Pomiń nawigację

Modernizacja aplikacji i danych: Spojrzenie klientów, którzy odbyli podróż z Microsoft Azure

Ten zasób jest dostępny w Português, Nederlands, 日本語, Français, Español, English, Deutsch.

Opublikowano: 18.05.2022

Przedsiębiorstwa mają wybór podejścia do modernizacji aplikacji i danych. Popularyzacja chmury publicznej, chmury hybrydowej i środowisk wielochmurowych, a także bogactwo dostępnych narzędzi, usług i platform stanowi zarówno szansę, jak i komplikację.

Przeczytaj ten oficjalny dokument firmy IDC, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat strategii pomyślnej modernizacji aplikacji i danych. Dokument powstał na podstawie ekskluzywnych badań ilościowych i jakościowych, w tym danych z ankiet wypełnionych przez 205 respondentów spośród klientów i potencjalnych klientów firmy Microsoft. Zawiera również historie ze szczegółowych wywiadów z klientami, którzy pomyślnie rozpoczęli i zrealizowali strategie modernizacji aplikacji i danych na platformie Azure.

Dowiedz się więcej na następujące tematy:

  • Korzyści osiągane przez firmy w wyniku modernizacji aplikacji i danych, w tym skracanie czasu wypuszczania produktów na rynek i dostarczania rozbudowanych środowisk klientów.
  • Najważniejsze zagadnienia, wyzwania i szanse, przed którymi stoją firmy w zakresie opracowywania i wdrażania strategii modernizacji aplikacji i danych.
  • Najlepsze rozwiązania opracowane przez pięciu klientów platformy Azure z branży handlu detalicznego, usług finansowych i towarów konsumenckich.

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane