Zestawy danych licencji Azure Open

Łatwy dostęp do nadzorowanych, otwartych danych na platformie Azure

Łatwo uzyskuj dostęp do nadzorowanych zestawów danych i przyspieszaj uczenie maszynowe

Popraw dokładność swoich modeli uczenia maszynowego za pomocą publicznie dostępnych zestawów danych. Nie marnuj czasu na odnajdywanie i przygotowywanie danych. Skorzystaj z nadzorowanych zestawów danych, które są gotowe do użycia w przepływach pracy uczenia maszynowego i łatwo dostępne z poziomu usług platformy Azure.

Eksploruj zestawy danych

Polecane zestawy danych licencji Open

Dane z całego świata sięgające 2008 roku pochodzące z organizacji National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Pochodzące z całego świata dane dotyczące 15-dniowej prognozy z NOAA

Święta obowiązujące w 41 krajach od 1970 do 2099 roku

Wyszukaj w zestawach danych

Dlaczego warto używać usługi Azure Open Datasets?

Szybko twórz dokładniejsze modele

Uwzględniaj rzeczywiste czynniki mogące mieć wpływ na wyniki biznesowe. Włączaj funkcje z nadzorowanych zestawów danych do swoich modeli uczenia maszynowego, aby zwiększyć dokładność przewidywań i skrócić czas przygotowywania danych.

Promuj współpracę w ramach społeczności

Udostępniaj zestawy danych dla rosnącej społeczności analityków danych i deweloperów.

Szybki wgląd w szczegółowe dane na skalę platformy Azure

Dostarczaj szczegółowe informacje w hiperskali, korzystając z usługi Azure Open Datasets w połączeniu z uczeniem maszynowym i rozwiązaniami do analizy danych na platformie Azure

Udostępnij swoje zestawy danych

Nominuj zestawy danych pomagające rozwiązywać rzeczywiste globalne wyzwania, promować współpracę i badania nad uczeniem maszynowym oraz wspierać zjawiska ogólnoświatowe.

Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się z Tobą, jeśli nominowane zestawy danych zostaną zakwalifikowane.

Cennik wersji zapoznawczej

Za korzystanie z usługi Azure Open Datasets w okresie zapoznawczym nie są pobierane dodatkowe opłaty. Podczas korzystania z usługi Azure Open Datasets płatności są naliczane jedynie za wykorzystywane usługi platformy Azure, takie jak wystąpienia maszyn wirtualnych, magazyn, zasoby sieciowe i usługi uczenia maszynowego.

Zasoby usługi Open Datasets

Przechowywanie danych i uzyskiwanie do nich dostępu

Dowiedz się, jak zestawy danych są przechowywane na platformie Azure i jak można uzyskać do nich dostęp za pomocą zestawu SDK.

Przykładowe zestawy danych

Używaj zestawów danych licencji Open, aby trenować modele uczenia maszynowego.

AI for Earth

Dowiedz się więcej o projekcie AI for Earth, w którym nasz partner udostępnia na platformie Azure kluczowe zestawy danych geoprzestrzennych przyspieszające działanie aplikacji meteorologicznych i związanych z ochroną przyrody.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

Znajduj i udostępniaj na platformie Azure zestawy danych licencji Open.

Rozpocznij teraz