Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Azure SQL Database Elastic Scale

An introduction to Azure SQL Database Elastic Scale: .NET client libraries and Azure cloud service packages that let you easily develop, scale, and manage the stateful data tiers of your SQL Server applications.

Pokrewne wideo

Create a SQL Database from Azure CLI 2.0

Management of Elastic Scale for Azure SQL Database with Joseph Idziorek

Elastic Scale for Azure SQL Databases with Joseph Idziorek