Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie tekstu w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API usługi Microsoft Translator to usługa neuronowego tłumaczenia maszynowego, którą deweloperzy mogą łatwo integrować ze swoimi witrynami internetowymi aplikacji, narzędziami i dowolnymi rozwiązaniami wymagającymi obsługi wielu języków, takimi jak lokalizacja witryn internetowych, obsługa klienta, aplikacje do obsługi wiadomości, komunikacja wewnętrzna i inne.

Rozszerzanie zasięgu aplikacji

Tłumacz tekst na i z ponad 60 obsługiwanych języków w aplikacjach mobilnych, klasycznych i internetowych za pośrednictwem otwartego interfejsu REST w ramach interfejsu API usługi Translator.

Automatyczne wykrywanie języków

Język dowolnego ciągu tekstowego można wykrywać łatwo i z dużą dokładnością dzięki uproszczeniu procesów tworzenia i możliwościom szybkiego wysłania tekstu do tłumaczenia lub obsługi zlokalizowanej zawartości.

Transliteracja na różne alfabety

Wyświetlaj tekst przy użyciu różnych alfabetów, aby zwiększyć jego czytelność — tłumacz ze znaków chińskich na PinYin, wyświetlaj dowolny z obsługiwanych języków transliteracji w alfabecie łacińskim, a nawet pokazuj wyrazy napisane w alfabecie łacińskim przy użyciu znaków innych niż łacińskie, np. japońskie, Hindi lub arabskie.

Wyszukiwanie wyrazów w słowniku dwujęzycznym

Wyszukiwanie alternatywnych tłumaczeń wyrazów z języka angielskiego i na ten język oraz przykładów wyrazów w kontekście w celu ułatwienia użytkownikom aplikacji wyboru najodpowiedniejszego tłumaczenia. Dostarczanie kontekstu alternatywnych tłumaczeń wyrazów przez podanie przykładów zdań przetłumaczonych przez człowieka, w których został użyty dany wyraz.

Dodawanie obsługi tłumaczenia w trybie online i offline do aplikacji systemu Android

Dzięki funkcji lokalnej usługi Microsoft Translator można łatwo dodać tłumaczenie neuronowe w trybie online i offline do aplikacji systemu Android. Zamiast bezpośrednio wywoływać interfejs API chmury, wykonaj proste wywołanie aplikacji Translator, aby prosto integrować możliwości tłumaczenia tekstu z aplikacją. Następnie aplikacja użyje usługi Translator w chmurze po połączeniu z Internetem lub w trybie offline po rozłączeniu, a wszystkie odpowiednie rozliczenia będą wykonywane w ramach istniejącej subskrypcji platformy Azure.

Tworzenie dostosowanych systemów tłumaczeń

Dostosowuj neuronowe modele tłumaczenia usługi Microsoft Translator, aby poprawiać jakość tłumaczeń. Używaj zawartości przetłumaczonej przez człowieka w celu zbudowania niestandardowego systemu tłumaczeniowego, który może skuteczniej obsługiwać Twój styl pisania oraz słownictwo i wyrażenia branżowe.

Co mówią nasi klienci

U.S. Army Europe
„Dzięki zautomatyzowaniu tłumaczenia danych programu SQL Server na język angielski przy użyciu interfejsu API usługi Microsoft Translator możemy prezentować starszej kadrze kierowniczej uniwersalne, gotowe do użytku dane, które ułatwiają podejmowanie uzasadnionych decyzji”.
Mark Hutcheson, specjalista IT, Armia USA — Europa

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Oparta na sztucznej inteligencji usługa umożliwiająca rozpoznawanie zawartości w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu pisanych odręcznie dokumentów

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Rozpoznawanie formularzy

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Czytnik immersyjny

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Konwertuj dźwięk na tekst, aby umożliwić bardziej naturalne interakcje

Zamiana tekstu na mowę

Konwertuj tekst na mowę w celu tworzenia bardziej naturalnych i lepiej dostępnych interfejsów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?