Pomiń nawigację

Azure HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Zarządzaj potrzebami dotyczącymi danych big data na platformie typu open-source

Uruchamiaj popularne struktury typu open-source — w tym Apache Hadoop, Spark, Hive, Kafka i inne — używając rozwiązania Azure HDInsight, elastycznej usługi analitycznej typu open-source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach. Bez wysiłku przetwarzaj ogromne ilości danych i korzystaj ze wszystkich możliwości szerokiego zakresu technologii ekosystemu projektu open-source w połączeniu z globalną skalą platformy Azure. Z łatwością migruj obciążenia danych big data i ich przetwarzanie do chmury.

Projekty i klastry open-source można łatwo uruchamiać bez konieczności instalowania sprzętu i zarządzania infrastrukturą

Klastry danych big data obniżają koszty dzięki funkcji skalowania automatycznego i warstwom cenowym, które umożliwiają płacenie wyłącznie za rzeczywiste użycie

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej i wiodąca w branży zgodność z przepisami potwierdzona ponad 30 certyfikatami pomaga chronić dane

Zoptymalizowane składniki technologii typu open-source, takie jak Hadoop i Spark, zapewniają zgodność z najnowszymi rozwiązaniami

Twórz projekty w ekosystemie typu open-source

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydaniami struktur open source, takich jak Kafka, HBase i Hive LLAP. Usługa HDInsight obsługuje najnowsze projekty open-source z ekosystemów Apache Hadoop i Spark.

Integruj natywnie z usługami platformy Azure

Twórz swoje repozytoria data lake dzięki bezproblemowej integracji z rozwiązaniami i usługami do przechowywania danych na platformie Azure, takimi jak Azure Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage, Azure Event Hubs i Azure Data Factory. Kontroluj koszty, wybierając różne maszyny wirtualne i korzystając z funkcji automatycznego skalowania na podstawie obciążenia lub harmonogramu. Monitoruj wszystkie repozytoria data lake przy użyciu pulpitów nawigacyjnych usługi Azure Monitor.

Skorzystaj z elastyczności wielu języków i narzędzi

Korzystaj z preferowanych narzędzi zwiększających produktywność, takich jak Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter i Zeppelin. Pisz kod w znanych językach, takich jak Scala, Python, R, JavaScript i .NET.

Kompleksowe zabezpieczenia dla obciążeń analitycznych

  • Zabezpiecz klaster za pomocą funkcji izolacji sieci wirtualnej i kontroluj ruch wychodzący przy użyciu usługi Azure Firewall i sieci wirtualnej.
  • Zaloguj się przy użyciu poświadczeń domeny firmowej i usługi Azure Active Directory (Azure AD) z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym.
  • Wymuś szczegółowe zasady autoryzacji za pomocą usługi Apache Ranger. Korzystaj z zalet maskowania danych i filtrowania na poziomie wierszy.
  • Korzystaj z własnych kluczy szyfrowania, aby kompleksowo chronić dane przez ich zaszyfrowanie podczas przesyłania.

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Usługa HDInsight oferuje szeroką gamę platform (maszyn wirtualnych) zoptymalizowanych pod kątem pamięci lub możliwości obliczeniowych. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym wydajności i kosztów.

Zaufanie firm każdej wielkości

Myntra przyspiesza swoją transformację cyfrową

Myntra nawiązała ścisłą współpracę z firmą Microsoft w celu przeprowadzenia migracji swojej platformy — od zarządzania łańcuchem dostaw do możliwości przenoszenia magazynu do lokacji — na platformę Azure, aby skorzystać z zaufanych, zawsze włączonych i niedrogich usług obliczeniowych z możliwością hiperskalowania.

Myntra

Gap Inc. przyspiesza swoją transformację cyfrową

Dzięki zbudowaniu i scentralizowaniu platformy danych na platformie Azure firma Gap Inc. może teraz stosować funkcje zaawansowanej analizy i uczenia maszynowego, aby uzyskiwać kompleksową wiedzę o klientach w ramach wszystkich marek w swoim portfolio.

GAP

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure HDInsight

Często zadawane pytania na temat usługi HDInsight

  • Możesz skorzystać z możliwości usługi Azure HDInsight, jeśli używasz niestandardowego kodu do przetwarzania i analizowania bardzo dużych zestawów danych przy użyciu najnowszych platform przetwarzania danych big data, takich jak Spark, Hadoop, Hive, Kafka lub Hbase. Usługa Azure HDInsight zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją klastrów i zainstalowanym w nich oprogramowaniem. Możesz również wziąć pod uwagę skorzystanie z usługi HDInsight, jeśli migrujesz klastry Hortonworks, Cloudera lub MapR ze środowisk lokalnych lub innych chmur.
  • Usługa Azure HDInsight może być używana w wielu różnych scenariuszach związanych z przetwarzaniem danych big data. Mogą to być dane historyczne (już zebrane i przechowywane) oraz dostępne w czasie rzeczywistym (przesyłane strumieniowo bezpośrednio ze źródła). Scenariusze przetwarzania takich danych można podzielić na następujące kategorie: przetwarzanie wsadowe (ETL), magazynowanie danych, Internet rzeczy (IoT), nauka o danych i przetwarzanie hybrydowe.
  • Aby dowiedzieć się więcej na temat typów klastrów usługi HDInsight i metod aprowizacji, przeczytaj dokumentację dotyczącą konfigurowania klastrów w usłudze HDInsight z usługami Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka i innymi.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure