Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Deep Dive into Microsoft Azure Service Fabric Reliable Actors

Speaker: Claudio Caldato