Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Wyodrębniaj rozbudowane informacje z obrazów, aby kategoryzować i przetwarzać dane wizualne, a także chronić użytkowników przed niepożądaną zawartością.

Analizowanie obrazu

Uzyskaj informacje o zawartości wizualnej znajdującej się na obrazie. Korzystając z tagowania, opisów i modeli specyficznych dla domeny identyfikuj zawartość i przypisuj jej etykiety bez wahania. Stosuj ustawienia zawartości dla dorosłych/pikantnej, aby umożliwić automatyczne ograniczanie zawartości dla dorosłych. Identyfikuj typy obrazów i schematy kolorów na zdjęciach.

Generowanie miniatur

Generuj wysokiej jakości miniatury zajmujące niewiele miejsca na dysku na podstawie dowolnego obrazu wejściowego. Korzystając z funkcji generowania miniatur, modyfikuj obrazy tak, aby najlepiej spełniały potrzeby dotyczące rozmiaru, kształtu i stylu. Stosuj inteligentne przycinanie, aby generować miniatury o innym współczynniku proporcji niż oryginalny obraz, ale zachowujące interesujący obszar.

Odczytywanie tekstu z obrazów

Wykrywaj tekst w obrazie za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR, optical character recognition) i wyodrębniaj rozpoznane słowa do strumienia znaków, który może być odczytywany przez maszyny. Analizuj obrazy w celu wykrywania osadzonego tekstu, generowania strumieni znaków i umożliwiania wyszukiwania. Rób zdjęcia tekstu, zamiast go przepisywać, aby oszczędzić czas i ułatwić pracę.

Rozpoznawanie osobistości

Model osobistości to przykład modelu specyficznego dla domeny. Nasza nowa funkcja rozpoznawania modelu osobistości rozpoznaje 200 000 osobistości z całego świata i różnych dziedzin: biznes, polityka, sport i rozrywka. Modele specyficzne dla domeny to ciągle rozwijana funkcja interfejsu API przetwarzania obrazów.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Language Understanding Intelligent Service

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Wyszukiwanie

Dzięki interfejsom API wyszukiwania w usłudze Bing aplikacje, strony sieci Web i inne środowiska mogą działać w sposób inteligentniejszy i bardziej interesujący.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Bing Speech API is licensed separately and is governed by the following Terms of Use.

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure