Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Using vault credentials to authenticate with the Azure Backup service

Short video following the steps for using vault credentials to authenticate with the Azure Backup service.

Pokrewne wideo

Download, install and register the Azure Backup agent

Backup and restore from a Windows server or client machine

Azure Backup Vault Creation