Pomiń nawigację

HDInsight

W pełni zarządzana usługa analizy typu open source dla przedsiębiorstw o szerokim zakresie funkcji

W pełni zarządzana usługa analizy typu open source dla przedsiębiorstw o szerokim zakresie funkcji.

Azure HDInsight to w pełni zarządzana usługa w chmurze, dzięki której przetwarzanie ogromnych ilości danych jest łatwe, szybkie i ekonomiczne. Korzystaj z popularnych struktur open source, takich jak Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, R itd. Dzięki usłudze Azure HDInsight można korzystać z wielu różnych scenariuszy, między innymi z procesów ETL, magazynowania danych, uczenia maszynowego i Internetu rzeczy.

Natywna usługa w chmurze

Kompleksowa umowa SLA dla obciążeń produkcyjnych. Twórz zoptymalizowane składniki dla następujących produktów: Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase i R.

Cały świat

Dostępna w większości regionów świadczenia usługi Azure na świecie. Dostępna także w suwerennych chmurach platformy Azure w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech spełniających lokalne wymagania dotyczące zgodności z przepisami.

Bezpieczeństwo i zgodność

Ochrona danych klasy korporacyjnej zapewniająca monitorowanie, sieci wirtualne, szyfrowanie, uwierzytelnianie usługi Active Directory, autoryzację, kontrolę dostępu opartą na rolach i wiele innych funkcji. Spełnia wymagania najpopularniejszych branżowych i rządowych standardów zgodności.

Produktywne

Korzystaj z preferowanych narzędzi zwiększających produktywność, np. Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter i Zeppelin. Pisz kod w znanych językach, takich jak Scala, Python, R, Java i .NET.

Niski koszt

Ekonomiczna usługa, która jest zaawansowana i niezawodna. Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie. Twórz klastry na żądanie, a następnie skaluj je w górę lub w dół. Rozdzielenie obliczeń i magazynu zapewnia większą wydajność i elastyczność.

Rozszerzalna

Bezproblemowa integracja za pomocą jednego kliknięcia z najpopularniejszymi rozwiązaniami innych firm z zakresu przetwarzania danych big data. Łatwo rozszerzaj możliwości klastra przy użyciu aplikacji i węzłów brzegowych oraz dostosowuj go za pomocą akcji skryptów.

Klienci wykonujący analizy danych big data przy użyciu usługi Azure HDInsight

 • Toyota
 • Jet.com
 • Milliman
 • AccuWeather
 • Johnson Controls
 • LG CNS
 • Asos
 • Schneider Electric
 • GE Healthcare
 • eToro
 • PROS

Jakie możliwości zapewnia usługa Azure HDInsight?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Internet rzeczy + aplikacje do przesyłania strumieniowego

Dzięki usłudze HDInsight platformy Connected Car (firmy Toyota), Office 365 i Bing Ads przetwarzają miliony zdarzeń dotyczących danych big data na sekundę w czasie rzeczywistym przy użyciu rozwiązań Kafka, Storm i Spark Streaming.

Dowiedz się więcej

Nauka o danych + uczenie maszynowe

Przekształć swoją firmę, dodając inteligentne funkcje do aplikacji i struktury organizacyjnej.

Dowiedz się więcej

Magazynowanie danych

Przetwarzaj petabajty danych ze strukturą i bez struktury w dowolnym formacie w ramach interaktywnych zapytań i buduj modele, korzystając z ulubionego narzędzia do analizy biznesowej.

Dowiedz się więcej

Hybrydowe połączenie usługi Azure HDInsight i infrastruktury lokalnej

Rozszerz efektywność inwestycji w infrastrukturę lokalną na chmurę i przekształć swoją firmę, korzystając z zaawansowanych funkcji analitycznych i rozwiązań BI w chmurze.

Dowiedz się więcej

Ścieżka szkoleniowa usługi HDInsight