Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

What is Azure DocumentDB?

Azure DocumentDB is a NoSQL document database service designed from the ground up to natively support JSON and JavaScript directly inside the database engine.

Pokrewne wideo

DocumentDB Support for Aggregates

DocumentDB Loves Xamarin

DocumentDB: Database-as-a-Service for MongoDB Developers