Internet rzeczy w produkcji jednostkowej

Pewnie wstąp na drogę do czwartej rewolucji przemysłowej polegającej na modernizacji systemów przemysłowych. Zwiększaj wydajność operacyjną, tworząc nowe źródła przychodów, które nadążają za potrzebami klientów, dzięki przemysłowemu Internetowi rzeczy na platformie Azure.

Przyspiesz wprowadzenie czwartej rewolucji przemysłowej za pomocą rozwiązań Azure IoT

Odkryj nowe poziomy wiedzy biznesowej i poznaj inteligentną produkcję, korzystając z rozwiązań Azure IoT dla produkcji jednostkowej. Znajdź rozwiązania obsługujące łączność ze starszymi urządzeniami, zapobiegające uzależnieniu od dostawcy i zapewniające interoperacyjność w środowiskach przemysłowych. Uzyskaj najlepszą w swojej klasie pomoc techniczną przez cały okres eksploatacji fabryki oraz rozwiązania IoT oparte na otwartych standardach.

W pracy z przemysłowym Internetem rzeczy (IIoT)

Maksymalizuj jakość działania i obniżaj koszty, tworząc nowe źródła przychodów, które pozwolą Ci wyprzedzić konkurencję. Dowiedz się więcej o niektórych typowych zastosowaniach usługi Azure IoT w produkcji jednostkowej.

Monitorowanie stanu

Monitoruj kluczowe parametry sprzętu, aby odkrywać anomalie, zanim staną się one krytycznymi problemami, i używaj tych danych do opracowywania programów konserwacji predykcyjnej. Łącz swoje systemy i produkty z czujnikami zbierającymi dane i przekazującymi te informacje do chmury w regularnych odstępach czasu. Unikaj kosztów przedwczesnej i kosztownej konserwacji sprzętu, wydłużaj żywotność maszyn i zapobiegaj krytycznym przestojom dzięki akceleratorowi rozwiązań Azure IoT do zdalnego monitorowania.

Produkty połączone

Popraw zaangażowanie i działania klientów, tworząc i sprzedając produkty z inteligentnymi składnikami zbierającymi dane o produktach i ich użytkowaniu. Zmieniaj swoją firmę i generuj nowe źródła przychodów, przechodząc od modelu skoncentrowanego na sprzedaży produktów do modelu łączącego wyniki i usługi z wydajnością połączonych produktów. Znajduj rozwiązania połączonych produktów za pomocą usług Azure IoT Central i Azure Sphere.

Zarządzanie pomieszczeniami

Optymalizuj zużycie energii, wykorzystanie przestrzeni i wydajność pracowników w fabryce. Twórz bezpieczne warunki dla swoich pracowników i oszczędzaj pieniądze, skutecznie zarządzając kluczowymi elementami środowiska, takimi jak ogrzewanie i oświetlenie. Symuluj wyniki procesów, używając cyfrowej bliźniaczej reprezentacji Twojej hali produkcyjnej, aby zoptymalizować wydajność i efektywność produkcji za pomocą usługi Azure Digital Twins.

Ogólna wydajność sprzętu

Generuj krytyczne szczegółowe informacje o rzeczywistej wydajności zakładu względem wydajności projektowanej, łącząc procesy jednostkowe z czujnikami, które umożliwiają zbieranie danych, co pozwala na analizowanie danych dotyczących wydajności i dostosowywanie linii produkcyjnych. Optymalizuj wydajność jednostkową w swojej działalności za pomocą akceleratora rozwiązań Azure IoT dla połączonej fabryki.

Inteligentny łańcuch dostaw

Twórz inteligentne systemy do zarządzania złożonymi łańcuchami dostaw, które wykraczają poza mury Twojej fabryki. Uzyskaj w pełni zintegrowany widok obejmujący planowanie biznesowe, prognozowanie zapotrzebowania oraz monitorowanie śledzenia w celu zminimalizowania strat. Stwórz inteligentniejszy łańcuch dostaw za pomocą akceleratora rozwiązań Azure IoT dla połączonej fabryki oraz usług Azure Sphere, Azure Blockchain i Azure Maps.

Śledzenie zasobów

Unikaj kosztownej utraty sprzętu, minimalizuj przestoje w pracy i zwiększaj wydajność pracowników pierwszej linii. Oznaczaj zasoby, sprzęt i narzędzia używane w wielu lokalizacjach za pomocą akceleratora rozwiązań Azure IoT do zdalnego monitorowania.

Pracuj z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami

Pokaz akceleratora rozwiązań Azure IoT: połączona fabryka

Dowiedz się, jak akcelerator rozwiązań Azure IoT dla połączonej fabryki umożliwia łączenie istniejących urządzeń i maszyn fabrycznych z wielu linii produkcyjnych i lokalizacji. Zobacz, w jaki sposób łączniki starszych urządzeń i struktura UA OPC są używane do standaryzacji danych i komunikacji z chmurą.

