Pomiń nawigację

Table Storage

Magazyn NoSQL przechowujący dane w parach klucz-wartość służący do szybkiego opracowywania wielkich zestawów danych z częściową strukturą

  • Przechowuj dane z częściową strukturą w sposób zapewniający ich wysoką dostępność
  • Twórz wysoce skalowalne aplikacje
  • Twórz aplikacje wymagające elastycznego schematu danych
  • Serializuj dane przy użyciu formatu JSON
  • Wykonuj zapytania w oparciu o protokół OData

Przechowywanie petabajtów ustrukturyzowanych danych

W usłudze Azure Table Storage można przechowywać wiele petabajtów danych z częściową strukturą przy zachowaniu niskich kosztów. W przeciwieństwie do wielu innych magazynów danych — zarówno lokalnych, jak i w chmurze — usługa Table Storage umożliwia skalowanie bez konieczności ręcznego dzielenia zestawu danych. Dostępność również nie stanowi problemu: dzięki magazynowi geograficznie nadmiarowemu przechowywane dane są replikowane trzy razy w danym regionie oraz dodatkowe trzy razy w innym regionie znajdującym się w odległości kilkuset kilometrów.

Obsługa elastycznego schematu danych

Usługa Table Storage doskonale się sprawdza w przypadku elastycznych zestawów danych — danych użytkowników aplikacji internetowej, książek adresowych, informacji o urządzeniach i innych metadanych — oraz umożliwia tworzenie aplikacji w chmurze bez konieczności ograniczania modelu danych do konkretnych schematów. Ponieważ różne wiersze w tej samej tabeli mogą mieć różną strukturę — na przykład informacje o zamówieniu w jednym wierszu i informacje o kliencie w innym — aplikację i schemat tabeli można rozwijać bez wyłączania dostępu do aplikacji.

Dla przedsiębiorstw

Usługa Table Storage korzysta z modelu silnej spójności. Oznacza to, że po wstawieniu danych do usługi Table Storage lub ich zaktualizowaniu każde następne uzyskanie dostępu spowoduje zwrócenie najnowszej aktualizacji. Jest to niezbędne w systemach, w których wielu użytkowników równocześnie aktualizuje magazyny danych.

Usługa stworzona dla deweloperów

Usługa Azure Storage udostępnia rozbudowane biblioteki klienckie do tworzenia aplikacji w technologiach .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby i Python. Biblioteki klienckie oferują zaawansowane funkcje usługi Table Storage, w tym obsługę protokołu OData na potrzeby zapytań oraz blokowanie optymistyczne. Dane w usłudze Azure Storage są też dostępne przez interfejs API REST, który można wywołać w dowolnym języku realizującym żądania HTTP/HTTPS.

Dlaczego warto zaufać Table Storage?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Klienci korzystający z usługi Table Storage

Xbox
GreenButton
Carnegie Mellon University
Orange Tribes

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj natychmiastowy dostęp i środki w wysokości $200, rejestrując się w celu utworzenia bezpłatnego konta platformy Azure.

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Table Storage dzięki 5-minutowym samouczkom Szybki start i dokumentacji.

Zwiększ możliwości usługi Table Storage dzięki dodatkowym funkcjom i produktom, takim jak zabezpieczenia.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Table Storage

Rozpoczynanie korzystania z usługi Table Storage