Wyniki wyszukiwania zasobów

1 - 10 of 10

Sześć wyzwań dotyczących danych w chmurze dla programistów aplikacji

Wykorzystuj jak najlepiej swoje dane oraz dostępne technologie AI. Przeczytaj e-book Sześć wyzwań dotyczących danych w chmurze dla programistów aplikacji, aby uzyskać cenną wiedzę. Dowiedz się, jak najlepiej radzić sobie z sześcioma znanymi Ci problemami:• Kontrolowanie podstawowych funkcjonalności, takich jak skalowalność i dostępność.• Zapewnienie jednakowego poziomu usług wszystkim klientom.• Dostarczanie danych w czasie rzeczywistym na całym świecie, bez potrzeby korzystania z wielu centrów danych.• Uzyskiwanie cennych informacji na podstawie big data.• Wykorzystanie sztucznej inteligencji w aplikacjach.• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas tworzenia aplikacji w chmurze. Zarejestruj się, aby pobrać e-book: Sześć wyzwań dotyczących danych w chmurze dla programistów aplikacji

Economics of Serverless Cloud Computing

2017 to „rok bez serwerów”. Przetwarzanie w chmurze bez wykorzystania fizycznych serwerów niewiarygodnie szybko się rozpowszechnia i z pewnością zrewolucjonizuje sposób projektowania, tworzenia i obsługi aplikacji w chmurze.Przeczytaj wyniki badania „Economics of Serverless Cloud Computing” przeprowadzonego przez 451 Research i dowiedz się, dlaczego rezygnacja z serwerów nie jest tylko modnym sformułowaniem, lecz przekłada się na większą wydajność i oszczędności, oferując wiele korzyści:• Możesz wykonywać operacje na danych na żądanie, bez konieczności zapewnienia i utrzymania infrastruktury• Programiści mogą skoncentrować się na kodzie zamiast na zarządzaniu• Ogranicz koszty maszyn wirtualnych, przez ograniczenie konumpcji chmury• Dzięki radykalnemu zmniejszeniu kosztów zarządzania infrastrukturą obniża się całkowity koszt posiadania „Economics of Serverless Cloud Computing” zawiera dogłębną analizę modeli cenowych, wykorzystania i obsługi chmury. Wszystko to pomoże Ci w pełni zrozumieć oszczędności związane z technologią bez serwerów oraz ocenić potencjał rewolucyjnych zmian w branży. Pobierz raport już dziś.

Zestawienie Magic Quadrant firmy Gartner dotyczące IaaS

Firma Gartner umieściła Microsoft w Kwadrancie Liderów w zestawieniu Magic Quadrant 2017 dotyczącym infrastruktury chmurowej jako usługi (IaaS) dzięki naszemu kompleksowemu podejściu i umiejętności wdrażania pomysłów biznesowych na rynku IaaS. Co więcej, Gartner uznaje Microsoft za lidera również w zakresie chmurowych rozwiązań PaaS i SaaS dla przedsiębiorstw.Mamy wyjątkowo bogatą ofertę usług chmurowych zaprojektowanych z myślą o przedsiębiorstwach, obejmującą infrastrukturę Azure jako usługę (IaaS) i platformę jako usługę (PaaS). Zarejestruj się, aby pobrać pełny raport firmy Gartner.

Oceń wdrożenie chmury w swojej firmie

Czy Twoja firma przyjęła właściwą strategię wdrożenia chmury? Pobierz raport Forrester Research „Oceń wdrożenie chmury w swojej firmie“, aby uzyskać nowe informacje przygotowane na podstawie badań przeprowadzonych w różnych krajach i łatwiej ocenić strategię wdrożenia chmury w Twoim przedsiębiorstwie. Raport zawiera wskaźniki popularności chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych oraz cenne spostrzeżenia dotyczące następujących zagadnień:• Modele wdrażania platform chmurowych stosowane przez różne firmy• Czego programiści chcą i czego potrzebują od usług chmurowych• Jak firmy rozwijają swoje możliwości zarządzania chmurąRaport kończy się czterema zaleceniami dotyczącymi właściwej strategii. Podaj swoje dane, aby uzyskać bezpłatną kopię raportu „Oceń wdrożenie chmury w swojej firmie”.

Chmura dla Twojej firmy. Mały przewodnik do dużych korzyści.

Czym jest chmura Microsoft Azure? Jak zacząć z niej korzystać i jak wygląda przejście do chmury? To przykładowe pytania, na które odpowiada e-book „Chmura dla Twojej firmy. Mały przewodnik do dużych korzyści”.Dowiedz się jakie korzyści dają usługi chmurowe. Poznaj scenariusze wykorzystania chmury oraz przeczytaj najczęstsze mity na jej temat.Sprawdź jak rozwiązanie Microsoft Azure może usprawnić pracę, obniżyć koszty oraz sprawić, że Twoja firma będzie konkurencyjna na rynku. Pobierz e-book i poznaj nieosiągalne dotychczas możliwości!

Rozwijaj swoją firmę, korzystając z najlepszej chmury publicznej

Przeczytaj ostatni raport Forrester Wave i utwierdź się w przekonaniu, że Twój wybór dostawcy chmury publicznej był słuszny. Dowiedz się, dlaczego coraz więcej programistów w przedsiębiorstwach tworzy aplikacje dla klientów i wprowadza innowacje biznesowe przede wszystkim na platformach chmury publicznej. Według raportu Forrester wave dotyczącego trzeciego kwartału 2016 r. Microsoft jest liderem wśród ośmiu globalnych dostawców. Liderzy zostali wyłonieni na podstawie czterech kryteriów:• Wybór usług z zakresu infrastruktury• Zakres usług dla aplikacji analitycznych• Usługi i narzędzia do migracji danych i aplikacji do chmur publicznych• Funkcjonalność narzędzi umożliwiających tworzenie i dostarczanie aplikacji

Analiza Total Economic Impact modelu PaaS platformy Microsoft Azure

Chcesz się dowiedzieć, jak platforma Microsoft Azure jako usługa (PaaS) może zwiększyć innowacyjność aplikacji, zapewnić nowe możliwości generowania przychodów i obniżyć koszty? Klienci, którzy używają modelu PaaS platformy Azure na potrzeby opracowywania i wdrażania aplikacji, mogą uzyskiwać niesamowity zwrot z inwestycji. Jednak wielu klientów nie ma kompleksowej platformy umożliwiającej oszacowanie potencjalnego wpływu modelu PaaS platformy Azure na ich organizację. Aby lepiej oszacować ekonomiczne korzyści ze stosowania modelu PaaS platformy Azure, możesz skorzystać z modelu analizy Total Economic Impact („TEI”) opracowanego przez firmę Forrester. Pobierz bezpłatnie dokument „Analiza Total Economic Impact modelu PaaS platformy Microsoft Azure”, zawierający opis badań przeprowadzonych przez firmę Forrester Consulting, aby dowiedzieć się więcej na temat kluczowych korzyści, kosztów i zagrożeń związanych z korzystaniem z modelu PaaS platformy Microsoft Azure, a także lepiej zrozumieć, co to oznacza dla Twojej firmy.

Raport Forrester Research: dowiedz się, jak oprogramowanie Open Source może zmienić Twoją firmę

Dlaczego warto wdrożyć oprogramowanie open source?         Firma Forrester Research przeprowadziła badanie wśród osób podejmujących decyzje dotyczące oprogramowania w przedsiębiorstwach. 41% ankietowanych deklaruje, że zwiększenie wykorzystania rozwiązań open source w 2016 r. traktują priorytetowo. Coraz większa liczba firm z listy Fortune 50 i Fortune 100 korzysta z narzędzi open source w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.Raport firmy Forrester „Open Source Powers Enterprise Digital Transformation” zawiera informacje o tym, jak i dlaczego przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej otwarte na korzystanie z technologii open source. Aby poznać przyczyny i skutki tej zmiany, wystarczy wypełnić ten formularz i przeczytać raport w całości.

Cutting Right to the Code: A web developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster

Zminimalizowanie obszaru podatnego na ataki przy użyciu zabezpieczeń na poziomie sieci jest problemem każdego dewelopera sieci Web. Konieczne jest też czasochłonne wykonywanie kopii zapasowych, planowanie skali i rejestrowanie. Ta książka elektroniczna (oferowana z przykładami kodu, przykładowymi aplikacjami i szablonami ARM) ułatwia deweloperom sieci Web eliminowanie zadań niezwiązanych z pisaniem kodu oraz szybsze tworzenie kodu. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat takich kluczowych kwestii jak znajdowanie wzorców i trendów użycia, łączenie z sieciami dystrybucji zawartości, dostosowywanie implementacji wyszukiwania, implementowanie historii użytkowników aplikacji i dostępu do aplikacji oraz konfigurowanie serwerów w celu automatycznego skalowania w poziomie.

Cutting Right to the Code: A mobile developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster

Deweloperzy rozwiązań mobilnych chcą przede wszystkim pisać kod. Jednak często muszą wykonywać czasochłonne zadania, takie jak wykonywanie kopii zapasowych, planowanie skali i rejestrowanie. Ta książka elektroniczna (oferowana z przykładami kodu, przykładowymi aplikacjami i szablonami ARM) ułatwia deweloperom rozwiązań mobilnych eliminowanie zadań niezwiązanych z pisaniem kodu oraz szybsze tworzenie kodu. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat takich kluczowych kwestii jak szybkie rozpoznawanie tożsamości użytkownika, zapewnianie niezawodnego dostarczania zawartości między różnymi systemami powiadomień wypychanych, minimalizowanie obszarów podatnych na ataki na poziomie sieci, znajdowanie wzorców i trendów użycia oraz umożliwianie odtwarzania multimediów wysokiej jakości.