Automation

Automatyzowanie, konfigurowanie i instalowanie aktualizacji we wszystkich środowiskach hybrydowych

Oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów ogólnych

Zautomatyzuj wszystkie często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy czynności przy zarządzaniu chmurą. Usługa Azure Automation pozwala skoncentrować się na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Poprzez zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie wydajności pozwala ona również zmniejszyć koszty operacyjne.

Aktualizacje systemów Windows i Linux w środowiskach hybrydowych

Monitoruj zgodność aktualizacji na platformie Azure, lokalnie i w innych platformach w chmurze dla systemów Windows i Linux. Zaplanuj wdrożenia, aby skoordynować instalowanie aktualizacji w określonym oknie konserwacji.

Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją w chmurze

Twórz konfiguracje programu PowerShell i zarządzaj nimi, importuj skrypty konfiguracji oraz generuj konfiguracje węzłów — wszystko to w chmurze. Skorzystaj z usługi Azure Configuration Management, aby monitorować i automatycznie aktualizować konfigurację maszyn fizycznych i wirtualnych z systemami Windows oraz Linux — w środowiskach lokalnych oraz w chmurze.

Tworzenie spisu i śledzenie zmian

Uzyskaj spis zasobów systemu operacyjnego, w tym zainstalowanych aplikacji i innych elementów konfiguracji. Użyj bogatych funkcji raportowania i wyszukiwania, aby szybko odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące wszystkich elementów skonfigurowanych w systemie operacyjnym. Śledź zmiany w usługach, demonach, oprogramowaniu, rejestrze i plikach, aby szybko zbadać problemy. Włącz diagnostykę i alerty w celu monitorowania niepożądanych zmian.

Integracja z ważnymi usługami

Twórz elementy runbook w formie graficznej w programie PowerShell lub w języku Python, aby zintegrować usługi platformy Azure i inne publiczne systemy wymagane do wdrażania i konfigurowania kompleksowych procesów i zarządzania nimi. Koordynuj środowiska lokalne, korzystając z hybrydowego procesu roboczego runbook w celu dostarczania usług na żądanie.

Wyzwalaj automatyzację zarządzania usługami IT, DevOps oraz monitorowania systemów, aby realizować żądania i gwarantować ciągłe dostarczanie i zarządzanie.

Szybsze dostarczanie bardziej niezawodnych usług

Korzystaj z bezserwerowych elementów runbook, automatycznie skalowanych wraz ze wzrostem liczby zadań operacyjnych. Dzięki skupieniu się na rozwoju biznesu, a nie na utrzymaniu systemu zarządzania, możesz zapewnić szybsze i bardziej spójne usługi.

Powiązane produkty i usługi

Log Analytics

Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta z usługą Automation