Health Information

Ten klip wideo jest niedostępny w tym języku: Polski. Klip wideo jest dostępny w tym języku: English (US).

Attaching a Data Disk to a Windows VM

Jennelle walks us through the steps for adding a disk to a Windows virtual machine.

Pokrewne wideo

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets

Azure Virtual Machine (VM) Scale Sets