Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

What is Azure DocumentDB?

Azure DocumentDB is a NoSQL document database service designed from the ground up to natively support JSON and JavaScript directly inside the database engine.

Pokrewne wideo

DocumentDB: Database-as-a-Service for MongoDB Developers

Azure DocumentDB Elastic Scale - Partitioning

DocumentDB Updates: Local Emulator and .NET Core Preview SDK