Pomiń nawigację

Podręcznik usługi Azure Virtual Desktop: Odzyskiwanie po awarii

Opublikowano: 24.07.2021

Dowiedz się, jak zwiększyć odporność firmy, opracowując strategię odzyskiwania po awarii dla usługi Azure Virtual Desktop — wcześniej Windows Virtual Desktop — zgodnie z podręcznikiem usługi Azure Virtual Desktop: Odzyskiwanie po awarii. Ten bezpłatny podręcznik umożliwia: 

Uzyskanie szczegółowych wskazówek dotyczących tworzenia strategii odzyskiwania po awarii dla środowiska usługi Azure Virtual Desktop w celu utrzymania połączenia z użytkownikami podczas awarii.

  • Uzyskanie informacji na temat tego, jak zapewnić ciągłość działania dzięki takim narzędziom jak Azure Site Recovery, FSlogix, Azure NetApp Files i Cloud Cache.
  • Znalezienie rekomendacji dotyczących testowania i optymalizacji implementacji odzyskiwania po awarii. 

Zaloguj się przy użyciu preferowanego konta

- Lub -

Opowiedz nam trochę o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane