Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębniaj rozbudowane informacje z obrazów, aby kategoryzować i przetwarzać dane wizualne, a także chronić użytkowników przed niepożądaną zawartością.

Analizowanie obrazu

Ta funkcja zwraca informacje o zawartości wizualnej znajdującej się na obrazie. Korzystając z tagowania, opisów i modeli specyficznych dla domeny identyfikuj zawartość i przypisuj jej etykiety bez wahania. Stosuj ustawienia zawartości dla dorosłych/pikantnej, aby umożliwić automatyczne ograniczanie zawartości dla dorosłych. Identyfikuj typy obrazów i schematy kolorów na zdjęciach.
Zobacz, jak to działa

Płeć Male
Wiek 36
Nazwa funkcji: Wartość
Opis { "Tags": [ "water", "swimming", "sport", "pool", "person", "man", "frisbee", "ocean", "blue", "bird", "riding", "top", "standing", "wave", "young", "body", "large", "game", "glass", "pond", "playing", "board", "catch", "clear", "boat", "white" ], "Captions": [ { "Text": "a man swimming in a pool of water", "Confidence": 0.8206323 } ] }
Tagi [ { "Name": "water", "Confidence": 0.9997857 }, { "Name": "swimming", "Confidence": 0.955619633 }, { "Name": "sport", "Confidence": 0.953807831 }, { "Name": "pool", "Confidence": 0.9515978 }, { "Name": "person", "Confidence": 0.889862537 }, { "Name": "water sport", "Confidence": 0.664259 } ]
Format obrazu "Jpeg"
Wymiary obrazu 462 x 600
Typ obrazu clipart 0
Typ rysunku 0
Czarno-biały false
Treści dla dorosłych false
Treści dla dorosłych — ocena 0.07518345
Erotyka false
Erotyka — ocena 0.1814024
Kategorie [ { "Name": "people_swimming", "Score": 0.98046875 } ]
Twarze [ { "Age": 36, "Gender": "Male", "FaceRectangle": { "Top": 133, "Left": 298, "Width": 121, "Height": 121 } } ]
Dominujący kolor tła
"White"
Dominujący kolor pierwszego planu
"Grey"
Kolor akcentu
#19A4B2

Chcesz to skompilować?

Analiza filmów wideo prawie w czasie rzeczywistym

Analiza filmów wideo prawie w czasie rzeczywistym Używaj dowolnego interfejsu API przetwarzania obrazów z plikami filmów wideo, wyodrębniając klatki filmu wideo z urządzenia, a następnie wysyłając je do wybranych wywołań interfejsów API. Szybciej uzyskuj wyniki przetwarzania filmów wideo.

Skorzystaj z naszego przykładu w usłudze GitHub, aby rozpocząć pracę i skompilować własną aplikację.

Dowiedz się więcej
Zobacz, jak to działa

Chcesz to skompilować?

Generowanie miniatur

Generuj wysokiej jakości miniatury zajmujące niewiele miejsca na dysku na podstawie dowolnego obrazu wejściowego. Korzystając z funkcji generowania miniatur, modyfikuj obrazy tak, aby najlepiej spełniały potrzeby dotyczące rozmiaru, kształtu i stylu. Stosuj inteligentne przycinanie, aby generować miniatury o innym współczynniku proporcji niż oryginalny obraz, ale zachowujące interesujący obszar.
Zobacz, jak to działaChcesz to skompilować?

Odczytywanie tekstu z obrazów

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) wykrywa tekst i wyodrębnia rozpoznane słowa do strumienia znaków, który może być odczytywany przez maszyny. Analizuj obrazy w celu wykrywania osadzonego tekstu, generowania strumieni znaków i umożliwiania wyszukiwania. Rób zdjęcia tekstu, zamiast go przepisywać, aby oszczędzić czas i ułatwić pracę.
Zobacz, jak to działa

 1. Wersja zapoznawcza
 2. JSON

IF WE DID

ALL

THE THINGS

WE ARE

CAPABLÉ•

OF DOING,

WE WOULD

LITERALLY

ASTOUND

QURSELV*S.

{
 "TextAngle": 0.0,
 "Orientation": "NotDetected",
 "Language": "en",
 "Regions": [
  {
   "BoundingBox": "316,47,284,340",
   "Lines": [
    {
     "BoundingBox": "319,47,182,24",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "319,47,42,24",
       "Text": "IF"
      },
      {
       "BoundingBox": "375,47,44,24",
       "Text": "WE"
      },
      {
       "BoundingBox": "435,47,66,23",
       "Text": "DID"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "316,74,204,69",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "316,74,204,69",
       "Text": "ALL"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "318,147,207,24",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "318,147,63,24",
       "Text": "THE"
      },
      {
       "BoundingBox": "397,147,128,24",
       "Text": "THINGS"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "316,176,125,23",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "316,176,44,23",
       "Text": "WE"
      },
      {
       "BoundingBox": "375,176,66,23",
       "Text": "ARE"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "319,194,281,44",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "319,194,281,44",
       "Text": "CAPABLÉ•"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "318,243,181,29",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "318,243,43,23",
       "Text": "OF"
      },
      {
       "BoundingBox": "376,243,123,29",
       "Text": "DOING,"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "316,271,170,24",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "316,272,44,23",
       "Text": "WE"
      },
      {
       "BoundingBox": "375,271,111,24",
       "Text": "WOULD"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "317,300,200,24",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "317,300,200,24",
       "Text": "LITERALLY"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "316,328,157,24",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "316,328,157,24",
       "Text": "ASTOUND"
      }
     ]
    },
    {
     "BoundingBox": "318,357,214,30",
     "Words": [
      {
       "BoundingBox": "318,357,214,30",
       "Text": "QURSELV*S."
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

Chcesz to skompilować?

