Przejdź do głównej zawartości

Dane używane przez Microsoft w celu świadczenia usług pomocy technicznej dla oprogramowania Azure

Niniejszy dokument ma poinformować klientów Azure o typach informacji, które inżynierowie z działu pomocy technicznej Microsoft mogą zbierać i używać w celu rozwiązania zgłoszonego problemu technicznego. Podane informacje i przykłady mogą podlegać zmianom.

Podstawowe informacje diagnostyczne: Używane w przypadku wszystkich zgłoszonych problemów technicznych

Obejmuje dane diagnostyczne i dane wygenerowane przez usługi

Przykłady podstawowych informacji diagnostycznych:

 • Opis problemu, pytania i załączniki do plików
 • Zdarzenia związane z kondycją zasobów i przestojami
 • Nazwy i konfiguracje zasobów
 • Ostrzeżenia serwisowe związane z zasobami Użytkownika
 • Historia zmian dotyczących danego zasobu
 • Topologia sieci

Zaawansowane informacje diagnostyczne: Wyłącznie za zgodą Użytkownika

Obejmują dane klienta

Przykłady zaawansowanych informacji diagnostycznych:

 • Dzienniki z maszyn wirtualnych
 • Informacje o logowaniu pochodzące z dzienników usługi Azure Active Directory
 • Dostęp do odczytu na potrzeby rozwiązywania problemów za pomocą portalu
 • Zrzuty ekranu konsoli maszyny wirtualnej
 • Ustawienia zasad Azure
 • Informacje dotyczące kontroli dostępu (z wyłączeniem informacji tajnych)

Więcej informacji o zbieranych dziennikach

Zgoda na zbieranie zaawansowanych informacji diagnostycznych

Podczas tworzenia wniosku o pomoc techniczną można skorzystać z opcji „Zezwalaj na zbieranie zaawansowanych informacji diagnostycznych”, aby zezwolić inżynierowi z działu pomocy technicznej Microsoft na zdalne zbieranie danych z subskrypcji Azure powiązanej z takim wnioskiem. Dzięki takiemu dostępowi tylko do odczytu wspomniany inżynier może zbierać zaawansowane informacje diagnostyczne pozwalające na szybsze rozwiązanie problemu. Udzielenie lub cofnięcie dostępu przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie, przy czym dostęp taki jest automatycznie blokowany po zamknięciu danej sprawy.

Jak są przetwarzane dane Użytkownika?

Dane przekazane Microsoft podczas świadczenia pomocy technicznej dla usługi online to Dane dotyczące Usług Profesjonalnych. Więcej informacji o zobowiązaniach w zakresie prywatności i bezpieczeństwa Danych dotyczących Usług Profesjonalnych można znaleźć na stronie Usługi Profesjonalne Microsoft.