Przejdź do głównej zawartości

Język Python na platformie Azure

Twórz i wdrażaj swoje aplikacje języka Python w chmurze — oraz poszerzaj możliwości dzięki sztucznej inteligencji i nauce o danych

Dlaczego warto używać języka Python na platformie Azure?

Kompilowanie aplikacji internetowych języka Python w chmurze

Szybciej kompiluj lepsze aplikacje internetowe dzięki naszej zarządzanej platformie aplikacji zoptymalizowanej pod kątem języka Python. Połącz aplikacje z danymi, używając usług platformy Azure na potrzeby popularnych relacyjnych i nierelacyjnych (SQL i NoSQL) baz danych.

Kompletna platforma obsługująca sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe przy użyciu języka Python

Szybko i prosto kompiluj, trenuj, hostuj i wdrażaj modele z dowolnego środowiska języka Python przy użyciu usług platformy Azure na potrzeby nauki o danych i uczenia maszynowego. Możesz również wprowadzić wstępnie skompilowane rozwiązania sztucznej inteligencji, aby dostarczać najnowocześniejsze środowiska do aplikacji języka Python.

Nasze narzędzia służące do programowania w języku Python — lub Twoje

Twórz i debuguj aplikacje w języku Python w programie Visual Studio Code, naszym bezpłatnym edytorze dla systemów Windows, macOS i Linux. Platforma Azure i program Visual Studio Code bezproblemowo integrują się także z usługą GitHub, umożliwiając wdrażanie pełnego cyklu życia DevOps dla aplikacji w języku Python. Możesz również skorzystać z narzędzi, które już znasz.

Zobacz, co jest możliwe

Aplikacje internetowe

Skoncentruj się na kodzie aplikacji, a nie na infrastrukturze. Uruchamiaj aplikacje Django i Flask na naszej bezserwerowej platformie przy użyciu usług Azure Web Apps on Linux lub Azure Functions, podczas gdy platforma Azure zajmie się infrastrukturą bazową.

Platforma Azure oferuje relacyjne i nierelacyjne bazy danych jako usługi zarządzane. Łatwo dodawaj je do aplikacji w języku Python, wybierając spośród zarządzanych rozwiązań dla usług PostgreSQL i MySQL, Redis, Azure Cosmos DB (zgodna z bazą danych MongoDB) oraz innych usług.

Wdrażaj aplikację internetową w języku Python

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Twórz, trenuj i wdrażaj modele z użyciem usługi Azure Machine Learning za pomocą zestawu SDK języka Python oraz korzystaj ze wstępnie skompilowanych inteligentnych interfejsów API obsługujących obrazy, mowę, język, wiedzę i wyszukiwanie — w kilku wierszach kodu.

Analitycy danych pracujący z językiem Python mogą używać znanych narzędzi. Szybko rozpocznij pracę dzięki wbudowanym notesom Jupyter w celu pracy w środowisku opartym na kodzie. Dzięki usłudze Azure Machine Learning uzyskasz w pełni skonfigurowane i zarządzane środowisko programistyczne w chmurze.

Wypróbuj usługę Azure Machine Learning

Narzędzia deweloperskie i metodyka DevOps

Wypróbuj program Visual Studio Code — nasz popularny edytor służący do kompilowania i debugowania aplikacji języka Python. Jest to bezpłatne narzędzie typu open source, które działa w systemach macOS, Linux i Windows. Dzięki ponad 20 000 rozszerzeniom oferuje ono dostosowywalne środowisko do tworzenia aplikacji w języku Python i wdrażania ich w chmurze.

Wypróbuj język Python w programie Visual Studio Code

Wówczas możesz hostować repozytoria Git w usłudze GitHub i korzystać z funkcji GitHub Actions jako platformy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, aby kompilować i testować aplikacje języka Python. Funkcja GitHub Actions umożliwia również łatwe wdrażanie aplikacji w języku Python w chmurze dzięki bezpośrednim integracjom z usługami Azure App Service, Azure Functions oraz Azure Kubernetes Services i wieloma innymi.

Korzystanie z funkcji GitHub Actions za pomocą platformy Azure

Ulubione oferty pasjonatów języka Python

Tworzenie aplikacji w języku Python za pomocą platformy Azure i programu Visual Studio Code

Dowiedz się, jak platforma Microsoft Azure i program Visual Studio Code umożliwiają szybsze tworzenie zaawansowanych aplikacji w języku Python.

Wszystko jest gotowe — zacznij programować aplikacje w języku Python na platformie Azure