Pomiń nawigację

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Loading data with PolyBase in Azure SQL Data Warehouse

In this tutorial, Sahaj Saini walks you through configuring and executing PolyBase to load data from Azure storage to Azure SQL Data Warehouse.

Pokrewne wideo

Azure SQL Database Case Study - SnelStart

Azure SQL Database Case Study - Umbraco

Loading Azure SQL Data Warehouse with Azure Data Factory