Przejdź do głównej zawartości

Wyniki wyszukiwania zasobów

Pokazywanie 1 - 10 z 11 wyników


Wyniki

Rozwiązania Microsoft Azure IIoT w branży farmaceutycznej

  

Rygorystyczne regulacje, współpraca z mnóstwem firm w celu zapewnienia łańcucha nadzoru i odpowiedzialność za kontrolę jakości od czasu wyprodukowania leków po ich zaaplikowanie pacjentom — firmy farmaceutyczne zmagają się z mnóstwem wyzwań.


Zapewniając wgląd w dane w czasie rzeczywistym w ramach operacji, przemysłowe rozwiązania IoT (industry IoT, IIoT) mogą przyspieszyć opracowywanie produktów, pomagać we wcześniejszym wykrywaniu błędów w łańcuchu wartości i umożliwić firmom skrócenie osi czasu produkcji.


W tym dokumencie opisano, jak liderzy biznesowi w branży farmaceutycznej mogą wykorzystywać rozwiązania Azure IIoT do zwiększania wydajności, obniżania kosztów i łatwiejszego wprowadzania nowych modeli biznesowych

Raport dotyczący sygnałów IoT

W roku 2019 firmy Microsoft i Hypothesis uruchomiły inicjatywę IoT Thought Leadership, corocznie wydając raporty z serii IoT Signals. Celem tych raportów jest lepsze służenie naszym partnerom i klientom, pomaganie liderom biznesowym w rozwijaniu własnych strategii IoT oraz dostarczanie najbardziej aktualnych badań na temat wykorzystania rozwiązań IoT w różnych krajach i branżach. Wcześniejsze raporty skupiały się na trzech wycinkach badań. Pierwsza runda, przeprowadzona w lutym 2019 r., koncentrowała się na rozwiązaniach IoT w różnych branżach. W kolejnej, z października 2019 r., przyjrzano się bliżej czterem najważniejszym branżom (energetyczna, produkcyjna, opieka zdrowotna i handel detaliczny). W 2020 r. zaprezentowano aktualizację pierwszego i drugiego. Bieżący dokument z 2021 r. stanowi rozwinięcie doskonale przyjętych wcześniejszych dokumentów z serii Signals. Nowe badania przynoszą świeże wnioski i szczegółowe informacje na temat bieżącego i przyszłego stanu rozwiązań IoT.  

Nowoczesna analiza przemysłowego Internetu rzeczy na platformie Azure

Klienci wykorzystują usługę Azure Databricks do analizy przemysłowego Internetu rzeczy

Migrowanie infrastruktury SAP do chmury — bezpiecznie i niezawodnie — przy użyciu platformy Azure

Zapewnij swoim aplikacjom SAP analizy, bezpieczeństwo i niezawodność platformy Azure — jednocześnie minimalizując ryzyko i zakłócenia w działaniu firmy. Uzyskaj praktyczne wskazówki na temat przenoszenia lokalnych obciążeń SAP do chmury z książki Przewodnik implementacji systemu SAP na platformie Azure od firmy Packt. 

Pobierz bezpłatną książkę elektroniczną omawiającą następujące tematy:
 • Tworzenie architektury środowiska SAP na platformie Azure — ze szczegółowymi rozdziałami dotyczącymi platformy SAP HANA na platformie Azure, zarządzania tożsamościami oraz rozwiązań SAP Hybris i SAP Data Hub.
 • Planowanie i implementowanie powodującego mniej problemów przeniesienia do chmury — w tym porady dotyczące wyboru odpowiedniej metody migracji dla unikatowych rozwiązań SAP.
 • Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące używania zaawansowanych analiz i rozwiązań IoT w systemie SAP na platformie Azure. 

Analizy w skali chmury — podstawy

Wyjdź poza proste zbieranie i przechowywanie danych i skorzystaj z analizy danych w skali chmury, która zapewni Ci dostęp do wcześniej niedostępnych informacji i wniosków — aby Twoja organizacja mogła działać sprawniej, wydajniej i bardziej aktywnie. E-book Podstawy analiz w skali chmury zawiera opis podstawowych koncepcji związanych z analizą, w tym analizą biznesową, a także informacje o korzyściach biznesowych, które ona zapewnia, i jej składowych technologiach. 

Pobierz ten e-book, aby dowiedzieć się, jak:
 • Łączyć i kształtować dane dotyczące klientów z różnych izolowanych lokalizacji, aby wyświetlać je w jednym skonsolidowanym repozytorium.
 • Syntetyzować informacje z aplikacji lokalnych i chmurowych, a także dane przesyłane strumieniowo z witryn internetowych, mediów społecznościowych i Internetu rzeczy.
 • Szybciej agregować i interpretować dane o rozmiarze petabajtów dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii zbiorów danych typu „data lake”.
 • W czasie rzeczywistym rozpoznawać wzorce w skali makro i tworzyć modele uczenia maszynowego w celu przewidywania trendów w przyszłości. 

