Pomiń nawigację

Najważniejsze trendy w zakresie danych i analiz, 2022 r.

Ten zasób jest dostępny w English.

Opublikowano: 22.07.2022

Poznaj najważniejsze trendy w zakresie danych i analiz w 2022 roku i przygotuj się, aby przewidywać zmiany i przekształcać niepewność w nowe możliwości. Przeczytaj raport firmy Gartner® Top Trends in Data and Analytics, 2022 (Najważniejsze trendy w zakresie danych i analiz, 2022 r.), aby dowiedzieć się, jak przekształcić te najważniejsze trendy w kluczowe inwestycje pobudzające rozwój, oraz aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak Twoja organizacja może odnieść korzyści na dużą skalę.

Pobierz ten raport, aby:

  • Dowiedzieć się, dlaczego liderzy ds. danych i analiz muszą uwzględniać te trendy w kluczowych inwestycjach pobudzających rozwój, wydajność, niezawodność i innowacyjność.
  • Dowiedzieć się, jak dyrektorzy generalni stale pracują nad przyspieszeniem wzrostu mimo niepewnego i zmiennego otoczenia. 
  • Dowiedzieć się, dlaczego trendy wskazują liderom, aby kładli nacisk na umiejętność posługiwania się danymi i wprowadzali strategie w celu rozwiązania problemów z niedoborem pracowników biegłych w analizowaniu i obsłudze danych.

Gartner, Top Trends in Data and Analytics, 2022 (Najważniejsze trendy w zakresie danych i analiz, 2022 r.), Rita Sallam, Ted Friedman i 37 innych autorów, 11 marca 2022 r.

GARTNER to zastrzeżony znak towarowy oraz oznaczenie usługi firmy Gartner, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na świecie i jest używany w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane