HDInsight

Łatwa w obsłudze, ekonomiczna usługa analityczna typu open source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach

Jakie są zalety usługi HDInsight?

Z łatwością uruchamiaj popularne struktury typu open source — w tym Apache Hadoop, Spark i Kafka — używając rozwiązania Azure HDInsight, ekonomicznej usługi analitycznej typu open source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach. Bez wysiłku przetwarzaj ogromne ilości danych i korzystaj ze wszystkich możliwości szerokiego zakresu technologii ekosystemu open source w połączeniu z globalną skalą platformy Azure.

  • Szybko wdrażaj klastry danych big data na żądanie, skaluj je w górę lub w dół zgodnie z zapotrzebowaniem i płać tylko za rzeczywiste użycie.
  • Skorzystaj z narzędzi usługi HDInsight, aby z łatwością rozpocząć pracę w swoim ulubionym środowisku programistycznym.
  • Spełniaj branżowe i rządowe standardy zgodności i chroń zasoby danych przedsiębiorstwa przy użyciu usługi Azure Virtual Network, szyfrowania oraz integracji z usługą Azure Active Directory.
  • Usługa HDInsight bezproblemowo integruje się z innymi usługami platformy Azure, takimi jak Data Factory i Data Lake Storage, umożliwiając tworzenie kompleksowych potoków analitycznych.

Dlaczego warto wybrać usługę HDInsight?

Łatwość

Szybko wdrażaj klastry i projekty open source bez instalowania sprzętu i zarządzania infrastrukturą.

Efektywność kosztowa

Zmniejsz koszty, tworząc klastry danych big data na żądanie, z łatwością skalując je w górę lub w dół i płacąc tylko za rzeczywiste zużycie.

Klasa korporacyjna

Uzyskaj zabezpieczenia klasy korporacyjnej i wiodącą w branży zgodność z przepisami potwierdzoną ponad 30 certyfikatami.

Otwarte

Twórz zoptymalizowane składniki dla produktów Hadoop, Spark i nie tylko. Bądź na bieżąco z najnowszymi wersjami.

Co oferuje usługa HDInsight?

Ekosystemy open source

Usługa HDInsight obsługuje najnowsze projekty open source z ekosystemów Apache Hadoop i Spark. Bądź na bieżąco z najnowszymi wydaniami struktur open source, takich jak Kafka, HBase i Hive LLAP.

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Uzyskaj ochronę danych klasy korporacyjnej zapewniającą monitorowanie, sieci wirtualne, szyfrowanie, uwierzytelnianie usługi Active Directory, autoryzację i kontrolę dostępu opartą na rolach. Usługa HDInsight uzyskała ponad 30 certyfikatów branżowych, w tym ISO, SOC, HIPAA oraz PCI, aby spełnić standardy zgodności z przepisami.

Natywna integracja z usługami platformy Azure

Bezproblemowo przeprowadzaj integrację z różnymi magazynami danych i usługami platformy Azure, takimi jak Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage, Blob Storage, Event Hubs i Data Factory.

Uproszczone monitorowanie

Usługa HDInsight jest zintegrowana z usługą Azure Log Analytics, zapewniając jeden interfejs, w którym można monitorować wszystkie swoje klastry.

Obsługa szerokiego zakresu aplikacji

Usługa HDInsight obsługuje szeroki zakres aplikacji z ekosystemu danych big data, które możesz zainstalować za pomocą jednego kliknięcia. Wybieraj spośród ponad 30 popularnych aplikacji Hadoop i Spark przeznaczonych do obsługi różnorodnych scenariuszy.

Wiele języków i narzędzi

Korzystaj z preferowanych narzędzi zwiększających produktywność, takich jak Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter i Zeppelin. Pisz kod w znanych językach, takich jak Scala, Python, R, JavaScript i .NET.

