Interfejs API mowy (Bing)

Konwertuj mowę na tekst i odwrotnie oraz poznaj jej cel

Rozpoznawanie mowy

Konwertuj dźwięk mówiony na tekst w czasie rzeczywistym, bez względu na to, czy jest to dźwięk pochodzący z pliku, czy też dźwięk na żywo z mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Korzystaj również z opcji przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym, dzięki której podczas przesyłania dźwięku na serwer zwracane są również częściowe wyniki rozpoznawania.

Rozpoznawanie celu mowy

Konwertuj dźwięk mówiony na cel, który wywołuje działanie. Dzięki użyciu modeli usługi Language Understanding Intelligent Service funkcja rozpoznawania celu mowy umożliwia aplikacji nie tylko konwertowanie dźwięku mówionego na tekst, ale także proste przekształcanie celu osoby mówiącej na tworzenie akcji, takich jak „ustaw alarm”, przy użyciu aplikacji.

Konwersja tekstu na mowę

Konwertuj tekst na dźwięk mówiony. Jeśli aplikacje muszą „odpowiedzieć” swoim użytkownikom, ten interfejs API konwertuje tekst generowany przez aplikację na dźwięk, który użytkownik może odtwarzać.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Language Understanding Intelligent Service PREVIEW

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu PREVIEW

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web PREVIEW

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Interfejs API twarzy PREVIEW

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji PREVIEW

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej PREVIEW

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator PREVIEW

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Interfejs API mowy (Bing) PREVIEW

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej PREVIEW

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Custom Speech Service PREVIEW

Overcome speech recognition barriers like speaking style, background noise, and vocabulary

Wyszukiwanie

Dzięki interfejsom API wyszukiwania w usłudze Bing aplikacje, strony sieci Web i inne środowiska mogą działać w sposób inteligentniejszy i bardziej interesujący.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń PREVIEW

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API PREVIEW

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing jest licencjonowany oddzielnie i podlega następującym Warunkom użytkowania.

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure