Translator Text

Łatwe tłumaczenie tekstu w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API usługi Microsoft Translator to usługa neuronowego tłumaczenia maszynowego, którą deweloperzy mogą łatwo integrować ze swoimi witrynami internetowymi aplikacji, narzędziami i dowolnymi rozwiązaniami wymagającymi obsługi wielu języków, takimi jak lokalizacja witryn internetowych, obsługa klienta, aplikacje do obsługi wiadomości, komunikacja wewnętrzna i inne.

Rozszerzanie zasięgu aplikacji

Tłumacz tekst na i z ponad 60 obsługiwanych języków w aplikacjach mobilnych, klasycznych i internetowych za pośrednictwem otwartego interfejsu REST w ramach interfejsu API usługi Translator.

Automatyczne wykrywanie języków

Język dowolnego ciągu tekstowego można wykrywać łatwo i z dużą dokładnością dzięki uproszczeniu procesów tworzenia i możliwościom szybkiego wysłania tekstu do tłumaczenia lub obsługi zlokalizowanej zawartości.

Transliteracja na różne alfabety

Wyświetlaj tekst przy użyciu różnych alfabetów, aby zwiększyć jego czytelność — tłumacz ze znaków chińskich na PinYin, wyświetlaj dowolny z obsługiwanych języków transliteracji w alfabecie łacińskim, a nawet pokazuj wyrazy napisane w alfabecie łacińskim przy użyciu znaków innych niż łacińskie, np. japońskie, Hindi lub arabskie.

Wyszukiwanie wyrazów w słowniku dwujęzycznym

Wyszukiwanie alternatywnych tłumaczeń wyrazów z języka angielskiego i na ten język oraz przykładów wyrazów w kontekście w celu ułatwienia użytkownikom aplikacji wyboru najodpowiedniejszego tłumaczenia. Dostarczanie kontekstu alternatywnych tłumaczeń wyrazów przez podanie przykładów zdań przetłumaczonych przez człowieka, w których został użyty dany wyraz.

Dodawanie obsługi tłumaczenia w trybie online i offline do aplikacji systemu Android

Dzięki funkcji lokalnej usługi Microsoft Translator można łatwo dodać tłumaczenie neuronowe w trybie online i offline do aplikacji systemu Android. Zamiast bezpośrednio wywoływać interfejs API chmury, wykonaj proste wywołanie aplikacji Translator, aby prosto integrować możliwości tłumaczenia tekstu z aplikacją. Następnie aplikacja użyje usługi Translator w chmurze po połączeniu z Internetem lub w trybie offline po rozłączeniu, a wszystkie odpowiednie rozliczenia będą wykonywane w ramach istniejącej subskrypcji platformy Azure.

Tworzenie dostosowanych systemów tłumaczeń

Dostosowuj neuronowe modele tłumaczenia usługi Microsoft Translator, aby poprawiać jakość tłumaczeń. Używaj zawartości przetłumaczonej przez człowieka w celu zbudowania niestandardowego systemu tłumaczeniowego, który może skuteczniej obsługiwać Twój styl pisania oraz słownictwo i wyrażenia branżowe.

Co mówią nasi klienci

U.S. Army Europe
„Dzięki zautomatyzowaniu tłumaczenia danych programu SQL Server na język angielski przy użyciu interfejsu API usługi Microsoft Translator możemy prezentować starszej kadrze kierowniczej uniwersalne, gotowe do użytku dane, które ułatwiają podejmowanie uzasadnionych decyzji”.
Mark Hutcheson, specjalista IT, Armia USA — Europa

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Computer Vision

Distill actionable information from images

Face

Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in photos

Ink Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that recognizes digital ink content, such as handwriting, shapes, and ink document layout

Video Indexer

Unlock video insights

Custom Vision

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case

Form Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

The AI-powered document extraction service that understands your forms

Text Analytics

Easily evaluate sentiment and topics to understand what users want

Translator Text

Easily conduct machine translation with a simple REST API call

Bing Spell Check

Detect and correct spelling mistakes in your app

QnA Maker

Distill information into conversational, easy-to-navigate answers

Language Understanding

Teach your apps to understand commands from your users

Speech Services

Unified speech services for speech-to-text, text-to-speech and speech translation

Speaker Recognition WERSJA ZAPOZNAWCZA

Use speech to identify and verify individual speakers

Content Moderator

Automated image, text, and video moderation

Anomaly Detector WERSJA ZAPOZNAWCZA

Easily add anomaly detection capabilities to your apps.

Personalizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that delivers a personalized user experience

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?