Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Azure Backup Vault Creation

Blain Barton walks us through the process of creating an Azure Backup Vault.

Pokrewne wideo

Using vault credentials to authenticate with the Azure Backup service

Download, install and register the Azure Backup agent

Backup and restore from a Windows server or client machine