzalna chmurowa usługa integracji, która oferuje funkcje integracji międzyfirmowej (Business-to-Business, B2B) oraz integracji aplikacji przedsiębiorstwa (Enterprise Application Integration, EAI), dzięki czemu umożliwia tworzenie rozwiązań integracji chmurowej i hybrydowej. Usługa BizTalk jest oferowana w modelu „platforma integracji jako usługa”, dzięki czemu dostarcza niezawodne i skalowalne możliwości w zakresie integracji, którymi zarządza firma Microsoft, co pozwala klientowi wyeliminować konieczność instalacji, konfiguracji i utrzymania infrastruktury.

Usługa BizTalk staje się funkcją Integracja BizTalk w Usłudze aplikacji Azure. Zobacz ceny Usługi aplikacji tutaj. Dowiedz się więcej na temat Usługi aplikacji tutaj. Dotychczasowi klienci Usługi BizTalk będą nadal płacić zgodnie ze stawkami Usługi BizTalk poniżej, dopóki nie przełączą się na nową funkcję Integracja BizTalk w Usłudze aplikacji Azure.

BizTalk Services is offered in five tiers: Free (Preview), Developer, Basic, Standard, and Premium. Learn more about each tier.

Free (Preview) Developer Basic Standard Premium
Price Bezpłatnie $0.09/godzina
(~$66.96/mies.)
$0.48/godzina
(~$357.12/mies.)
$2.93/godz.
na jednostkę
(~$2179.92/mies.)
$5.86/godz.
na jednostkę
(~$4359.84/mies.)
Scale Out ND ND Yes, in increments of 1 Basic Unit Yes, in increments of 1 Standard Unit Yes, in increments of 1 Premium Unit
Scale Limit ND ND Up to 8 jedn. Up to 8 jedn. Up to 8 jedn.
EAI Bridges per Unit -- 25 25 125 500
EDI Agreements per Unit -- 10 50 250 1 000
Hybrid Connections 1 per Unit 5 5 10 50 100
Hybrid Connection Data Transfer (GBs) per Unit 5 5 50 250 500
Number of connections using BizTalk Adapter Service 2 per Unit -- 1 2 5 25
Archiving -- -- -- -- --
High Availability 3 -- -- -- -- --
* Monthly price estimates are based on 744 hours of usage per month.
1 Each hybrid connection is a single endpoint.
2 Download BizTalk Adapter Service on the SDK Download page.
3 High Availability is a feature available by default in our Basic, Standard and Premium editions. It implies having multiple VMs within a single BizTalk Unit for resiliency against hardware failures.

Standard Data Transfers incurred are included in BizTalk Services prices and are not charged separately.However, hybrid connection data transfers are charged separately if you exceed the allowance. Overages are charged at the pay-as-you-go rate of $1/ GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług systemu Azure, w tym usługi BizTalk Services, poprzez Pomoc techniczną systemu Azure, począwszy od stawki $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między swoimi środowiskami usługi BizTalk w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium a bramą internetową firmy Microsoft. Firma Microsoft nie oferuje umowy SLA dla warstw bezpłatnej i Deweloper Usługi BizTalk. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś