Analityk, inżynier i magazyn — implementowanie analizy w chmurze

Opublikowano: 12.06.2020

Organizacje polegają na nauce o danych, aby wspierać innowacje, a także zwiększać przewagę konkurencyjną i wydajność, a rola analityka danych ma kluczowe znaczenie dla tej praktyki. Aby jednak wdrożyć naukę o danych do produkcji na dużą skalę, potrzebujesz umiejętności i metod wykraczających poza zakres kompetencji analityka danych. Rola inżyniera danych powstała, aby zapewnić gotowość modeli predykcyjnych do użycia w środowisku produkcyjnym. 

Wymagania technologiczne nauki o danych również ewoluowały. Magazyn danych w chmurze został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów ze skalowalnością, dostępnością i budżetem, które powstają w wyniku drastycznego zwiększenia ilości danych. 

Przeczytaj oficjalny dokument Analityk, inżynier i magazyn, aby dowiedzieć się, czego wymaga wdrożenie analizy danych w chmurze w praktyce.
  • Dowiedz się, jak odróżnić rolę analityka danych od inżyniera danych.
  • Dowiedz się więcej na temat współdziałania tych ról w magazynie danych w chmurze.
  • Dowiedz się, w jaki sposób usługa Azure Synapse Analytics została unikatowo dopasowana, aby zaspokajać potrzeby dotyczące ładu, możliwości zarządzania i elastyczności w dowolnej skali.
  • Zobacz, jak można dopasować usługę Azure Synapse Analytics do efektywnej architektury na potrzeby analizy w chmurze.

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności