Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Urządzenia sieciowe

Używaj swoich ulubionych wirtualnych urządzeń sieciowych na platformie Azure

Urządzenia sieciowe na platformie Azure

Urządzenia sieciowe na platformie Azure obsługują funkcje i usługi sieciowe w formie urządzeń wirtualnych (maszyn wirtualnych) w sieciach wirtualnych i wdrożeniach klientów. Dostępne są urządzenia sieciowe firmy Microsoft i innych firm. Urządzenia sieciowe firmy Microsoft obejmują usługi Brama VPN Azure i Brama aplikacji Azure, które można wdrożyć i którymi można zarządzać za pomocą interfejsów API zarządzania usługami platformy Azure i powiązanych zestawów SDK (PowerShell itp.). Urządzenia sieciowe innych firm można zakupić i wdrożyć, korzystając z portalu Azure Marketplace.

Brama VPN Azure

Usługa Brama VPN Azure pełni rolę bramy między środowiskami lokalnymi, łącząc obciążenia powstające w sieci wirtualnej platformy Azure z lokacjami lokalnymi. Usługi Brama VPN Azure łączą się z lokacjami lokalnymi za pośrednictwem tuneli IPsec sieci VPN typu lokacja-lokacja (S2S). W przypadku tuneli IPsec/IKE sieci VPN bramy przeprowadzają uzgadnianie IKE i ustanawiają tunele IPsec S2S sieci VPN między sieciami wirtualnymi i lokacjami lokalnymi. Usługa Brama VPN Azure obsługuje także sieci VPN typu punkt-lokacja (P2S), które umożliwiają nawiązanie łączności między klientem sieci VPN a sieciami wirtualnymi platformy Azure z dowolnego miejsca w Internecie.

Urządzenia sieciowe innych firm na platformie Azure

Platforma Azure obsługuje także szeroką gamę urządzeń sieciowych innych firm, w tym zapory aplikacji sieci Web (WAF), zapory, bramy/routery, kontroler dostarczania aplikacji (ADC) i optymalizator WAN. Klienci mogą zakupić i wdrożyć te urządzenia sieciowe w swoich sieciach wirtualnych i wdrożeniach za pośrednictwem portalu Azure Marketplace.

Zaawansowane usługi umożliwiające tworzenie rozwiązań sieciowych