Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Język Python na platformie Azure

Twórz i wdrażaj swoje aplikacje języka Python w chmurze — oraz poszerzaj możliwości dzięki sztucznej inteligencji i nauce o danych

Dlaczego warto używać języka Python na platformie Azure?

Tworzenie aplikacji internetowych w języku Python w chmurze

Szybciej twórz lepsze aplikacje internetowe dzięki naszej zarządzanej platformie aplikacji zoptymalizowanej pod kątem języka Python. Połącz aplikacje z danymi, używając usług platformy Azure na potrzeby popularnych relacyjnych i nierelacyjnych (SQL i NoSQL) baz danych.

Kompletna platforma obsługująca sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe przy użyciu języka Python

Szybko i prosto kompiluj, trenuj, hostuj i wdrażaj modele z dowolnego środowiska języka Python przy użyciu usług platformy Azure na potrzeby nauki o danych i uczenia maszynowego. Możesz również wprowadzić wstępnie skompilowane rozwiązania sztucznej inteligencji, aby dostarczać najnowocześniejsze środowiska do aplikacji języka Python.

Nasze narzędzia służące do programowania w języku Python — lub Twoje

Twórz i debuguj aplikacje w języku Python w programie Visual Studio Code, naszym bezpłatnym edytorze dla systemów Windows, macOS i Linux. Platforma Azure i program Visual Studio Code bezproblemowo integrują się także z usługą GitHub, umożliwiając wdrażanie pełnego cyklu życia DevOps dla aplikacji w języku Python. Możesz również skorzystać z narzędzi, które już znasz.

Zobacz, co jest możliwe

Aplikacje internetowe

Skoncentruj się na kodzie aplikacji, a nie na infrastrukturze. Uruchamiaj aplikacje Django i Flask na naszej bezserwerowej platformie przy użyciu usług Azure Web Apps on Linux lub Azure Functions, podczas gdy platforma Azure zajmie się infrastrukturą bazową.

Platforma Azure oferuje relacyjne i nierelacyjne bazy danych jako usługi zarządzane. Łatwo dodawaj je do aplikacji w języku Python, wybierając spośród zarządzanych rozwiązań dla usług PostgreSQL i MySQLRedisAzure Cosmos DB (zgodna z bazą danych MongoDB) oraz innych usług.

A Team Stand Up app service dashboard in Azure
Powrót do kart

Tworzenie aplikacji w języku Python za pomocą platformy Azure i programu Visual Studio Code

Dowiedz się, jak platforma Microsoft Azure i program Visual Studio Code umożliwiają szybsze tworzenie zaawansowanych aplikacji w języku Python.

Wszystko jest gotowe — zacznij programować aplikacje w języku Python na platformie Azure

A dashboard in Azure