Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Twórz i wdrażaj aplikacje w języku Go na platformie Azure oraz zwiększ produktywność dzięki programowi Visual Studio Code

Zacznij pracę, mając 200 USD środków i bezpłatny dostęp przez 12 miesięcy do popularnych usług.

Twórz i wdrażaj aplikacje w języku Go w chmurze, korzystając z różnych aplikacji i usług danych

Usługa Web Apps z językiem Go

Wdrażaj i uruchamiaj kod w języku Go na zarządzanej platformie opartej na systemie Linux, korzystając z usługi Web Apps w usłudze Azure App Service. Usługa Web Apps oferuje uproszczoną wysoką dostępność i automatyczne skalowanie.

Zarządzane środowisko Kubernetes

Uruchamiaj aplikacje i usługi w języku Go oraz dowolne inne kontenery platformy Docker przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Usługa AKS oferuje w pełni zarządzany klaster środowiska Kubernetes, który można łatwo zintegrować z innymi usługami platformy Azure, używając usługi Open Service Broker for Azure.

Maszyny wirtualne

Używaj ulubionej dystrybucji systemu Linux — takiej jak Ubuntu, CentOS lub Debian — do uruchamiania kodu z użyciem skalowalnych maszyn wirtualnych i zestaw skalowania maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Globalna baza danych NoSQL

Twórz aplikacje korzystające ze skalowalnej bazy danych w usłudze Azure Cosmos DB — rozproszonej globalnie, wysoce skalowalnej i wielomodelowej usłudze baz danych NoSQL, która jest zgodna z oprogramowaniem MongoDB.

Usługi Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL

Skonfiguruj swoją ulubioną relacyjną bazę danych w chmurze, korzystając z niezawodnych, skalowalnych i w pełni zarządzanych usług Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL.

Magazyn obiektów

Skorzystaj z usługi Azure Storage, aby dodać do swojej aplikacji trwały, wysoce skalowalny magazyn obiektów w chmurze dla wszelkich typów dokumentów i danych niestrukturalnych.

Narzędzia deweloperskie i DevOps

Edytowanie kodu w języku Go

Szybciej pisz lepszy kod w języku Go za pomocą programu Visual Studio Code — bezpłatnego uproszczonego edytora open source dla systemów macOS, Linux i Windows. Oferuje on uzupełnianie kodu IntelliSense dla języka Go, wbudowane debugowanie, linting i inne funkcje.

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie, Git, Agile

Usługi Visual Studio Team Services to hostowany w chmurze pakiet usług DevOps oferujący nieograniczone prywatne repozytoria Git, potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla dowolnego języka i dowolnej platformy, agentów kompilacji dla systemów Linux i Windows oraz narzędzia do planowania Agile. Wersja bezpłatna dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów (do pięciu osób).

Monitorowanie

Uzyskuj niemal w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o kondycji, stanie i wydajności swoich zasobów i aplikacji na platformie Azure, korzystając z usługi Azure Monitor. Konfiguruj alerty i łatwo diagnozuj problemy.

Ulubione rozwiązanie deweloperów języka Go

  • Adobe logo
  • Polycom logo

Zacznij już dziś korzystać z języka Go na platformie Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie