Wyniki wyszukiwania zasobów

1 - 10 of 27

Raport Magic Quadrant firmy Gartner z 2020 r. dotyczący systemów zarządzania bazami danych w chmurze

Liderzy z zakresu danych i analiz jeszcze nigdy nie byli pod taką presją, aby podejmować decyzje równoważące zarówno bieżące priorytety, jak i przyszłe potrzeby. Dzięki najnowszym badaniom możesz podejmować świadome decyzje dotyczące migracji baz danych w chmurze i zapoznać się z nowymi możliwościami zapewnianymi przez dostawców usług w chmurze.

Pobierz ten raport Magic Quadrant firmy Gartner z 2020 r., aby uzyskać następujące informacje:

 • Zobacz, dlaczego firma Microsoft została uznana za lidera, biorąc pod uwagę możliwości realizacji i kompletność wizji.
 • Dowiedz się, jak firma Gartner pozycjonuje różnych dostawców systemów zarządzania bazami danych w chmurze.
 • Zapoznaj się z portfolio produktów firmy Microsoft obejmujących szeroką gamę ofert systemów zarządzania bazami danych w chmurze oraz wiele przypadków użycia, które dotyczą różnych branż i rozmiarów wdrożeń, a także dostarczających spójny, geograficznie zdywersyfikowany ekosystem zarządzania danymi w chmurze.

Gartner, raport Magic Quadrant dotyczący systemów operacyjnego zarządzania bazami danych, 30 listopada 2020, Donald Feinberg | Merv Adrian | Rick Greenwald | Adam Ronthal | Henry Cook

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Ekonomiczna wartość migrowania lokalnych wystąpień programu SQL Server do rozwiązań SQL na platformie Microsoft Azure

Zobacz, jak zaoszczędzić pieniądze, poprawić efektywność operacyjną i zwiększyć elastyczność dzięki migracji do usługi Azure SQL. Przeczytaj ten raport firmy Enterprise Strategy Group (ESG), aby dowiedzieć się, jak organizacje osiągnęły znaczące oszczędności i korzyści, przenosząc swoje lokalne serwery SQL Server do rodziny baz danych w chmurze Azure SQL i jak udało im się wykonać migrację z minimalnym wpływem na funkcjonowanie. 

Przeczytaj o przewidywaniach firmy ESG, zgodnie z którymi firmy mogą: 

 • Zaoszczędzić do 47% w przypadku migracji od wdrożeń lokalnych do programu Microsoft SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure. 
 • Zmniejszyć koszty nowoczesnych aplikacji gotowych do pracy w chmurze o kolejne 17%, jednocześnie poprawiając oczekiwany czas osiągania korzyści. 
 • Zwiększyć przychód o 30 milionów USD w wyniku szybszego i bardziej elastycznego programowania oraz wdrażania nowych aplikacji. 

Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej o wnioskach firmy ESG oraz o tym, jak wdrożyć je do pracy we własnej organizacji. 

Jak sprawić, aby chmura była bezpieczniejsza niż własne centrum danych

Przeczytaj ten raport firmy Gartner, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z zalet rozwiązań dotyczących zabezpieczeń od dostawców infrastruktury jako usługi (IaaS). Ten raport zawiera informacje o tym, jak:

 • Automatyzacja, infrastruktura programowa oraz wbudowane funkcje zabezpieczeń wiodących dostawców IaaS umożliwiają przedsiębiorstwom ulepszanie i skalowanie ochrony infrastruktury chmury publicznej.
 • Prawidłowo zarządzani liderzy w zakresie zabezpieczeń i zarządzania ryzykiem mogą zabezpieczyć chmurę lepiej niż centra danych.

Raport Podejście DevOps w przedsiębiorstwie (2020–2021)

Odkryj, jak skalować rozwiązania DevOps w całej organizacji, aby poprawić metryki biznesowe, zadowolenie klientów i szybkość pracy deweloperskiej, przez utworzenie odpowiedniego środowiska dla deweloperów, w którym można wprowadzać innowacje. Pobierz raport Podejście DevOps w przedsiębiorstwie (2020–2021) — badanie firm Microsoft i Sogeti, które obejmuje ponad 250 implementacji chmury i metodyki DevOps. Skorzystaj z zaleceń w raporcie jako strategii pomyślnego wdrożenia metodyki DevOps dla przedsiębiorstwa.

Przeczytaj raport, aby dowiedzieć się więcej na temat:

 • Sześć kluczowych obszarów IT przedsiębiorstwa, w tym ład, które czekają duże wyzwania w ramach przekształcenia DevOps w przedsiębiorstwie.
 • Typowe ideologie i wzorce, które stosują czołowi wdrażający, aby sprostać wyzwaniom metodyki DevOps w przedsiębiorstwie.
 • Strategie zaimplementowane przez przedsiębiorstwa, które odniosły sukces, w celu zapewnienia ciągłego ładu, bezpieczeństwa, jakości i zgodności w swoich procesach inżynieryjnych.
 • Najlepsze rozwiązania w zakresie metodyki DevOps umożliwiające organizacji obsługę rozproszonych zespołów i pracy zdalnej.

