Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Mark Russinovich Talks Azure Scale Sets

Mark Russinovich, CTO of Azure stops by the Channel 9 studio to give us a demo of Azure Scale Sets.

Pokrewne wideo

Azure Hybrid Networking 101

Custom Domain HTTPS Support with Azure CDN

Using Azure CLI 2.0 from Docker