Odczytywanie tekstu odręcznego z obrazów

Ta technologia (optyczne rozpoznawanie znaków pisma odręcznego) umożliwia wykrywanie i wyodrębnianie tekstu odręcznego z notatek, listów, esejów, tablic, formularzy itd. Działa ona na różnych powierzchniach i tłach, takich jak biały papier, żółte karteczki samoprzylepne i tablice.

Rozpoznawanie tekstu odręcznego oszczędza czas i pracę, a także może zwiększyć produktywność dzięki opcji przedstawiania tekstu w postaci obrazu zamiast jego transkrypcji. Funkcja ta pozwala na przekształcanie notatek do postaci cyfrowej, a przez to na implementowanie szybkiego i prostego wyszukiwania. Zmniejsza ona również nieład związany z dużą ilością papieru.

Uwaga: ta technologia jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej i tylko w przypadku tekstu w języku angielskim.

Aby wypróbować ten pokaz optycznego rozpoznawania znaków, przekaż obraz przechowywany lokalnie lub podaj adres URL obrazu. Nie przechowujemy obrazów udostępnionych na potrzeby tego pokazu, o ile nie udzielisz nam odpowiedniego pozwolenia.

Zobacz, jak to działa

 1. Wersja zapoznawcza
 2. JSON
Our greatest glory is not 	
in never failing , 	
but in rising every time we fall 	
  {
 "status": "Succeeded",
 "recognitionResult": {
  "lines": [
   {
    "boundingBox": [
     202,
     618,
     2047,
     643,
     2046,
     840,
     200,
     813
    ],
    "text": "Our greatest glory is not",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       204,
       627,
       481,
       628,
       481,
       830,
       204,
       829
      ],
      "text": "Our"
     },
     {
      "boundingBox": [
       519,
       628,
       1057,
       630,
       1057,
       832,
       518,
       830
      ],
      "text": "greatest"
     },
     {
      "boundingBox": [
       1114,
       630,
       1549,
       631,
       1548,
       833,
       1114,
       832
      ],
      "text": "glory"
     },
     {
      "boundingBox": [
       1586,
       631,
       1785,
       632,
       1784,
       834,
       1586,
       833
      ],
      "text": "is"
     },
     {
      "boundingBox": [
       1822,
       632,
       2115,
       633,
       2115,
       835,
       1822,
       834
      ],
      "text": "not"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     420,
     1273,
     2954,
     1250,
     2958,
     1488,
     422,
     1511
    ],
    "text": "but in rising every time we fall",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       423,
       1269,
       634,
       1268,
       635,
       1507,
       424,
       1508
      ],
      "text": "but"
     },
     {
      "boundingBox": [
       667,
       1268,
       808,
       1268,
       809,
       1506,
       668,
       1507
      ],
      "text": "in"
     },
     {
      "boundingBox": [
       874,
       1267,
       1289,
       1265,
       1290,
       1504,
       875,
       1506
      ],
      "text": "rising"
     },
     {
      "boundingBox": [
       1331,
       1265,
       1771,
       1263,
       1772,
       1502,
       1332,
       1504
      ],
      "text": "every"
     },
     {
      "boundingBox": [
       1812,
       1263,
       2178,
       1261,
       2179,
       1500,
       1813,
       1502
      ],
      "text": "time"
     },
     {
      "boundingBox": [
       2219,
       1261,
       2510,
       1260,
       2511,
       1498,
       2220,
       1500
      ],
      "text": "we"
     },
     {
      "boundingBox": [
       2551,
       1260,
       3016,
       1258,
       3017,
       1496,
       2552,
       1498
      ],
      "text": "fall"
     }
    ]
   },
   {
    "boundingBox": [
     1612,
     903,
     2744,
     935,
     2738,
     1139,
     1607,
     1107
    ],
    "text": "in never failing ,",
    "words": [
     {
      "boundingBox": [
       1611,
       934,
       1707,
       933,
       1708,
       1147,
       1613,
       1147
      ],
      "text": "in"
     },
     {
      "boundingBox": [
       1753,
       933,
       2132,
       930,
       2133,
       1144,
       1754,
       1146
      ],
      "text": "never"
     },
     {
      "boundingBox": [
       2162,
       930,
       2673,
       927,
       2674,
       1140,
       2164,
       1144
      ],
      "text": "failing"
     },
     {
      "boundingBox": [
       2703,
       926,
       2788,
       926,
       2790,
       1139,
       2705,
       1140
      ],
      "text": ","
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Chcesz to skompilować?

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API mowy (Bing) WERSJA ZAPOZNAWCZA

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?