HDInsight

Zarządzana usługa do analizowania danych big data w modelu open source dla przedsiębiorstw

Azure HDInsight to zarządzana usługa do analizowania danych big data w modelu open source dla przedsiębiorstw. Umożliwia tworzenie zoptymalizowanych klastrów dla platform Hadoop, Spark, Hive, HBase, Storm, Kafka i Microsoft R Server z poziomem usług 99,9%.

Zarządzana usługa analityczna w modelu open source z najlepszą na rynku umową SLA

Podczas gdy inni dostawcy oferują umowy SLA dotyczące podstawowych maszyn wirtualnych, HDInsight to jedyna usługa w branży zapewniająca kompleksową gwarancję poziomu dostępności dla obciążeń. Umożliwia ona tworzenie zoptymalizowanych klastrów dla platform Hadoop, Spark, Hive, HBase, Storm, Kafka i Microsoft R Server z poziomem usług 99,9%. Dzięki użyciu bloków można realizować scenariusze obejmujące procesy ETL, naukę o danych, Internet rzeczy oraz przesyłanie strumieniowe, rozszerzając wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę lokalną. W tym celu usługa HDInsight udostępnia rozwiązania gotowe do użycia z zabezpieczeniami klasy korporacyjnej oraz szybkie funkcje monitorowania na platformie Azure.

Usługa HDInsight działa z projektami Hadoop, takimi jak Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark czy Apache Kafka

Globalny zasięg

Dostępność w ponad 25 regionach na całym świecie — więcej niż w przypadku innych ofert rozwiązań do analizy danych big data. Dostępne także w chmurze Azure Government i w Chinach.

Bezpieczeństwo i zgodność

Chroń zasoby danych oraz rozszerzaj lokalne regulacje dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania na chmurę przy użyciu usługi HDInsight. Korzystaj za pośrednictwem usługi Azure Active Directory z logowania jednokrotnego (SSO, single sign-on), uwierzytelniania wieloskładnikowego i płynnego zarządzania milionami tożsamości. Autoryzuj użytkowników i grupy z wykorzystaniem precyzyjnych zasad kontroli dostępu w zakresie wszystkich danych korporacyjnych przy użyciu struktury Apache Ranger. Usługa HDInsight jest zgodna ze standardami Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry (PCI) i Service Organization Controls (SOC), dzięki czemu zestawy danych w przedsiębiorstwie są zawsze dobrze chronione. Aby obsługiwać najwyższy poziom ciągłości biznesowej, usługa HDInsight rozszerza możliwości związane z alertami, monitorowaniem i definiowaniem akcji wyprzedzających, a także zapewnia ulepszoną ochronę obciążeń za pośrednictwem natywnej integracji z pakietem monitorowania platformy Azure.

Platforma zapewniająca wysoką produktywność dla deweloperów i naukowców

Używaj bogatych pakietów zapewniających produktywność w usługach Hadoop i Spark, korzystając z preferowanego środowiska deweloperskiego, np. programu Visual Studio, Eclipse lub IntelliJ w języku Scala, Python, R, Java i .NET. Badacze danych mogą łączyć kod, równania statystyczne i wizualizacje w celu przekazania informacji o danych przez integrację z dwoma najpopularniejszymi notesami: Jupyter i Zeppelin. Usługa HDInsight jest również jedynym zarządzanym rozwiązaniem usługi Hadoop w chmurze zintegrowanym z programem Microsoft R Server. Wielowątkowe biblioteki matematyczne i przejrzyste przetwarzanie równoległe w programie R Server obsługują nawet 1000-krotnie większe ilości danych i zapewniają 50-krotnie wyższe szybkości niż w przypadku języka R typu open source — pomaga to w opracowywaniu dokładniejszych modeli zapewniających lepsze prognozy niż dotychczas.

Efektywne kosztowo skalowanie w chmurze

Ekonomiczne skalowanie obciążeń w górę lub w dół poprzez odłączone obliczanie i magazynowanie. Nadal można używać lokalnego magazynu w ramach buforowania i szybkich operacji we/wy. Użytkownicy platformy Spark i interaktywnego oprogramowania Hive mogą użyć pamięci SSD zapewniającej wydajność interaktywnych działań, a użytkownicy platformy Kafka mogą zachować wszystkie dane strumieniowe na zarządzanych dyskach w warstwie Premium. Wybierz dowolny rodzaj maszyny wirtualnej platformy Azure umożliwiający najlepsze wykorzystanie zasobów i płać tylko za rzeczywiście wykorzystaną moc obliczeniową i magazyn.

Najbardziej rozszerzalna platforma

Usługa HDInsight współpracuje z rozwiązaniami wiodących dostawców ISV, udostępniając łatwe w obsłudze, aktywowane jednym kliknięciem i rozszerzalne struktury aplikacji.

W ramach wdrażania klastra można użyć rozwiązań dostawców ISV, takich jak Cask, Streamsets czy H20.AI, aby rozszerzyć możliwości platform analitycznych Hadoop, Spark i Kafka.

Jakie możliwości zapewnia usługa Azure HDInsight?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Internet rzeczy + aplikacje do przesyłania strumieniowego

Dzięki usłudze HDInsight platformy Connected Car (firmy Toyota), Office 365 i Bing Ads przetwarzają miliony zdarzeń dotyczących danych big data na sekundę w czasie rzeczywistym przy użyciu rozwiązań Kafka, Storm i Spark Streaming.

Dowiedz się więcej

Nauka o danych + uczenie maszynowe

Przekształć swoją firmę, dodając inteligentne funkcje do aplikacji i struktury organizacyjnej.

Dowiedz się więcej

Magazynowanie danych

Przetwarzaj petabajty danych ze strukturą i bez struktury w dowolnym formacie w ramach interaktywnych zapytań i buduj modele, korzystając z ulubionego narzędzia do analizy biznesowej.

Dowiedz się więcej

Hybrydowe połączenie usługi Azure HDInsight i infrastruktury lokalnej

Rozszerz efektywność inwestycji w infrastrukturę lokalną na chmurę i przekształć swoją firmę, korzystając z zaawansowanych funkcji analitycznych i rozwiązań BI w chmurze.

Dowiedz się więcej

Klienci wykonujący analizy danych big data przy użyciu usługi Azure HDInsight

Ścieżka szkoleniowa usługi HDInsight