Pomiń nawigację

Wypróbuj bezpłatnie usługę HDInsight

Jeden tydzień nieograniczonego korzystania z klastra usługi HDInsight bez konieczności używania karty kredytowej ani tworzenia konta platformy Azure

Aby ubiegać się o próbny dostęp do klastra usługi HDInsight przez jeden tydzień, podaj następujące informacje: