Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

U-SQL query execution for Azure Data Lake

This short video for Azure Data Lake dives into the query execution flow and resource patterns for a U-SQL query.

Pokrewne wideo

Easy Push Notifications with Azure App Service

Extending the Common Data Service Base Schema in PowerApps