Urządzenia sieciowe

Używaj swoich ulubionych wirtualnych urządzeń sieciowych na platformie Azure

Urządzenia sieciowe na platformie Azure

Urządzenia sieciowe na platformie Azure obsługują funkcje i usługi sieciowe w formie urządzeń wirtualnych (maszyn wirtualnych) w sieciach wirtualnych i wdrożeniach klientów. Dostępne są urządzenia sieciowe firmy Microsoft i innych firm. Urządzenia sieciowe firmy Microsoft obejmują usługi Brama VPN Azure i Brama aplikacji Azure, które można wdrożyć i którymi można zarządzać za pomocą interfejsów API zarządzania usługami platformy Azure i powiązanych zestawów SDK (PowerShell itp.). Urządzenia sieciowe innych firm można zakupić i wdrożyć, korzystając z portalu Azure Marketplace.

Brama VPN Azure

Usługa Brama VPN Azure pełni rolę bramy między środowiskami lokalnymi, łącząc obciążenia powstające w sieci wirtualnej platformy Azure z lokacjami lokalnymi. Usługi Brama VPN Azure łączą się z lokacjami lokalnymi za pośrednictwem tuneli IPsec sieci VPN typu lokacja-lokacja (S2S). W przypadku tuneli IPsec/IKE sieci VPN bramy przeprowadzają uzgadnianie IKE i ustanawiają tunele IPsec S2S sieci VPN między sieciami wirtualnymi i lokacjami lokalnymi. Usługa Brama VPN Azure obsługuje także sieci VPN typu punkt-lokacja (P2S), które umożliwiają nawiązanie łączności między klientem sieci VPN a sieciami wirtualnymi platformy Azure z dowolnego miejsca w Internecie.

Urządzenia sieciowe innych firm na platformie Azure

Platforma Azure obsługuje także szeroką gamę urządzeń sieciowych innych firm, w tym zapory aplikacji sieci Web (WAF), zapory, bramy/routery, kontroler dostarczania aplikacji (ADC) i optymalizator WAN. Klienci mogą zakupić i wdrożyć te urządzenia sieciowe w swoich sieciach wirtualnych i wdrożeniach za pośrednictwem portalu Azure Marketplace.

Zaawansowane usługi umożliwiające tworzenie rozwiązań sieciowych