Ekosystem usługi Azure HDInsight

Narzędzia

Apache Zeppelin

VS Code

IntelliJ

JDBC

Dostęp do danych

Batch

SQL

NoSQL

Stream

Machine Learning

Inne

Azure Data Lake Storage

Zabezpieczenia

Apache Ranger

Azure Active Directory

Virtual Network

Klienci korzystający z usługi HDInsight

Roche
LG CNS
Reckitt Benckiser
Jet.com
ASOS

Co można zrobić za pomocą usługi HDInsight?

Wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie przy użyciu usługi HDInsight

Wyodrębniaj, przekształcaj i ładuj klastry danych big data na żądanie za pomocą technologii MapReduce w usłudze Hadoop i platformy Apache Spark.

Wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie przy użyciu usługi HDInsightWyodrębniaj, przekształcaj i ładuj klastry danych big data na żądanie za pomocą technologii MapReduce w usłudze Hadoop i platformy Apache Spark.

Przesyłanie strumieniowe przy użyciu usługi HDInsight

Pozyskuj i przetwarzaj miliony zdarzeń przesyłanych strumieniowo na sekundę za pomocą technologii Apache Kafka, Apache Storm i Apache Spark Streaming.

Przesyłanie strumieniowe przy użyciu usługi HDInsightPozyskuj i przetwarzaj miliony zdarzeń przesyłanych strumieniowo na sekundę za pomocą technologii Apache Kafka, Apache Storm i Apache Spark Streaming.

Interakcyjne wykonywanie zapytań za pomocą usługi HDInsight

Wykonuj szybkie, interakcyjne zapytania SQL na dużą skalę względem danych ze strukturą lub bez struktury za pomocą funkcji LLAP programu Apache Hive.

Interakcyjne wykonywanie zapytań za pomocą usługi HDInsightWykonuj szybkie, interakcyjne zapytania SQL na dużą skalę względem danych ze strukturą lub bez struktury za pomocą funkcji LLAP programu Apache Hive.

Rozszerzanie lokalnej infrastruktury przetwarzania danych big data za pomocą usługi HDInsight

Rozszerz swoją lokalną infrastrukturę przetwarzania danych big data na chmurę i przekształć swoją firmę, korzystając z zaawansowanych funkcji analitycznych usługi HDInsight.

Rozszerzanie lokalnej infrastruktury przetwarzania danych big data za pomocą usługi HDInsightRozszerz swoją lokalną infrastrukturę przetwarzania danych big data na chmurę i przekształć swoją firmę, korzystając z zaawansowanych funkcji analitycznych usługi HDInsight.

Przypadki użycia

Customer Insights

Pomóż pracownikom podejmować decyzje na podstawie danych, tworząc kompleksową platformę analityczną typu open source. Z łatwością przetwarzaj ogromne ilości danych z różnych źródeł.

Dowiedz się, jak firma Reckitt Benckiser używa usługi HDInsight w celu przeprowadzania analiz klienckich.

Spersonalizowane zalecenia

Korzystaj z nowych sposobów angażowania klientów, tworząc spersonalizowane aparaty rekomendacji.

Dowiedz się, jak firma ASOS używa usługi HDInsight w celu generowania spersonalizowanych rekomendacji.

Konserwacja predykcyjna

Przewiduj awarie i zapobiegaj im, nie przerywając działania sprzętu o kluczowym znaczeniu. Pozyskuj i przetwarzaj dane w czasie rzeczywistym, aby optymalizować operacje.

Dowiedz się, jak firma Roche Diagnostics używa usługi HDInsight w celu przeprowadzania konserwacji predykcyjnej.

Ocena ryzyka

Twórz lepsze modele, przekształcając i analizując krytyczne dane, i pomóż w zabezpieczaniu danych za pomocą funkcji klasy korporacyjnej.

Dowiedz się, jak firma Milliman używa usługi HDInsight w celu przeprowadzania oceny ryzyka.

Powiązane produkty i usługi

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz (wcześniej SQL Data Warehouse)

Zacznij korzystać z usługi HDInsight już dziś