Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Deep Dive into Microsoft Azure Service Fabric Reliable Actors

Speaker: Claudio Caldato

Pokrewne wideo

Service Fabric architecture in the Swiss Re Digital Platform: An IoT scenario

Azure Service Fabric

Episode 212: Service Fabric Series (3 of 3) - Service Fabric on Linux