Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Create a Custom Virtual Machine Image in Azure Resource Manager with PowerShell

Kevin walks us through creating a custom virtual machine image in Azure Resource Manager with PowerShell.

Pokrewne wideo

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets

Azure Virtual Machine (VM) Scale Sets