Interfejs API mowy (Bing)

Konwertuj mowę na tekst i odwrotnie oraz poznaj jej cel

Rozpoznawanie mowy

Konwertuj dźwięk mówiony na tekst w czasie rzeczywistym, bez względu na to, czy jest to dźwięk pochodzący z pliku, czy też dźwięk na żywo z mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Korzystaj również z opcji przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym, dzięki której podczas przesyłania dźwięku na serwer zwracane są również częściowe wyniki rozpoznawania.

Rozpoznawanie celu mowy

Konwertuj dźwięk mówiony na cel, który wywołuje działanie. Dzięki użyciu modeli usługi Language Understanding Intelligent Service funkcja rozpoznawania celu mowy umożliwia aplikacji nie tylko konwertowanie dźwięku mówionego na tekst, ale także proste przekształcanie celu osoby mówiącej na tworzenie akcji, takich jak „ustaw alarm”, przy użyciu aplikacji.

Konwersja tekstu na mowę

Konwertuj tekst na dźwięk mówiony. Jeśli aplikacje muszą „odpowiedzieć” swoim użytkownikom, ten interfejs API konwertuje tekst generowany przez aplikację na dźwięk, który użytkownik może odtwarzać.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API mowy (Bing) WERSJA ZAPOZNAWCZA

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?