Brzeg bazy danych Azure SQL Database

Brzegowy aparat danych o niewielkich wymaganiach z wbudowaną obsługą AI

Uprość architekturę brzegową i proces opracowywania aplikacji

Działając na urządzeniach z architekturą ARM i Intel, usługa Azure SQL Database Edge — będąca teraz w wersji zapoznawczej — zapewnia najbezpieczniejszy aparat Microsoft SQL na brzegu sieci. To narzędzie zwiększające wydajność obliczeń brzegowych łączy nowe możliwości, takie jak strumieniowe przesyłanie danych i szereg czasowy, z funkcjami uczenia maszynowego w bazie danych i funkcjonalnością grafu. Opracuj swoją aplikację i wdrażaj ją w dowolnych miejscach na brzegu sieci, w centrum danych i na platformie Azure.

Kontener o niewielkich wymaganiach działa na urządzeniach bazujących na architekturze ARM i x64 w środowiskach z połączeniem lub bez połączenia

Wbudowane przesyłanie strumieniowe danych oraz szereg czasowy z uczeniem maszynowym w bazie danych i funkcjami grafów zapewniają analizę o niskim opóźnieniu

Dane są przetwarzane na brzegu sieci przed przekazaniem ich do centrum danych i magazynu w chmurze w celu zoptymalizowania przepustowości sieci i kosztów

Wdrażanie i aktualizacje oparte na platformie Azure lub portalu przedsiębiorstwa zapewniają spójne zabezpieczenia i gotowe rozwiązania do zarządzania

Wybierz odpowiednią dla Ciebie platformę

Rozszerzaj architekturę urządzeń x64 o urządzenia bazujące na architekturze ARM. Wybieraj systemy operacyjne Windows lub Linux i używaj platformy Kubernetes w celu zorganizowania infrastruktury urządzeń pod kątem zwiększenia wydajności i automatyzacji. Uruchamiaj usługę SQL Database Edge z połączeniem lub w trybie offline, aby zapewnić obsługę różnych środowisk brzegowych.

Zobacz w akcji kontener bazujący na architekturze ARM

Przechowuj i analizuj dane szeregów czasowych

Usługa SQL Database Edge jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń brzegowych, takich jak IoT, w celu zapewnienia przesyłania strumieniowego, przechowywania i analizowania danych szeregów czasowych. Analizuj dane podczas ich przesyłania strumieniowego, korzystając z możliwości obsługi okien czasowych, agregacji i filtrowania, oraz uzyskuj szczegółowe informacje, łącząc różne typy danych, takie jak szereg czasowy i graf.

Pobierz grafikę informacyjną

Wyzwalaj akcje w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanych funkcji AI

Wykrywaj anomalie i stosuj logikę biznesową na brzegu sieci, korzystając z wbudowanych możliwości uczenia maszynowego. Wybieraj popularne narzędzia, takie jak R, Python, Java lub Apache Spark™, aby przetwarzać szeregi czasowe, grafy i inne typy danych. Umieszczaj wytrenowane w chmurze modele uczenia maszynowego w kontenerach brzegowych, aby uniknąć problemów z łącznością o opóźnieniami. Wysyłaj przewidywania z powrotem do chmury do dalszej analizy.

Obejrzyj pokaz analizy danych szeregów czasowych w czasie rzeczywistym

Ciesz się gotowymi rozwiązaniami do zarządzania

Nie potrzebujesz armii administratorów baz danych do instalowania usługi SQL Database Edge i zarządzania nią na wszystkich swoich urządzeniach brzegowych. Utwórz i wdróż kontener z poziomu pojedynczego portalu zarządzania, a następnie zaktualizuj kontener i schemat danych, aby spełniały Twoje wymagania biznesowe i wymagania dotyczące zarządzania zabezpieczeniami.

Skorzystaj z niezrównanej wydajności i bezpieczeństwa

Dzięki bazowaniu na tym samym kodzie co usługi SQL Server i SQL Database, usługa SQL Database Edge korzysta z tego samego wydajnego i bezpiecznego aparatu spełniającego wymagania obliczeń brzegowych. Uzyskaj elastyczne funkcje wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii dzięki użyciu opcji Zawsze włączone platformy Kubernetes oraz chroń dane na swoich urządzeniach brzegowych, korzystając z wiodących w branży narzędzi zabezpieczeń, takich jak technologia Transparent Data Encryption, maskowanie danych i funkcja Zawsze szyfrowane.

Uprość architekturę brzegową

Użyj pojedynczego kontenera do obsługi lokalnego przesyłania strumieniowego, magazynowania i uczenia maszynowego. Ponieważ obszar powierzchni jest taki sam jak w przypadku usługi SQL Database na platformie Azure i usługi SQL Server działającej lokalnie, usługa SQL Database Edge rozszerza spójne środowisko projektowania aplikacji i zarządzania nimi na obszary brzegowe. Opracuj raz i uruchamiaj swoje aplikacje wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database Edge

  • Dołącz do programu wczesnych użytkowników. W przypadku zatwierdzenia Twojej kandydatury zespół inżynierów udostępni Ci prywatną wersję zapoznawczą.
  • Ponieważ usługa SQL Database Edge jest w prywatnej wersji zapoznawczej, nie mamy jeszcze informacji na temat cen ani modelu zakupowego.
  • Usługa SQL Database Edge obsługuje urządzenia ARM64 i x64 z systemem Linux. Wkrótce zostanie udostępniona obsługa systemu Windows. Jeśli chcesz, aby można ją było używać na innej platformie lub z innym systemem operacyjnym, prześlij nam sugestie.
  • Tak, usługa SQL Database Edge obsługuje model wdrażania tylko w trybie offline.
  • Usługa Azure Stream Analytics to aparat przetwarzania zdarzeń, który umożliwia analizowanie dużej ilości danych przesyłanych strumieniowo. Dane przychodzące mogą pochodzić między innymi z urządzeń, czujników, witryn internetowych, kanałów informacyjnych mediów społecznościowych, aplikacji lub innych źródeł. Poza tym usługa Stream Analytics obsługuje również wyodrębnianie informacji ze strumieni danych oraz identyfikowanie wzorców i relacji.

    Oprócz wykonywania tych wszystkich zadań usługa SQL Database Edge dysponuje również możliwościami usługi SQL Database w zakresie magazynowania, przetwarzania i analizowania danych na brzegu sieci. Usługi SQL Database Edge można używać we wdrożeniach bez połączenia, z połączeniem częściowym lub z połączeniem okazjonalnym, w przypadku których lokalny magazyn i analiza danych są ważnymi czynnikami.

Zarejestruj się w programie dla wczesnych użytkowników usługi SQL Database Edge

Wypełnij ten formularz, aby dołączyć do prywatnej wersji zapoznawczej. Członek zespołu inżynierów wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Chcę otrzymać informacje, wskazówki i oferty dotyczące Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Zarejestruj się w programie dla wczesnych użytkowników usługi SQL Database Edge

Dołącz do prywatnej wersji zapoznawczej