Mobile Engagement

Większe użycie aplikacji i wyższy współczynnik powrotu użytkowników

Analiza w czasie rzeczywistym z możliwością podjęcia odpowiednich działań

Połączenie zbierania danych big data z przetwarzaniem w czasie rzeczywistym umożliwia wyzwalanie scenariuszy zwiększania aktywności zgodnie z zachowaniem i danymi demograficznymi użytkowników aplikacji. Usługa Azure Mobile Engagement pozwala uzyskać odpowiedzi na niemal każde pytanie dotyczące wymagań biznesowych. Można na przykład tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne w celu mierzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Możliwe jest szybkie znajdowanie i eliminowanie wąskich gardeł w zakresie użycia w ścieżce użycia. Śledzenie współczynnika powrotu użytkowników i atrakcyjności pozwala określić, które kampanie zapewniają największy zwrot z inwestycji. Widok 360° ścieżki użytkownika w usłudze Mobile Engagement umożliwia łatwe i ciągłe rozszerzanie oraz optymalizowanie interfejsu użytkownika, co pozwala zwiększyć współczynnik powrotu użytkowników oraz użycie aplikacji.

Segmentacja dynamiczna

Użytkowników można dzielić na segmenty na podstawie danych analizy zachowania, informacji technicznych (takich jak platforma, rozmiar ekranu i geolokalizacja), a nawet wcześniejszych informacji zwrotnych dotyczących kampanii (np. informacji o użytkownikach, którzy wyświetlili wcześniejszą ofertę handlu elektronicznego). Można na przykład wysyłać informacje skierowane do użytkowników platformy Android, którzy raz otworzyli aplikację i nigdy nie skorzystali z niej ponownie. Można wysyłać informacje skierowane do użytkowników platformy iOS, u których aplikacja uległa awarii, w celu potwierdzenia problemu i poinformowania ich o planowanej poprawce. Możliwości są nieograniczone. Deweloperzy aplikacji mogą bardzo skutecznie dotrzeć do użytkowników bez narzucania się im.

Powiadomienia wypychane i komunikacja wraz z dodatkowymi usługami

Usługa Mobile Engagement bezproblemowo współdziała z natywnymi bramami powiadomień wypychanych, takimi jak Google GCM, Apple APNS i Microsoft WNS. Umożliwia wysyłanie powiadomień ukierunkowanych, sond i powiadomień w aplikacji, zawierających tekst i zaawansowany kod HTML. Personalizowanie powiadomień przy użyciu danych zarejestrowanych podczas korzystania z aplikacji, na przykład nazw użytkowników i ich płci. Wysyłanie wielojęzycznych powiadomień skierowanych do użytkowników aplikacji korzystających z określonych ustawień regionalnych. Planowanie powiadomień z wyprzedzeniem i uzyskiwanie informacji zwrotnych o ich efektywności przez zbieranie statystyk określających, ilu użytkowników wyświetliło powiadomienia i podjęło działanie.

Otwarte interfejsy API i łatwa integracja

Dzięki otwartym interfejsom API i łatwej integracji można korzystać z istniejących danych z systemów CRM i CMS oraz innych systemów biznesowych. Pozwala to na jeszcze dokładniejsze określenie grupy docelowej odbiorców i ochronę inwestycji. Można łatwo importować i eksportować dane z systemu zgodnie z określonymi wymaganiami.

Globalna ochrona danych i prywatności

Firma Microsoft od dawna dba o ochronę prywatności, która stanowi nieodłączną część cyklu życia produktów i usług Microsoft. Dążymy do zachowania przejrzystości naszych działań w zakresie prywatności, dlatego umożliwiamy klientom wybór rozwiązań związanych z ochroną prywatności oraz odpowiedzialnego zarządzania przechowywanymi danymi. Tak jak w przypadku wszystkich usług platformy Azure, usługa Mobile Engagement nie udostępnia i nie sprzedaje informacji pochodzących od klientów. Usługa Mobile Engagement jest rozwiązaniem wdrażanym globalnie, w przypadku którego są przestrzegane regionalne lub krajowe przepisy dotyczące prywatności danych.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Zarządzanie interfejsami API

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Notification Hubs

Skalowalny aparat powiadomień wypychanych umożliwiający szybkie wysyłanie milionów komunikatów

Wprowadzenie do usługi Mobile Engagement