Przejdź do głównej zawartości

Przenoszenie systemu Windows Server na platformę Microsoft Azure w celu zapewnienia zgodności

Opublikowano: 2020-01-10

Łatwo zarządzaj zgodnością, prywatnością i zabezpieczeniami po migrowaniu obciążeń systemu Windows Server na platformę Azure. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać funkcje zgodności platformy Azure i zapewniane korzyści z tej bezpłatnej książki elektronicznej.

Przeczytaj książkę elektroniczną Przenoszenie systemu Windows Server na platformę Microsoft Azure w celu zapewnienia zgodności, aby uzyskać następujące informacje:

  • Dokładny opis zestawu narzędzi z zakresu zgodności i bezpieczeństwa platformy Azure, który obejmuje obsługę tworzenia aplikacji zgodnych z RODO i HIPAA.
  • Szczegóły na temat korzyści z używania platformy Azure dotyczących zgodności, takich jak skalowalność i udoskonalone funkcje zarządzania danymi.
  • Jak korzystać z platformy Azure, aby usprawnić zachowanie zgodności z przepisami dla operacji IT w przypadku migrowania z istniejącego środowiska systemu Windows Server do chmury.
Przenoszenie systemu Windows Server na platformę Microsoft Azure w celu zapewnienia zgodności