Przychody i możliwości rozwoju dla partnerów platformy Microsoft Azure

Dowiedz się, jak przyspieszyć rozwój, obniżyć koszty i w pełni wykorzystać możliwości platformy Azure i firmy Microsoft jako partnera technologicznego.

W tym badaniu firmy Forrester Consulting, zleconym przez firmę Microsoft, dowiesz się, w jaki sposób platforma Azure pomogła firmom technologicznym dotrzeć do większej liczby klientów, poprawić ich elastyczność i szybciej wejść na rynek. Zobaczysz również, w jaki sposób platforma Azure umożliwia dostawcom oprogramowania wejście na nowe rynki i dołączenie do 95% firm z listy Fortune 500, które już korzystają z platformy Azure. Ponadto poznasz sprawdzone metody, które pomogły danym partnerom odnieść sukces.

Na potrzeby tego badania firma Forrester przeprowadziła rozmowy z partnerami platformy Azure o różnej wielkości na całym świecie. Przeczytaj o tym, w jak sposób dani partnerzy użyli platformy Azure do:

 • Zawierania umów, które przynoszą nawet 100% większe przychody niż ich średnia wartość kontraktu.
 • Zwiększania rozmiaru potoków przepływu transakcji średnio o 50 do 100 procent. 
 • Zwiększania przychodów z oczekiwanych usług, które będą kontynuowane.
 • Zwiększania rocznych przychodów cyklicznych z licencji o 10%, ponieważ klienci dostrzegają większą wartość ze specjalistycznych usług platformy Azure.
 • Tworzenia, sprzedaży i wprowadzania na rynek rozwiązań, które zwiększyły marże własności intelektualnej o 5 procent.
 • Szybszej sprzedaży i docierania do klientów na nowych rynkach za pośrednictwem witryny Azure Marketplace. 

Pobierz to badanie, aby zapoznać się z wyciągniętymi wnioskami, zaznajomić się z najważniejszymi czynnikami rynkowymi napędzającymi rozwój partnerów oraz uzyskać porady od równorzędnych partnerów, którzy nadal rozwijają swoją działalność dzięki firmie Microsoft. 

koszty i korzyści związane z migracją aplikacji .NET do chmury

Przeczytaj ten raport analityka, aby dowiedzieć się, jak zaoszczędzić do 54% w porównaniu ze środowiskiem lokalnym i do 30% w porównaniu z platformą AWS przez migrowanie aplikacji ASP.NET na platformę Azure. Skalowalność i funkcje zarządzane usług Azure App Service i Azure SQL Database pomagają zwiększyć produktywność deweloperów, uprościć operacje i wydajniej zarządzać aplikacjami.

W raporcie omawiamy wyniki testu platformy modernizacji, który porównuje tradycyjną aplikację ASP.NET działającą lokalnie, w usłudze Azure App Service i na platformie AWS Elastic Beanstalk.
 

Dowiesz się również:
 

 • Jak zwiększyć dostępność aplikacji z zerowym przestojem za pośrednictwem miejsc wdrożenia.
 • Jak rozpocząć pracę z narzędziem do migracji aplikacji internetowych Azure Migrate — zaprojektowanym specjalnie dla obciążeń aplikacji internetowych platformy .NET.

Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się, jak zapewnić sobie wolny czas na tworzenie aplikacji oraz obniżyć koszty. 

Analiza Total Economic Impact™ migracji do zarządzanych baz danych usługi Microsoft SQL Azure

Poznaj korzyści, koszty i zagadnienia związane z wdrażaniem zarządzanych baz danych usługi SQL Azure, korzystając z tych badań firmy Forrester Consulting zleconych przez firmę Microsoft.

Przeprowadzono wywiad z czterema klientami dotyczącymi ich doświadczenia w zakresie migrowania lokalnych obciążeń programu SQL Server do chmury przy użyciu zarządzanych baz danych usługi SQL Azure, obejmujących wystąpienie zarządzane usługi SQL Azure oraz usługę Azure SQL Database. Oprócz przewidywanego zwrotu z inwestycji na poziomie 238% w ciągu 3 lat w analizie wykazano, że reprezentatywna organizacja odnotowała następujące wyniki na podstawie danych klientów, którzy przesłali opinie: 

 • 25% wzrost w produktywności działu IT. 
 • 40% zwiększenie w produktywności administratorów bazy danych. 
 • Oszczędność kosztów, w tym uniknięcie kosztów infrastruktury lokalnej w wysokości 5,4 milionów USD związanych z zużywaniem mocy obliczeniowej, magazynu, sieci i miejsca w centrum danych oraz energii. 

