Pakiet Operations Management Suite | Automation & Control

Ciągłość usług i zgodność z przepisami dzięki zarządzaniu konfiguracją i automatyzacją

Tworzenie szybko reagujących operacji IT

Wyzwalaj procesy na żądanie lub automatycznie. Popraw swój czas reakcji dzięki podejmowaniu natychmiastowych akcji w odpowiedzi na problemy operacyjne.

Utrzymywanie spójnej konfiguracji

Zapewnij aktualność konfiguracji dzięki stosowaniu, monitorowaniu i automatycznemu aktualizowaniu żądanego stanu zasobów aplikacji i infrastruktury za pomocą wysoce wydajnej usługi ściągania Azure.

Obsługa zgodnych zasobów informatycznych

Połącz śledzenie zmian z zarządzaniem konfiguracją w celu identyfikowania i stosowania konfiguracji oraz zapewniania zgodności. Dostarczaj zorganizowane aktualizacje dla systemów Windows Server i Linux z chmury i zarządzaj nimi.

Tworzenie automatycznego dostarczania usług

Zintegruj automatyzację procesów i zarządzane konfiguracją w celu kompleksowego zautomatyzowanego dostarczania usług w środowisku informatycznym.

Lokalnie i w chmurze

Za pomocą dobrze znanych narzędzi programu PowerShell można zautomatyzować złożone i powtarzalne zadania. Rozszerz możliwości automatyzacji w chmurze na lokalne centrum danych bez interwencji użytkownika.

Powiązane produkty i usługi

Wgląd i analiza

Zarządzanie zasobami IT za pomocą prostego i zunifikowanego środowiska bez względu na używaną platformę czy chmurę publiczną

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Zabezpieczenia dla wszystkich środowisk centrów danych, w tym dla węzłów w lokalnych centrach danych i dla usług w chmurze innych dostawców

Ochrona i odzyskiwanie

Zapewnienie dostępności aplikacji i ochrony danych

Oceń bezpłatnie usługę Automation & Control