Mobile Engagement

Większe użycie aplikacji i wyższy współczynnik powrotu użytkowników

Usługa Azure Mobile Engagement jest wycofywana, dlatego przedstawiamy inne, zaawansowane i elastyczne usługi, których deweloperzy usług mogą używać do marketingu mobilnego.

  • Centrum aplikacji programu Visual Studio to kamień węgielny naszej strategii zarządzania aplikacjami mobilnymi. Łączy rozbudowane funkcje analizy, raportowanie błędów, powiadomienia wypychane, dystrybucję aplikacji i wiele więcej.
  • Notification Hubs pozwala deweloperom aplikacji dostarczać ukierunkowane powiadomienia wypychane.

Usługa Azure Mobile Engagement zostanie wycofana w marcu 2018 r. i jest obecnie dostępna wyłącznie dla dotychczasowych klientów.

Powiązane produkty i usługi

HockeyApp

Wdrażanie aplikacji mobilnych, gromadzenie opinii i raportów o awarii oraz monitorowanie użycia

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Szybsze dostarczanie aplikacji przez automatyzację cykli życia aplikacji