Widok globalny

Widok fabryki

Widok linii produkcyjnej

Widok maszyny

Rozwiązywanie problemów

Krok 1 z 4

Przegląd globalny

Globalny pulpit nawigacyjny podsumowania dostarcza operatorom całościowy obraz firmy produkcyjnej.

Krok 2 z 4

Raportowanie w sytuacjach krytycznych

Operatorzy mogą błyskawicznie sprawdzić stan swoich obiektów, w tym informacje dotyczące wydajności, sprawności i zdolności produkcyjnej.

Krok 3 z 4

Rejestrowanie alertów

Alerty krytyczne, awarie oraz anomalie operacyjne i sprawnościowe są eskalowane w celu szybkiego rozwiązania.

Krok 4 z 4

Eskalacja alertu

W fabryce w Niemczech pojawił się alert krytyczny. Przyjrzyjmy mu się bliżej…

Krok 1 z 3

Wskaźniki KPI na poziomie fabryki

System przygotowuje podsumowanie wskaźników KPI i alertów dla tej konkretnej lokalizacji na poziomie pojedynczej fabryki.

Krok 2 z 3

Szczegóły produkcji

Każdą linię produkcyjną można przedstawiać, monitorować i analizować osobno. Wydajność i zdolność produkcyjna także jest podsumowywana w czasie niemal rzeczywistym, co pozwala precyzyjnie wskazać problem.

Krok 3 z 3

Alerty krytyczne

Widzimy, że alert krytyczny dla tego obiektu dotyczy linii produkcyjnej numer 6, wytwarzającej części samochodowe. Sprawdźmy dokładniej…

Krok 1 z 3

Widok linii produkcyjnej

Na tym poziomie podsumowywana jest określona linia produkcyjna, co dostarcza nam danych produkcyjnych, czasy działania maszyn i rzeczywiste metryki danych urządzeń.

Krok 2 z 3

Analiza określonej maszyny

Teraz można zidentyfikować określoną część, która jest uszkodzona lub której dotyczy anomalia. Można zauważyć, że na tej linii problem stanowi ramię mechaniczne.

Krok 3 z 3

Alerty docelowe

Ta lokalizacja zawiera kilka ostrzeżeń i eskalacji, ale tylko jeden alert jest krytyczny. Alert dla tego urządzenia dotyczy temperatury. Kliknijmy i sprawdźmy, jaki może być problem związany z tym ramieniem.

Krok 1 z 4

Widok maszyny

Na poziomie maszyny można wyświetlić pierwotne dane urządzenia, dane dotyczące wydajności, a nawet analizy predykcyjne.

Krok 2 z 4

Analiza szczegółowa

Tutaj można wyświetlić rzeczywiste metryki i wartości dla urządzenia w czasie niemal rzeczywistym. Wyświetlane są również wskaźniki KPI dla tego konkretnego urządzenia, czasy działania i pozostałe zaplanowane wymagania.

Krok 3 z 4

Podejmowanie decyzji w zależności od kontekstu

Widzimy, że to urządzenie powinno być dla nas dostępne jeszcze przez dość długi czas, jednak pulpit nawigacyjny pokazuje prognozę, że dużo wcześniej nastąpi awaria.

Krok 4 z 4

Podejmowanie działania

Tutaj operator może wybrać alert krytyczny, aby podjąć działanie.

Krok 1 z 2

Rozwiązywanie problemu

Panel alertu zawiera dane aktualizowane w czasie niemal rzeczywistym oraz informacje historyczne. Wizualizacja danych wyraźnie pokazuje przekroczony próg oraz konieczność podjęcia działania, zanim dane urządzenie zepsuje się, co może potencjalnie doprowadzić do wstrzymania produkcji.

Krok 2 z 2

Integracja biznesowa

Integracja rozwiązań Dynamics 365 i Field Service umożliwia wezwanie na miejsce technika. Konserwację można zaplanować w dogodnym czasie między zmianami, aby zminimalizować wpływ na harmonogram produkcji.

Producenci jednostkowi przekształcają działalność za pomocą usługi Azure IoT

Firma thyssenkrupp kładzie podwaliny pod budynki inteligentne za pomocą technologii cyfrowej bliźniaczej reprezentacji.

"I know that Microsoft has made a tremendous investment in security and that Azure has numerous regulatory and compliance certifications. Why would we choose anyone else?"

Profesor Michael Cesarz, dyrektor naczelny, MULTI, thyssenkrupp Elevator
ThyssenKrupp

Firma Legrand tworzy otwartą chmurę IoT dla branży produkcyjnej, aby wspierać innowacje w budownictwie.

"Through our partnership with Microsoft, we have developed a predictive analytics manufacturing solution… Our customers will be able to make quicker decisions to become more profitable."

Nevzat Ertan, dyrektor ds. architektury i starszy menedżer, Legrand
Legrand

Firma ABB rozwija się dzięki wykorzystaniu bazującego na sztucznej inteligencji oprogramowania do zarządzania pracownikami.

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter, so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, starszy kierownik ds. zarządzania produktem, ABB Enterprise Software
ABB Group

Rozpocznij współpracę z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami