Przejdź do głównej zawartości

Krótkie wprowadzenie do rozwiązania Skytap na platformie Azure

Uzyskaj wydajność w skali chmury dla obciążeń architektury IBM Power

Ten zasób jest dostępny w English.

Opublikowano: 02.02.2021

Skytap na platformie Azure to usługa w chmurze, która natywnie uruchamia na tej platformie obciążenia architektur IBM Power i x86. To szybkie i elastyczne rozwiązanie umożliwia wykonywanie operacji biznesowych mających na celu sprawne przenoszenie obciążeń opartych na architekturze IBM Power do chmury bez refaktoryzacji, przepisywania i ponownego tworzenia architektury przy zachowaniu wcześniejszych inwestycji w krytyczne dla działania firmy aplikacje oparte na architekturze IBM Power.

Dzięki rozwiązaniu Skytap na platformie Azure organizacje mogą zyskać korzyści wynikające ze skali chmury, modernizując kluczowe aplikacje bez konieczności ich przebudowy, szybko i łatwo.