Przetwarzanie obrazów

Usługa sztucznej inteligencji służąca do analizowania zawartości obrazów

Wyodrębniaj szczegółowe informacje z obrazów

Zwiększaj możliwość odnajdywania zawartości, przyspieszaj wyodrębnianie tekstu i twórz produkty, których może używać więcej osób, dodając do swoich aplikacji możliwości przetwarzania obrazów. Używaj przetwarzania danych wizualnych, aby oznaczać zawartość (od obiektów po pojęcia), wyodrębniać tekst wydrukowany i odręczny, rozpoznawać znane obiekty, takie jak marki i punkty orientacyjne, oraz moderować zawartość. Nie jest wymagana żadna wiedza na temat uczenia maszynowego.

Innowacje w zasięgu ręki

Przekształć swoją aplikację za pomocą przetwarzania obrazów — wszystko to za pośrednictwem wywołania interfejsu API.

Zaawansowane wyodrębnianie zawartości

Korzystaj z długiej listy ponad 10 000 obiektów i 25 języków, która służy do zbierania szczegółowych informacji na dużą skalę.

Obraz dla wszystkich użytkowników

Rozszerz możliwości dla większej liczby użytkowników, korzystając z funkcji opisu obrazu.

Elastyczne wdrożenia

Uruchamiaj usługę Computer Vision w chmurze lub na urządzeniach brzegowych w kontenerach.

W łatwy sposób stosuj przełomową technologię przetwarzania obrazów

Zastosuj najnowocześniejszą technologię przetwarzania obrazów w swoich aplikacjach, korzystając z prostego wywołania interfejsu API.

Zobacz, jak to działa

person
person
subway train
Nazwa funkcji: Wartość
Obiekty [ { "rectangle": { "x": 93, "y": 178, "w": 115, "h": 237 }, "object": "person", "confidence": 0.764 }, { "rectangle": { "x": 0, "y": 229, "w": 101, "h": 206 }, "object": "person", "confidence": 0.624 }, { "rectangle": { "x": 161, "y": 31, "w": 439, "h": 423 }, "object": "subway train", "parent": { "object": "train", "parent": { "object": "Land vehicle", "parent": { "object": "Vehicle", "confidence": 0.926 }, "confidence": 0.923 }, "confidence": 0.917 }, "confidence": 0.801 } ]
Tagi [ { "name": "train", "confidence": 0.9975446 }, { "name": "platform", "confidence": 0.9955431 }, { "name": "station", "confidence": 0.979800761 }, { "name": "indoor", "confidence": 0.9277198 }, { "name": "subway", "confidence": 0.8389395 }, { "name": "clothing", "confidence": 0.5043765 }, { "name": "pulling", "confidence": 0.4317162 } ]
Opis { "tags": [ "train", "platform", "station", "building", "indoor", "subway", "track", "walking", "waiting", "pulling", "board", "people", "man", "luggage", "standing", "holding", "large", "woman", "suitcase" ], "captions": [ { "text": "people waiting at a train station", "confidence": 0.8330992 } ] }
Format obrazu "Jpeg"
Wymiary obrazu 462 x 600
Typ obrazu clipart 0
Typ rysunku 0
Czarno-biały false
Treści dla dorosłych false
Treści dla dorosłych — ocena 0.009112834
Erotyka false
Erotyka — ocena 0.0143244695
Kategorie [ { "name": "trans_trainstation", "score": 0.98828125 } ]
Twarze []
Dominujący kolor tła
"Black"
Dominujący kolor pierwszego planu
"Black"
Kolor akcentu
#484C83

Przekształcaj swoje procesy

Automatycznie identyfikuj ponad 10 000 obiektów i 25 języków. Usprawniaj procesy w ramach wielu scenariuszy, takich jak zrobotyzowana automatyzacja procesów i zarządzanie zawartością cyfrową, korzystając z wyodrębniania szczegółowych danych z obrazów.

Rozszerz swoje aplikacje dla większej liczby użytkowników

Zwiększaj możliwości użytkowników z problemami ze wzrokiem, udostępniając opisy obrazów. Dowiedz się, w jaki sposób firma Microsoft stosuje usługę Computer Vision w programach PowerPoint, Word, Outlook i Excel w celu automatycznego tworzenia podpisów obrazów dla użytkowników z problemami ze wzrokiem. Dodatkowo pomóż użytkownikom poruszać się po świecie, łącząc usługę Computer Vision z czytnikiem immersyjnym w celu przekształcania obrazów w czytany na głos tekst.

Zmień swoją kamerę w narzędzie do włączania społecznego

Wdrażanie z dowolnego miejsca z chmury do brzegu

Uruchamiaj usługę Computer Vision w chmurze lub lokalnie w kontenerach. Zastosuj ją w różnych scenariuszach, takich jak analiza obrazów w ramach rejestru ochrony zdrowia, gdzie bezpieczeństwo danych i niskie opóźnienia mają kluczowe znaczenie.

Dowiedz się o usłudze Computer Vision w ramach kontenerów

Tworzenie z wykorzystaniem wiodących w branży zabezpieczeń platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 billion rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Światowej klasy przetwarzanie obrazów w konkurencyjnych cenach

Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Za usługę Computer Vision płacisz zgodnie z rzeczywistym użyciem na podstawie liczby transakcji.

Wprowadzenie do usługi Computer Vision w 3 krokach

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Zaloguj się do witryny Azure Portal i dodaj usługę Computer Vision.

Dowiedz się, jak osadzić usługę Computer Vision, korzystając z przewodników Szybki start i dokumentacji.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja i przewodniki Szybki start

Rozpocznij pracę z usługą Computer Vision.

Rozpocznij programowanie

Program Visual Studio na potrzeby usługi Computer Vision

Dowiedz się, jak używać funkcji usług połączonych programu Visual Studio do osadzania usługi Computer Vision.

Przeczytaj artykuł

Kursy

Przewodnik dotyczący stosowania usługi Computer Vision w różnych scenariuszach.

Weź udział w kursie w witrynie Pluralsight

Często zadawane pytania dotyczące usługi Computer Vision

  • Usługa Computer Vision oraz inne oferty usług Cognitive Services gwarantują dostępność na poziomie 99,9%. W warstwie Bezpłatna nie jest dostępna umowa SLA. Zobacz szczegóły umowy SLA.
  • Twoje obrazy są automatycznie usuwane po ich przetworzeniu. Firma Microsoft nie przeprowadzania trenowania na podstawie Twoich danych w celu udoskonalania modeli bazowych. Dowiedz się więcej o zachowaniu poufności informacji i warunkach użytkowania.
  • Tak, możesz wyodrębniać pojedyncze obrazy z zawartości wideo.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure