Pomiń nawigację

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Create a Custom Virtual Machine Image in Azure Resource Manager with PowerShell

Kevin walks us through creating a custom virtual machine image in Azure Resource Manager with PowerShell.

Pokrewne wideo

Azure Availability Zones

Deploy Bitnami Node.js HA Cluster with Azure Cosmos DB

Commvault helps us launch the Azure Storage Solution Showcase