Rzeczywiste zastosowanie IoT: historie dotyczące produkcji

Przeczytaj ten bezpłatny przewodnik, aby dowiedzieć się, jak wiodące firmy korzystają z usługi Azure IoT, która umożliwia kompleksową kontrolę nad danymi, urządzeniami i aplikacjami. Dowiedz się, jak wykorzystać możliwości Internetu rzeczy (IoT) i zacząć używać rozwiązania IoT. Zapoznaj się z następującymi tematami, aby skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych użytkowników: 
 • Możliwości IoT, w tym informacje o połączonych urządzeniach, przekształcaniu danych w szczegółowe informacje i elementach potrzebnych do podjęcia odpowiednich działań. 
 • Skalowanie kosztów związanych z IoT zgodnie z potrzebami firmy i szybkie rozpoczynanie pracy z rozwiązaniami IoT. 
 • Firma Microsoft udostępnia bezpieczne, kompleksowe rozwiązanie do typowych zastosowań IoT, takich jak zdalne monitorowanie, konserwacja predykcyjna, zarządzanie obiektami, połączona produkcja i zarządzanie flotą. 

Uwalnianie zwrotu z inwestycji

Organizacje używające technologii Internetu rzeczy (IoT) mogą chcieć szybko czerpać korzyści z innowacyjnych rozwiązań bez uwzględnienia przypadku biznesowego i szerszej strategii. Aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, traktuj projekt IoT jako inicjatywę strategiczną z uzyskaniem wysokiej wartości biznesowej jako głównym celem. Zacznij od lepszego zrozumienia, co należy zrobić, aby uruchamiać udane projekty i zarządzać nimi. 

Przeczytaj ten bezpłatny oficjalny dokument, aby dowiedzieć się, jak wykonywać następujące czynności:
 • Utworzenie solidnej podstawy dla projektu IoT.
 • Skuteczne wykonanie projektu w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.
 • Praca z doświadczonymi partnerami w zakresie IoT na każdym etapie.

Więcej niż konserwacja predykcyjna: „sztuka możliwości” w IoT

Internet rzeczy (IoT) przerósł początkowe zainteresowanie i obecnie jest wygodnym rozwiązaniem dla organizacji dowolnej wielkości w wielu branżach. Najczęstsze przypadki użycia przeszły już do głównego nurtu, a organizacje przesuwają granice w zakresie wdrażania IoT w następujących celach:
 • Tworzenie nowych źródeł przychodów.
 • Umożliwianie stosowania nowych modeli biznesowych.
 • Umożliwianie synergii z innymi zaawansowanymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków i zaawansowane punkty końcowe. 

Aby w pełni wykorzystać możliwości IoT, zacznij od lepszego zrozumienia jego wartości biznesowej i kluczowych składników udanego projektu. Przeczytaj ten bezpłatny zlecony raport sporządzony przez firmę Boston Consulting Group (BCG), aby uzyskać wskazówki i poznać rzeczywiste przykłady, które pomogą rozwiązać problemy biznesowe za pomocą IoT. 

Rzeczywiste zastosowanie IoT: historie dotyczące produkcji (interakcyjne)

Przeczytaj ten interakcyjny przewodnik, aby dowiedzieć się, jak wiodące firmy korzystają z usługi Azure IoT, która umożliwia kompleksową kontrolę nad danymi, urządzeniami i aplikacjami. Dowiedz się, jak wykorzystać możliwości Internetu rzeczy (IoT) i zacząć używać rozwiązania IoT. Zapoznaj się z następującymi tematami, aby skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych użytkowników:
 • Możliwości IoT, w tym informacje o połączonych urządzeniach, przekształcaniu danych w szczegółowe informacje i elementach potrzebnych do podjęcia odpowiednich działań.
 • Skalowanie kosztów związanych z IoT zgodnie z potrzebami firmy i szybkie rozpoczynanie pracy z rozwiązaniami IoT.
 • Firma Microsoft udostępnia bezpieczne, kompleksowe rozwiązanie do typowych zastosowań IoT, takich jak zdalne monitorowanie, konserwacja predykcyjna, zarządzanie obiektami, połączona produkcja i zarządzanie flotą. 

Przedsiębiorstwo w chmurze

Co należy wiedzieć na temat przenoszenia aplikacji do chmury

W drugiej edycji e-booka Przedsiębiorstwo w chmurze zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące ustalania strategii i dokonywania migracji do chmury, aby pomóc Ci szybciej zrozumieć następujące zagadnienia:

 1. Co należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania wyboru między chmurą hybrydową, publiczną i prywatną 
 2. Jak chmura obniża koszty, a nawet usprawnia lokalne przetwarzanie danych 
 3. Nowe możliwości związane z analityką i IoT 
 4. Bezpieczeństwo i zapewnienie zgodności z przepisami

To cenne źródło informacji dla kierowników IT i osób zarządzających firmami prezentuje całościowy obraz procesu przeniesienia do chmury, a także zawiera konkretne wskazówki dotyczące ustalania priorytetów migracji aplikacji i współpracy z zaangażowanymi stronami oraz plany architektury chmury.