Wyniki wyszukiwania zasobów

1 - 7 of 7

Chmura dla Twojej firmy. Mały przewodnik do dużych korzyści

Czym jest chmura Microsoft Azure? Jak zacząć z niej korzystać i jak wygląda przejście do chmury? To przykładowe pytania, na które odpowiada e-book „Chmura dla Twojej firmy. Mały przewodnik do dużych korzyści”.Dowiedz się jakie korzyści dają usługi chmurowe. Poznaj scenariusze wykorzystania chmury oraz przeczytaj najczęstsze mity na jej temat.Sprawdź jak rozwiązanie Microsoft Azure może usprawnić pracę, obniżyć koszty oraz sprawić, że Twoja firma będzie konkurencyjna na rynku. Pobierz e-book i poznaj nieosiągalne dotychczas możliwości!

Rozwijaj swoją firmę, korzystając z najlepszej chmury publicznej

Przeczytaj ostatni raport Forrester Wave i utwierdź się w przekonaniu, że Twój wybór dostawcy chmury publicznej był słuszny. Dowiedz się, dlaczego coraz więcej programistów w przedsiębiorstwach tworzy aplikacje dla klientów i wprowadza innowacje biznesowe przede wszystkim na platformach chmury publicznej. Według raportu Forrester wave dotyczącego trzeciego kwartału 2016 r. Microsoft jest liderem wśród ośmiu globalnych dostawców. Liderzy zostali wyłonieni na podstawie czterech kryteriów:• Wybór usług z zakresu infrastruktury• Zakres usług dla aplikacji analitycznych• Usługi i narzędzia do migracji danych i aplikacji do chmur publicznych• Funkcjonalność narzędzi umożliwiających tworzenie i dostarczanie aplikacji

Analiza Total Economic Impact modelu PaaS platformy Microsoft Azure

Chcesz się dowiedzieć, jak platforma Microsoft Azure jako usługa (PaaS) może zwiększyć innowacyjność aplikacji, zapewnić nowe możliwości generowania przychodów i obniżyć koszty? Klienci, którzy używają modelu PaaS platformy Azure na potrzeby opracowywania i wdrażania aplikacji, mogą uzyskiwać niesamowity zwrot z inwestycji. Jednak wielu klientów nie ma kompleksowej platformy umożliwiającej oszacowanie potencjalnego wpływu modelu PaaS platformy Azure na ich organizację. Aby lepiej oszacować ekonomiczne korzyści ze stosowania modelu PaaS platformy Azure, możesz skorzystać z modelu analizy Total Economic Impact („TEI”) opracowanego przez firmę Forrester. Pobierz bezpłatnie dokument „Analiza Total Economic Impact modelu PaaS platformy Microsoft Azure”, zawierający opis badań przeprowadzonych przez firmę Forrester Consulting, aby dowiedzieć się więcej na temat kluczowych korzyści, kosztów i zagrożeń związanych z korzystaniem z modelu PaaS platformy Microsoft Azure, a także lepiej zrozumieć, co to oznacza dla Twojej firmy.

Raport Forrester Research: dowiedz się, jak oprogramowanie Open Source może zmienić Twoją firmę

Dlaczego warto wdrożyć oprogramowanie open source?         Firma Forrester Research przeprowadziła badanie wśród osób podejmujących decyzje dotyczące oprogramowania w przedsiębiorstwach. 41% ankietowanych deklaruje, że zwiększenie wykorzystania rozwiązań open source w 2016 r. traktują priorytetowo. Coraz większa liczba firm z listy Fortune 50 i Fortune 100 korzysta z narzędzi open source w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.Raport firmy Forrester „Open Source Powers Enterprise Digital Transformation” zawiera informacje o tym, jak i dlaczego przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej otwarte na korzystanie z technologii open source. Aby poznać przyczyny i skutki tej zmiany, wystarczy wypełnić ten formularz i przeczytać raport w całości.

Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący rozwiązań IaaS

Firma Gartner umieściła firmę Microsoft w rankingu Leaders Quadrant w raporcie 2015 Magic Quadrant dotyczącym infrastruktury chmury jako usługi (IaaS), opierając swoją decyzję na kompletności wizji i możliwości skutecznego działania na rynku rozwiązań IaaS. Firma Gartner definiuje rozwiązanie IaaS jako standaryzowaną, wysoko zautomatyzowaną ofertę, w przypadku której zasoby obliczeniowe oraz stanowiące ich uzupełnienie możliwości magazynowania i pracy w sieci są własnością usługodawcy, które oferuje je klientom na żądanie. Firma Microsoft jest w tej chwili jedynym dostawcą, który otrzymał tytuł lidera w raportach Magic Quadrant firmy Gartner dotyczących infrastruktury chmury jako usługi, platformy aplikacji jako usługi, usług magazynowania w chmurze oraz wirtualizacji serwerów. Wierzymy, że stanowi to potwierdzenie słuszności strategii, którą firma Microsoft wybrała w celu umożliwienia użytkownikom wyboru spośród oferowanych przez nas wiodących w branży usług infrastruktury, usług platformy oraz rozwiązań hybrydowych.**

Cutting Right to the Code: A web developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster

Zminimalizowanie obszaru podatnego na ataki przy użyciu zabezpieczeń na poziomie sieci jest problemem każdego dewelopera sieci Web. Konieczne jest też czasochłonne wykonywanie kopii zapasowych, planowanie skali i rejestrowanie. Ta książka elektroniczna (oferowana z przykładami kodu, przykładowymi aplikacjami i szablonami ARM) ułatwia deweloperom sieci Web eliminowanie zadań niezwiązanych z pisaniem kodu oraz szybsze tworzenie kodu. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat takich kluczowych kwestii jak znajdowanie wzorców i trendów użycia, łączenie z sieciami dystrybucji zawartości, dostosowywanie implementacji wyszukiwania, implementowanie historii użytkowników aplikacji i dostępu do aplikacji oraz konfigurowanie serwerów w celu automatycznego skalowania w poziomie.

Cutting Right to the Code: A mobile developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster

Deweloperzy rozwiązań mobilnych chcą przede wszystkim pisać kod. Jednak często muszą wykonywać czasochłonne zadania, takie jak wykonywanie kopii zapasowych, planowanie skali i rejestrowanie. Ta książka elektroniczna (oferowana z przykładami kodu, przykładowymi aplikacjami i szablonami ARM) ułatwia deweloperom rozwiązań mobilnych eliminowanie zadań niezwiązanych z pisaniem kodu oraz szybsze tworzenie kodu. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat takich kluczowych kwestii jak szybkie rozpoznawanie tożsamości użytkownika, zapewnianie niezawodnego dostarczania zawartości między różnymi systemami powiadomień wypychanych, minimalizowanie obszarów podatnych na ataki na poziomie sieci, znajdowanie wzorców i trendów użycia oraz umożliwianie odtwarzania multimediów wysokiej jakości.