Pobierz badanie teraz, aby uzyskać informacje o potencjalnym wpływie finansowym zarządzanych baz danych usługi SQL Azure na organizację. 

Przyszłość infrastruktury VDI to chmura

Zapewnij swoim pracownikom możliwość bezpiecznej pracy z dowolnego miejsca dzięki opartej na chmurze infrastrukturze pulpitów wirtualnych (VDI, virtual desktop infrastructure). Pulpity w chmurze zapewniają oszczędności i skalowalność, których lokalne infrastruktury VDI mogą nie oferować. Oceń pulpity w chmurze, które pomagają ulepszyć zabezpieczenia, uprościć zarządzanie i obniżyć koszty. 

Przeczytaj ten raport firmy Forrester, aby: 

 • Dowiedzieć się, w jaki sposób wirtualizacja w chmurze zapewnia pracownikom większą swobodę w bezpiecznej pracy z dowolnego miejsca niż lokalna infrastruktura VDI. 
 • Uzyskać szczegółowe informacje o najważniejszych potrzebach biznesowych, takich jak poprawa zabezpieczeń i obniżanie kosztów IT, które przyspieszają wprowadzenie wirtualizacji w chmurze. 
 • Dopasować oferty pulpitu w chmurze w celu zaspokojenia swoich potrzeb i eksplorowania opcji od różnych dostawców, w tym platformy Microsoft Azure. 
Rozwijaj infrastrukturę i operację w swojej organizacji, aby pozostać w wyścigu w epoce chmury

Dostarczaj nową wartość biznesową, rozwijając swój zespół IT w celu wspierania strategii chmury w Twojej firmie. Ten raport firmy Gartner zawiera szczegółowe informacje o możliwościach dotyczących ról infrastruktury i operacji IT, które można dostosować w miarę planowania migracji w chmurze przez firmy. 

Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu sprostania następującym wyzwaniom: 

 • Wdrażanie w chmurze powiedzie się w długim okresie tylko wtedy, gdy organizacje IT wprowadzą podstawowe zmiany w zakresie misji organizacji i ról członków zespołu. Inicjatywy w chmurze napotykają problemy bez jasno zdefiniowanego działu kierowniczego ani bez posiadania fachowej wiedzy umożliwiającej kierowanie wysiłkami organizacji.
 • Mimo że istniejące działania z dziedziny infrastruktury i operacji muszą być kontynuowane przez jakiś czas, większość przedsiębiorstw przyjmie wewnętrzny model pośrednictwa dotyczący usług w chmurze. Zespoły ds. infrastruktury i operacji mogą zostać przemieszczone, jeśli nie będą koncentrować się na utrzymaniu swojego znaczenia.
 • Liderzy z dziedziny infrastruktury i operacji mogą doświadczyć spadku znaczenia własnych zespołów (albo nawet ich zastąpienia) kosztem przyjaznych dla chmury wzorców organizacyjnych, takich jak rozproszona infrastruktura DevOps.

Rozwijaj infrastrukturę i operację w swojej organizacji, aby pozostać w wyścigu w epoce chmury, Craig Lowery, 6 lutego 2020 r.

Analiza Total Economic Impact™ migracji do zarządzanych baz danych usługi Microsoft SQL Azure

Poznaj korzyści, koszty i zagadnienia związane z wdrażaniem zarządzanych baz danych usługi SQL Azure, korzystając z tych badań firmy Forrester Consulting zleconych przez firmę Microsoft. 

Przeprowadzono wywiad z czterema klientami dotyczącymi ich doświadczenia w zakresie migrowania lokalnych obciążeń programu SQL Server do chmury przy użyciu zarządzanych baz danych usługi SQL Azure, obejmujących wystąpienie zarządzane usługi SQL Azure oraz usługę Azure SQL Database. Oprócz przewidywanego zwrotu z inwestycji na poziomie 238% w ciągu 3 lat w analizie wykazano, że reprezentatywna organizacja odnotowała następujące wyniki na podstawie danych klientów, którzy przesłali opinie: 

 • 25% wzrost w produktywności działu IT. 
 • 40% zwiększenie w produktywności administratorów bazy danych. 
 • Oszczędność kosztów, w tym uniknięcie kosztów infrastruktury lokalnej w wysokości 5,4 milionów USD związanych z zużywaniem mocy obliczeniowej, magazynu, sieci i miejsca w centrum danych oraz energii. 

Pobierz badanie teraz, aby uzyskać informacje o potencjalnym wpływie finansowym zarządzanych baz danych usługi SQL Azure na organizację.