Automation

Automatyzowanie, konfigurowanie i instalowanie aktualizacji we wszystkich środowiskach hybrydowych

  • Kontrolowanie środowisk hybrydowych
  • Integrowanie systemów zarządzania przy użyciu bezserwerowych elementów runbook
  • Zapewnienie spójnego zarządzania dla systemów Windows i Linux

Oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów ogólnych

Zautomatyzuj wszystkie często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy czynności przy zarządzaniu chmurą. Usługa Azure Automation pozwala skoncentrować się na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Poprzez zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie wydajności pozwala ona również zmniejszyć koszty operacyjne.

Aktualizacje systemów Windows i Linux w środowiskach hybrydowych

Monitoruj zgodność aktualizacji na platformie Azure, lokalnie i w innych platformach w chmurze dla systemów Windows i Linux. Zaplanuj wdrożenia, aby skoordynować instalowanie aktualizacji w określonym oknie konserwacji.

Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją w chmurze

Twórz konfiguracje programu PowerShell i zarządzaj nimi, importuj skrypty konfiguracji oraz generuj konfiguracje węzłów — wszystko to w chmurze. Skorzystaj z usługi Azure Configuration Management, aby monitorować i automatycznie aktualizować konfigurację maszyn fizycznych i wirtualnych z systemami Windows oraz Linux — w środowiskach lokalnych oraz w chmurze.

Tworzenie spisu i śledzenie zmian

Uzyskaj spis zasobów systemu operacyjnego, w tym zainstalowanych aplikacji i innych elementów konfiguracji. Użyj bogatych funkcji raportowania i wyszukiwania, aby szybko odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące wszystkich elementów skonfigurowanych w systemie operacyjnym. Śledź zmiany w usługach, demonach, oprogramowaniu, rejestrze i plikach, aby szybko zbadać problemy. Włącz diagnostykę i alerty w celu monitorowania niepożądanych zmian.

Integracja z ważnymi usługami

Twórz elementy runbook w formie graficznej w programie PowerShell lub w języku Python, aby zintegrować usługi platformy Azure i inne publiczne systemy wymagane do wdrażania i konfigurowania kompleksowych procesów i zarządzania nimi. Koordynuj środowiska lokalne, korzystając z hybrydowego procesu roboczego runbook w celu dostarczania usług na żądanie. Wyzwalaj automatyzację zarządzania usługami IT, DevOps oraz monitorowania systemów, aby realizować żądania i gwarantować ciągłe dostarczanie i zarządzanie.

Szybsze dostarczanie bardziej niezawodnych usług

Korzystaj z bezserwerowych elementów runbook, automatycznie skalowanych wraz ze wzrostem liczby zadań operacyjnych. Dzięki skupieniu się na rozwoju biznesu, a nie na utrzymaniu systemu zarządzania, możesz zapewnić szybsze i bardziej spójne usługi.

Dlaczego warto zaufać usłudze Automation?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Automation

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za potrzebne zasoby

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.
Dowiedz się, jak używać usługi Automation, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.
Rozszerz możliwości usługi Automation o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

Powiązane produkty i usługi

Log Analytics

Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure