Wyniki wyszukiwania zasobów

1 - 10 of 62

Dostosowywanie chmury do wszystkich potrzeb obliczeniowych: portfolio obliczeń platformy Azure

Pobierz to podsumowanie informacji firmy International Data Corporation (IDC), aby ustalić czynniki do uwzględnienia podczas wyboru maszyn wirtualnych odpowiednich dla określonych potrzeb w zakresie przetwarzania w chmurze. Ten zasób zawiera omówienie maszyn wirtualnych platformy Azure, które są dostępne dla każdego obciążenia i przypadku użycia — od podstawowych środowisk testowych do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Dowiedz się, jak platforma Azure oferuje konkurencyjne ceny i wiodące w branży zabezpieczenia i funkcje hybrydowe. Zaloguj się lub napisz coś o sobie, aby pobrać podsumowanie informacji.

The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure for SAP (Całkowity wpływ ekonomiczny platformy Microsoft Azure dla rozwiązania SAP) — zamówione badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting

Poznaj rzeczywisty wpływ finansowy i korzyści biznesowe dla firm związane z przeniesieniem obciążeń SAP do chmury za pomocą platformy Microsoft Azure. To badanie firmy Forrester Consulting zamówione przez firmę Microsoft przedstawia szczegółową analizę zwrotu z inwestycji i inne efekty u klientów związane z migracją obciążeń SAP do platformy Azure. Poproszono czterech klientów o opisanie swoich doświadczeń z hostowaniem rozwiązań SAP na platformie Azure. Oprócz przewidywanego zwrotu z inwestycji na poziomie 102% w ciągu 3 lat w analizie wykazano, że reprezentatywna organizacja odnotowała następujące wyniki na podstawie danych klientów, którzy przesłali opinie:Zwrot z inwestycji w platformę Azure w zaledwie 9 miesięcy.Krótszy czas wprowadzania rozwiązań SAP na rynek (wartość 3,3 mln USD).Oszczędność kosztów związanych ze starszą infrastrukturą na poziomie 7,2 mln USD. Pobierz badanie teraz, aby uzyskać informacje o potencjalnym wpływie finansowym uruchamiania obciążeń SAP na platformie Azure na organizację. 

Dowiedz się, jak przenieść obciążenia SAP do chmury

Rozwiązanie SAP to serce magazynu danych organizacji — czas rozpocząć opracowywanie planu przeniesienia obciążeń SAP do chmury. Rozwiązanie SAP działające w chmurze przynosi istotne korzyści, takie jak redukcja kosztów, zaawansowane narzędzia analizy biznesowej pobudzające innowacyjność oraz rozbudowane funkcje zabezpieczeń i odzyskiwania po awarii. Zacznij planowanie od pobrania tego bezpłatnego zestawu książek elektronicznych, oficjalnych dokumentów oraz szablonu programu PowerPoint z możliwością edycji, aby łatwiej przedstawić zespołom wewnętrznym strategię przenoszenia infrastruktury SAP do chmury. Poznasz kluczowe szczegółowe informacje w następujących kwestiach:Opcje chmurowe dla środowisk SAP klasy produkcyjnej.Spełnianie wymogu rozwiązania SAP dotyczącego przeniesienia rozwiązań ERP do oprogramowania S/4HANA przed rokiem 2025.Używanie chmurowej usługi Power BI i innych narzędzi danych big data w różnych zastosowaniach, takich jak zarządzanie ryzykiem i analiza tonacji.Jak infrastruktura firmy Microsoft o wysokiej wydajności z certyfikatem SAP obsługuje migrowanie metodą „lift-and-shift” przy użyciu platformy SAP HANA.    

Projektowanie strategii dotyczącej chmury hybrydowej: tworzenie zawartości przy użyciu najlepszych elementów z obu rozwiązań

Dostosowanie usług w chmurze stało się kluczowym czynnikiem, dzięki któremu firmy mogą zwiększyć konkurencyjność. Jednak rozwiązanie w całości oparte na chmurze nie zawsze jest możliwe ze względu na wymagania prawne i konieczność zmaksymalizowania istniejących inwestycji w infrastrukturę. Zamiast tego warto użyć środowiska chmury hybrydowej, w którym usługi w chmurze łączą się z technologią lokalną, aby czerpać korzyści z przetwarzania w chmurze w zakresie kosztów i produktywności przy zachowaniu zgodności z przepisami i maksymalizacji bieżących inwestycji w środowisko lokalne. Pobierz cały zestaw zasobów chmury hybrydowej platformy Microsoft Azure, aby uzyskać szczegółowe informacje na następujące tematy:Zarządzanie zabezpieczeniami w środowisku chmury hybrydowej, w tym zarządzanie tożsamościami i dostępem.Zwiększanie efektywności tworzenia zawartości i implementowania usługi DevOps.Planowanie migracji do chmury hybrydowej.Korzystanie z trendów konkurencji znajdujących się w ankiecie State of Hybrid Cloud 2018. 

Enterprise Cloud Strategy (Strategia przedsiębiorstwa w chmurze), trzecie wydanie

Informacje o przenoszeniu infrastruktury przedsiębiorstwa do chmury i zarządzaniu niąW trzecim wydaniu książki elektronicznej Enterprise Cloud Strategy (Strategia przedsiębiorstwa w chmurze) przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące opracowywania strategii migracji infrastruktury przedsiębiorstwa i zarządzania nią na platformie Azure, aby ułatwić zrozumienie następujących kwestii:Infrastruktura jako usługa (IaaS) eliminuje konieczność zarządzania procesami lokalnymi, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki czemu można skoncentrować się na innowacjach.Planowanie i implementowanie spójnej hybrydowej infrastruktury przetwarzania w chmurze.Bezpieczne zarządzanie danymi firmy w chmurze za pomocą wbudowanych narzędzi zabezpieczeń i zgodności platformy Azure.Implementowanie środowisk tworzenia i testowania w celu przyspieszenia i zwiększenia wydajności tworzenia oprogramowania. Ten przydatny zasób dla liderów IT i biznesowych zawiera kompleksowy opis tworzenia i obsługi ekosystemów IaaS oraz zarządzania nimi, a także wytyczne dotyczące m.in. monitorowania, zarządzania i zgodności. 

Uwalnianie zwrotu z inwestycji

Organizacje używające technologii Internetu rzeczy (IoT) mogą chcieć szybko czerpać korzyści z innowacyjnych rozwiązań bez uwzględnienia przypadku biznesowego i szerszej strategii. Aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, traktuj projekt IoT jako inicjatywę strategiczną z uzyskaniem wysokiej wartości biznesowej jako głównym celem. Zacznij od lepszego zrozumienia, co należy zrobić, aby uruchamiać udane projekty i zarządzać nimi. Przeczytaj ten bezpłatny oficjalny dokument, aby dowiedzieć się, jak wykonywać następujące czynności:Utworzenie solidnej podstawy dla projektu IoT.Skuteczne wykonanie projektu w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.Praca z doświadczonymi partnerami w zakresie IoT na każdym etapie.

Więcej niż konserwacja predykcyjna: „sztuka możliwości” w IoT

Internet rzeczy (IoT) przerósł początkowe zainteresowanie i obecnie jest wygodnym rozwiązaniem dla organizacji dowolnej wielkości w wielu branżach. Najczęstsze przypadki użycia przeszły już do głównego nurtu, a organizacje przesuwają granice w zakresie wdrażania IoT w następujących celach:Tworzenie nowych źródeł przychodów.Umożliwianie stosowania nowych modeli biznesowych.Umożliwianie synergii z innymi zaawansowanymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków i zaawansowane punkty końcowe. Aby w pełni wykorzystać możliwości IoT, zacznij od lepszego zrozumienia jego wartości biznesowej i kluczowych składników udanego projektu. Przeczytaj ten bezpłatny zlecony raport sporządzony przez firmę Boston Consulting Group (BCG), aby uzyskać wskazówki i poznać rzeczywiste przykłady, które pomogą rozwiązać problemy biznesowe za pomocą IoT. 

Dostosowywanie chmury do wszystkich potrzeb obliczeniowych: portfolio obliczeń platformy Azure

Pobierz ten oficjalny dokument firmy International Data Corporation (IDC), aby ustalić czynniki do uwzględnienia podczas wyboru maszyn wirtualnych odpowiednich dla określonych potrzeb w zakresie przetwarzania w chmurze. Ten zasób zawiera omówienie maszyn wirtualnych platformy Azure, które są dostępne dla każdego obciążenia i przypadku użycia — od podstawowych środowisk testowych do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Dowiedz się, jak platforma Azure oferuje konkurencyjne ceny i wiodące w branży zabezpieczenia i funkcje hybrydowe. 

Azure Stack: chmura hybrydowa na Twój sposób

Uzyskaj korzyści z używania chmury dla każdego obciążenia. Organizacje dążące do transformacji cyfrowej zauważyły, że mogą rozwijać się szybciej dzięki usługom w chmurze publicznej wdrażanym we współczesnych architekturach i w celu odświeżenia starszych aplikacji. Jednak wiele obciążeń musi pozostać w środowisku lokalnym ze względu na problemy technologiczne i prawne. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz arkusz danych.

Benchmark Your Enterprise Cloud Adoption — raport firmy Forrester Research

Przejście na przetwarzanie w chmurze stało się dla firm strategicznym wymogiem do zachowania ich przewagi nad konkurencją. Przeczytaj ten raport firmy Forrester Research, aby dowiedzieć się, jak priorytety wdrażania chmury, obawy i strategie w Twojej firmie mają się do szerszego rynku. Pobierz, aby dowiedzieć się:Czy Twoja firma prowadzi, czy jest z tyłu w kwestii wdrażania chmury w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami.Jak firmy radzą sobie ze spełnianiem wymagań w zakresie zabezpieczeń i zgodności.Jak zacząć planowanie własnej migracji do chmury.Jakie są trendy w zakresie platform do obliczeń w chmurze, w tym środowisk hybrydowych, wielochmurowych, publicznych i prywatnych.