HDInsight

Usługa Spark i Hadoop w chmurze dla przedsiębiorstwa

Usługa Azure HDInsight jest jedyną w pełni zarządzaną ofertą usługi Apache Hadoop w chmurze, która zapewnia zoptymalizowane klastry analityczne typu open source dla rozwiązań Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka i Microsoft R Server z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9%. Każdą z tych technologii danych big data i aplikacji ISV można wdrożyć w formie zarządzanych klastrów z bezpieczeństwem i monitorowaniem klasy korporacyjnej.

Niezawodna analiza typu open source z wiodącą na rynku umową SLA

Rejestruj klastry typu open source klasy korporacyjnej z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% i całodobową pomocą techniczną. Nasza umowa SLA obejmuje całe rozwiązanie big data platformy Azure, nie tylko wystąpienia maszyn wirtualnych. Usługa HDInsight jest zaprojektowana pod kątem pełnej nadmiarowości i wysokiej dostępności oraz z uwzględnieniem replikacji głównego węzła, replikacji geograficznej danych i wbudowanego elementu NameNode w stanie wstrzymania. Dzięki temu usługa HDInsight jest odporna na poważne awarie, którym nie przeciwdziałają standardowe wdrożenia usługi Hadoop. Ponadto platforma Azure zapewnia monitorowanie klastrów i całodobową pomoc techniczną dla przedsiębiorstw wspieraną przez firmę Microsoft i Hortonworks oraz łącznie 37 współtwórców rdzenia Hadoop — więcej niż łączna liczba wszystkich innych dostawców zarządzanych rozwiązań w chmurze — w gotowości do wspierania wdrożenia, z możliwością naprawienia i przekazania kodu z powrotem do platformy Hadoop.

Usługa HDInsight działa z projektami Hadoop, takimi jak Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark czy Apache Kafka
Usługa HDInsight jest zgodna ze standardami HIPAA, PCI, SOC, DSS oraz ISO

Monitorowanie i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Chroń zasoby danych oraz rozszerzaj lokalne regulacje dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania na chmurę przy użyciu usługi HDInsight. Korzystaj za pośrednictwem usługi Azure Active Directory z logowania jednokrotnego (SSO, single sign-on), uwierzytelniania wieloskładnikowego i płynnego zarządzania milionami tożsamości. Autoryzuj użytkowników i grupy z wykorzystaniem precyzyjnych zasad kontroli dostępu w zakresie wszystkich danych korporacyjnych przy użyciu struktury Apache Ranger. Usługa HDInsight jest zgodna ze standardami Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry (PCI) i Service Organization Controls (SOC), dzięki czemu zestawy danych w przedsiębiorstwie są zawsze dobrze chronione. Aby obsługiwać najwyższy poziom ciągłości biznesowej, usługa HDInsight rozszerza możliwości związane z alertami, monitorowaniem i definiowaniem akcji wyprzedzających, a także zapewnia ulepszoną ochronę obciążeń za pośrednictwem natywnej integracji z pakietem Microsoft Operations Management Suite.

Platforma zapewniająca wysoką produktywność dla deweloperów i naukowców

Używaj bogatych pakietów zapewniających produktywność w usługach Hadoop i Spark, korzystając z preferowanego środowiska deweloperskiego, np. programu Visual Studio, Eclipse lub IntelliJ w języku Scala, Python, R, Java i .NET. Badacze danych mogą łączyć kod, równania statystyczne i wizualizacje w celu przekazania informacji o danych przez integrację z dwoma najpopularniejszymi notesami: Jupyter i Zeppelin. Usługa HDInsight jest również jedynym zarządzanym rozwiązaniem usługi Hadoop w chmurze zintegrowanym z programem Microsoft R Server. Wielowątkowe biblioteki matematyczne i przejrzyste przetwarzanie równoległe w programie R Server obsługują nawet 1000-krotnie większe ilości danych i zapewniają 50-krotnie wyższe szybkości niż w przypadku języka R typu open source — pomaga to w opracowywaniu dokładniejszych modeli zapewniających lepsze prognozy niż dotychczas.

Efektywne kosztowo skalowanie w chmurze

Ekonomiczne skalowanie obciążeń w górę lub w dół poprzez odłączone obliczanie i magazynowanie. Nadal można używać lokalnego magazynu w ramach buforowania i szybkich operacji we/wy. Użytkownicy platformy Spark i interaktywnego oprogramowania Hive mogą użyć pamięci SSD zapewniającej wydajność interaktywnych działań, a użytkownicy platformy Kafka mogą zachować wszystkie dane strumieniowe na zarządzanych dyskach w warstwie Premium. Wybierz dowolny rodzaj maszyny wirtualnej platformy Azure umożliwiający najlepsze wykorzystanie zasobów i płać tylko za rzeczywiście wykorzystaną moc obliczeniową i magazyn.

Integracja z wiodącymi aplikacjami zapewniającymi produktywność

Dynamiczny rynek niezależnych dostawców oprogramowania (ISV, independent software vendors) zapewnia rozwiązania o wysokiej wartości dodanej w szerszym ekosystemie usługi Hadoop. Ponieważ każdy klaster jest rozszerzany przy użyciu węzłów granicznych i akcji skryptu, usługa HDInsight umożliwia rejestrowanie klastrów platform Hadoop i Spark, które są wstępnie zintegrowane i dostosowane do dowolnej gotowej do użycia aplikacji ISV, w tym rozwiązań Datameer, Cask, AtScale i StreamSets.)

Łatwe zarządzanie dla administratorów

Wdróż usługę Hadoop w chmurze bez kupowania nowego sprzętu i ponoszenia innych kosztów z góry. Pierwszy klaster można uruchomić w ciągu kilku minut. Brak czasochłonnej instalacji lub konfiguracji oraz brak konieczności instalowania poprawek w systemie operacyjnym lub uaktualniania wersji usługi Hadoop — platforma Azure zrobi to za Ciebie.

Apache Hadoop® i skojarzone nazwy projektów open source są znakami towarowymi organizacji The Apache Software Foundation.

Klienci tworzący klastry usługi Hadoop na platformie Azure

Znajduj i wdrażaj aplikacje opracowane dla ekosystemu danych big data

Znajduj i wdrażaj popularne aplikacje od zaufanych partnerów Hadoop dostępne w portalu Azure Marketplace.

Wypróbuj bezpłatnie klastry usługi HDInsight